photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I

semestr II –

semestr III

semestr IV

semestr V

 

semestr VI

semestr VII

Przedmioty do wyboru

 


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I:

semestr II:

semestr III:

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

Plan studiów dla kierunku Zootechnika ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I

semestr II

 

semestr III

semestr IV

semestr V

semestr VI

semestr VII

Przedmioty do wyboru

 

 

Przedmioty humanistyczne

 


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr I

 

semestr II

semestr III

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

niemiecki:


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I –

semestr II –

semestr III –

semestr IV –

semestr V –

semestr VI –

semestr VII –

 

Przedmioty do wyboru

 

Przedmioty humanistyczne

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

czwartek 22.10.2015

Studia II stopnia trwają 3 semestry (90 ECTS). W planie wyodrębnione są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Początek zajęć: studia stacjonarne – semestr letni, studia niestacjonarne w trybie zaocznym – semestr zimowy

Przedmioty wspólne:

 

 

Ścieżka zwierzęta dzikie:

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

fakultety:

Przedmioty humanistyczne:

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym:

Język angielski:

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje prodziekan

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie