photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

sobota 14.03.2020

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I –  1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej 1S_1Z_Chemia ogólna  1S_1Z_1S_1Z_Ergonomia  Fizyka  1S_1Z_Histologia i embriologia   1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_ Podstawy techniki 1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych   1S_1Z   Zoologia ogólna

semestr II – 1S_2L_Anatomia_zwierząt, 1S_2L_Biofizyka_k, 1S_2L_Chemia organiczna, , 1S-2L_Ekonomia,  1S_2L_Genetyka zwierząt, 1S_2L_Podstawy nanobiotechnologii  1S_2L_Zwierzęta w kulturze i sztuce

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna Biologia mikroorganizmów Fizjologia zwierząt Techniki_w_biologii_molekularnej

semestr IVBioinformatyka, Biomatematyka,Immunologia_k,Inżynieria_biomolekuł_4_kł, Inżynieria genetyczna, Podstawowa_praktyka_laboratoryjna, Podstawy nanobiotechnologii, Technologie_fermentacyjne

semestr V -Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Biotechnika rozrodu Metody_instrumentalne_stosowane_w_bioinżynierii_zwierząt Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie badań modelowych Techniki_diagnostyczne Toksykologia środowiska

 

semestr VI -Alternatywne_metody_oceny_ksenobiotyków_f6 Bioinżynieria_pasz_i_żywności, Biotechniki_rozrodu_zwierząt_f6, Hodowle_in_vitro_6f, Inżynieria_gamet_i_zarodków_f6, Inżynieria_przeciwciał_monoklonalnych_f6, Parazytologia_molekularna_f6, Podstawy_patofizjologii_f6 ,Projektowanie_zwierząt_transgenicznych_f6, Seminarium_inżynierskie

semestr VII – Biologia_komórek_nowotworowych Biologiczne_i_molekularne_podstawy_bioróżnorodności Elektrofizjologia Immunogenetyka Inżynieria nanobiotechnologiczna Nienaturalna_natura_nauki  Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Procesy_śmierci_komórki Techniki diagnostyczne w immunologii

 Przedmioty do wyboru

semestr 5 – Biologia zwierząt użytkowych Biomateriały Biotechniki rozrodu zwierząt Nanosystemy Techniki diagnostyczne w immunologii Technologie liposomowe Wirusologia molekularna

semestr 6 – Alternatywne metody oceny ksenobiotyków Białkowe regulatory ekspresji genów Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Bionika Bioocena produktów biotechnologicznych Cytogenetyka Genetyka populacji Immunogenetyka Inżynieria gamet i zarodków Inżynieria przeciwciał monoklonalnych Mikrobiologia kliniczna Nutriterapia Parazytologia molekularna Podstawy patofizjologii Projektowanie zwierząt transgenicznych Techniki bioindykacyjne Technologie produkcji zwierzęcej

semestr 7 – Badania in vivo Bioinżynieryjne techniki w produkcji szczepionek Biologia komórek macierzystych Biologiczne i molekularne podstawy bioróżnorodności Inżynieria nanobiotechnologiczna Procesy śmierci komórki Techniki histologiczne w badaniach kręgowców Uszkodzenia i naprawa DNA

Przedmioty humanistyczne –


Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – studia I stopnia – niestacjonarne

semestr I – 1Z_1Z_Ergonomia 1Z-1Z_Anatomia zwierząt 1Z-1Z_Biologia_ewolucyjna 1Z-1Z_Ekonomia 1Z-1Z_Ochrona własności intelektualnej 1Z-1Z_Prawodawstwo w zakresie przyrody 1Z-1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1Z-1Z_Rośliny_paszowe 1Z-1Z_Technologia_informacyjna 1Z-1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II – 1Z_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1Z_2L_Praktyka_I 1Z_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1Z_2L-Podstawy mikrobiologii 1Z-2L_Chemia  H_1Z-02L_Genetyka zwierząt_k

semestr III – Fizjologia_zwierząt metabolomika_zwierząt_3 Zooekologia Zwierzęta w kulturze

semestr IV – Akwarystyka_4  Chów i hodowla gatunków łownych_k  Higiena_utrzymania_zw_amat_i_dzikich_k  Pies-hodowla utrzymanie_k  Zoopsychologia_k  Żywienie_zwierząt_drapieżnych_4 Żywienie zwierząt roślinożernych i wszystkożernych_4

semestr V – Male ssaki Ochrona ekosystemów wodnych Organizacja hodowli otwartej i zamkniętej zwierząt dzikich Profilaktyka weterynaryjna Ptaki ozdobne

semestr VI – Chów_zw_w_zoo_6 Chów i hodowla zwierząt ex situ Restytucja i czynna ochrona zwierząt Zachowanie psów_6 Podstawy_ekon_mark_6

semestr VII – Herpetologia Ochrona błonkoskrzydłych Pracownia dyplomowa Seminarium_7 Wspólna polityka rolna Zachowanie psów Zwierzeta w agroturystyce

semestr VIII –  Organizacja gospodarstwa agroturystycznego_k Podstawy przedsiębiorczości_8 Podstawy szkolenia zwierząt_k Pracownia dyplomowa Pszczelarstwo_8 Seminarium_8 Wybrane aspekty chowu i hodowli koni_8

Przedmioty do wyboru1Z-1Z_Rośliny_paszowe Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Herpetologia Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

piątek 13.03.2020

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Ergonomia  1S_1Z_Podstawy_ekologii  1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II1S_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt, 1S_2L_Genetyka_zwierząt, 1S_2L_Metabolomika_zwierząt, 1S_2L_ Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_2, 1S_2L_Podstawy_mikrobiologii, 1S_2L_Praktyka_I, 1S_2L_Zoologia_kręgowców

semestr IIIChów_i_hodowla_gatunków_łownych  Fizjologia_zwierząt Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody,  Zooekologia Zoogeografia Zwierzęta_w_kulturze

semestr IV –  Koń – hodowla i użytkowanie_4_k, Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_4, Ochrona_ekosystemów_wodnych_k, Organizacja_hodowli_otwartej_i_zamkniętej_zwierząt_dzikich, Pies_hodowla_i_utrzymanie_4_k, Podstawy chowu zwierząt, Profilaktyka_ weterynaryjna, Zoopsychologia_k, Żywienie_zwierząt_drapieżnych, Żywienie_zwierząt_roślinożernych_i_wszystkożernych

semestr VAkwarystyka Chow_i_hodowla_zwierząt_exsitu  Kot_hodowla_i_utrzymanie Male_ssaki_chów_i_utrzymanie, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie Rozród psów Technologie fermentacyjne Zachowanie psów

semestr VI -Chow_zwierząt_w_zoo_6f Herpetofauna polski Ornitologia_f6 Podstawy szkolenia zwierzat Podstawy_szkolenia_zwierząt_6f_kPraktyczne aspekty entomologii Restytucja_i_czynna_ochrona_zwierząt Seminarium_6

semestr VIIOrnitologia_f7, Podstawy przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej

Przedmioty do wyboru: Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Fotografia przyrodnicza Herpetologia Hodowla zwierząt laboratoryjnych Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Parazytologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rośliny paszowe Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 

 

 

 


Zootechnika – studia I stopnia – stacjonarne

czwartek 12.03.2020

Plan studiów dla kierunku Zootechnika – studia stacjonarne ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Dobrostan_zwierząt 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1S_1Z_Ergonomia 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_zootechniczna 1S_1Z_Statystyka_opisowa 1S_1Z_Technologia_informacyjna 1S_1Z_Zoologia

semestr II – 1S_2L_Biochemia zwierząt_k 1S_2L_Ekologia 1S_2L_Genetyka_zwierząt 1S_2L_Mikrobiologia_k 1S_2L_Praktyka_I 1S_2L_Rozród zwierząt_gospodarskich 1S_2L_Użytkowanie łąk i pastwisk 1S_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr IIIBiologiczne_podstawy_żywienia Fizjologia_zwierząt Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej Postawy_produkcji_roślinnej Statystyka_matematyczna Zwierzęta_w_kulturze

semestr IVHodowla_ owiec Hodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni_k Hodowla_zwierząt_futerkowych_k Pszczelnictwo_4_k Żywienie_zwierząt

semestr VHigiena_zwierząt Hodowla_trzody_chlewnej Organizacja_gospodarstwa_agroturystycznego Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Produkcja_mleka_i_mięsa_wołowego Produkcja_owczarska Przemysłowa_produkcja_pasz Rozród_psów Wykorzystanie_produktów_pszczelich

semestr VI – Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej_k Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii_k Drobiarstwo_k Hodowla_kóz Hodowla_ryb Ochrona_zdrowia_koni Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Profilaktyka_weterynaryjna Seminarium_inżynierskie

semestr VIIPodstawy_przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Praktyka_II Seminarium_inżynierskie Towaroznawstwo Wspólna_polityka_rolna

Przedmioty do wyboru Bazy_danych_w_hodowli_zwierząt Chów_i_hodowla_psów Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hydrobiologia Jakość_w_analityce_pasz Nawożenie_roślin_paszowych Prewencja_i_bioasekuracja_w_produkcji_zwierzęcej Techniki_histologiczne_w_badaniach_kręgowców Technologie_produkcji_skór_futerkowych Użytkowanie_ rekreacyjne_ koni Użytkowanie_trzmieli_i_pszczół_samotnic Współczesne_kierunki_użytkowania_koni Wybrane_aspekty_chowu_i_hodowli_koni Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt

Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej Drobiarstwo Hodowla_kóz  Ochrona_zdrowia_koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Organizacja_produkcji_zwierzęcej  Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich Przemysłowa_produkcja_pasz Parazytologia

Przedmioty humanistyczne Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii, 1S_1Z_Ekonomia, Zwierzęta_w_kulturze 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Podstawy przedsiębiorczości


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

środa 11.03.2020

semestr I

2S_1L_Cytofizjologia

2S_1L_Kancerogeneza

2S_1L_Komórki macierzyste_cov19

2S_1L_Techniki histochemiczne i immunochemiczne

2S_1L_Zastosowanie statystyki w bioinżynierii

2S_1LOdżywianie funkcjonalne

2S_1L_Myślenie projektowe i komercjalizacja_cov19

2S_1L_Komercjalizacja badan_cov19

semestr II

Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł

Biomateriały i bionika

Fizjlogia Prokaryota

Histologia Zwierząt

Inżynieria tkankowa

Seminarium mgr H2S

Technologie liposomowe

Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

semestr III

2S_3L_Wprowadzenie-do-analizy-danych-biologicznych_cov19

2S_3L_Analiza bioobrazowania

2S_3Lseminarium mgr

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej  do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

wtorek 10.03.2020

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

 

1 semestr:

2S_1L_Absolwent na rynku pracy

2S_1L_Systemy jakości_cov19

2S_1L Ochr wł przem oraz prawa autorsk HiOZTiDz

2S_1LBioasekuraca zwierząt

2S_1L_Doświadczalnictwo

2S_1L_Metodologia pracy badawczej

2S_1L_Monitoring populacji zwierząt_cov19

2 semestr:

Prawo w hodowli zwierząt

Pracownia dyplomowa

Nutraceutyki i toksyny

seminarium_mag_II_2,

Ameryka – kultura, religia

Komunikacja w świecie zwierząt,

Czynna ochrona przyrody

 

3 semestr:

H2_3LEkologia i behawior wybranych gatunków ssaków

H2_3LMyślenie projektowe,

H2_3Lseminarium mgr

H2_3LPasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:2S_1L_Ekotoksykologia i waloryzacja środowiskaD

2 semestr: ocena_zagrożeń, gat inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

3 semestr:H2_3LPrzyroda BPN_cov19

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:2S_1L_Wsparcie z udziałem zwierząt

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

3 semestr: H2_3L_Wystawy psów H2_3LRezerwatowa hodowla koni_cov19

 

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Zootechnika – studia I stopnia – niestacjonarne

czwartek 5.03.2020

semestr IZT_1Z_Anatomia_zwierząt ZT_1Z_Ergonomia ZT_1Z_Statystyka_opisowa ZT-1Z_Dobrostan_zwierząt ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona_własności_intelektualnej ZT-1Z_Propedeutyka_zootechniczna ZT-1Z_Technologia_informacyjna ZT-1Z_Zoologia

semestr II1Z_2L_Chemia 1Z_2L_Ekologia 1Z_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1Z_2L ZT_1Z_2L_Genetyka zwierząt_k  1Z_2L_Podstawy_produkcji_roślinnej 1Z_2L_Praktyka_I 1Z_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr IIIBiochemia_zwierząt Biologiczne_podstawy_żywienia_zwierząt Fizjologia_zwierząt Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej Metody_pracy_hodowlanej Zwierzęta_w_kulturze

semestr IV – Higiena_zwierząt_k Mikrobiologia Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Pszczelnictwo_k Użytkowanie_łąk_i_pastwisk Żywienie_zwierząt

semestr VHodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni Hodowla_owiec Profilaktyka_weterynaryjna

semestr VI – Drobiarstwo_k  Hodowla_kóz Hodowla_trzody_chlewnej_k Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej_k Rozród_zwierząt_gospodarskich

semestr VIIHodowla_ryb Hodowla_zwierząt_futerkowych Pracownia_dyplomowa Praktyka_II Produkcja_mleka_i_mięsa_wołowego Przemysłowa_produkcja_pasz Seminarium_inżynierskie Towaroznawstwo Wspólna_polityka_rolna

semestr VIIIAlternatywne_systemy_produkcji_ zwierzęcej Bydło_mięsne Podstawy_przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej_k Seminarium_inżynierskie

Przedmioty do wyboru Alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt Bydło mięsne Chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hodowla kóz Hydrobiologia Jakość w analityce pasz Nawożenie roślin paszowych Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Organizacja produkcji zwierzęcej Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Przemyslowa produkcja pasz Rozród psów Techniki histologiczne w badaniach kręgowców Technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wykorzystanie produktów pszczelich Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt Zootechnika-po-angielsku

Przedmioty humanistyczne: Podstawy przedsiębiorczości Podstawy_ekomiki_marketingu ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona własności intelektualnej Zwierzęta w kulturze


Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – studia II stopnia – niestacjonarne

poniedziałek 2.03.2020

semestr III – Komercjalizacja badań Parki Krajobrazowe Pracownia dyplomowa Seminarium magisterskie Zarządzanie i dobrostan w hodowli zwierząt Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie