photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

niedziela 22.09.2019

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

1 semestr:

2 semestr: Prawo w hodowli zwierząt Pracownia dyplomowa nutraceutyki i toksyny, seminarium_mag_II_2, Ameryka – kultura, religia, Komunikacja w świecie zwierząt,

czynna ochrona przyrody

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:

2 semestr: ocena_zagrożeń, gat inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I –  1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej 1S_1Z_Chemia ogólna  1S_1Z_1S_1Z_Ergonomia  Fizyka  1S_1Z_Histologia i embriologia   1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_ Podstawy techniki 1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych   1S_1Z   Zoologia ogólna

semestr II – 

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna Biologia mikroorganizmów Fizjologia zwierząt Techniki_w_biologii_molekularnej

semestr IV

semestr V -Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Biotechnika rozrodu Metody_instrumentalne_stosowane_w_bioinżynierii_zwierząt Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie badań modelowych Techniki_diagnostyczne Toksykologia środowiska

 

semestr VI

semestr VII – Biologia_komórek_nowotworowych Biologiczne_i_molekularne_podstawy_bioróżnorodności Elektrofizjologia Immunogenetyka Inżynieria nanobiotechnologiczna Nienaturalna_natura_nauki Procesy_śmierci_komórki Techniki diagnostyczne w immunologii

 

 


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I:

semestr II: Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł_Z Biomateriały i bionika_Z Fizjlogia Prokaryota_Z Histologia Zwierząt_Z Inżynieria tkankowa_Z Seminarium mgr_Z Technologie liposomowe_Z Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach_Z

semestr III:

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

Plan studiów dla kierunku Zootechnika ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Dobrostan zwierząt 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1S_1Z_Ergonomia 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej  1S_1Z_Propedeutyka zootechniczna 1S_1Z_Zoologia

semestr II

 

semestr III – Biologiczne_podstawy_żywienia Fizjologia zwierząt  Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane   Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej  Postawy_produkcji_roślinnej

semestr IV

semestr V – Higiena_zwierząt Hodowla_trzody_chlewnej Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Podstawy_ekonomiki_i_marketingu  Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich

semestr VI

semestr VIIPodstawy przedsiębiorczości Towaroznawstwo

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr I

semestr IIbiotechniki rozrodu_2 diagnostyka _genetyczna intensywne systemy Pracownia dyplomowa seminarium  Ameryka – kultura, religia, Dobre praktyki rolnicze

semestr III

uwaga: W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

Przedmioty do wyboru

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

niemiecki:


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I – 1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Ergonomia  1S_1Z_Podstawy_ekologii  1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II –

semestr III – Chów_i_hodowla_gatunków_łownych  Fizjologia_zwierząt Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody Zooekologia Zoogeografia Zwierzeta_w_kulturze

semestr IV –

semestr V – Akwarystyka Chow_i_hodowla_zwierząt_exsitu  Kot_hodowla_i_utrzymanie Male_ssaki_chów_i_utrzymanie Ornitologia Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie Rozród psów Technologie fermentacyjne Zachowanie i szkolenie psów

semestr VI –

semestr VII – Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie