photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt

wtorek 22.10.2019

Laboratorium Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt

Opiekun: dr Zuza Nowak- Życzyńska (tel.  2259-36588(85); e-mail: zuzanna_nowak@sggw.pl)

 

Badania

genetyka molekularna (badania populacyjne, diagnostyka, ekspertyzy); cytogenetyka

 

Pracownie

 • Laboratorium genetyki molekularnej
 • Laboratorium  cytogenetyki
 • Samodzielne Laboratorium Oceny i Konserwacji Nasienia- Bank Genów Żubra

 

Aparatura

 • analizator genetyczny ABI 3500
 • RealTime PCR system  ABI 7500
 • termocyklery  gradientowe
 • automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych
 • aparatura do elektroforezy w żelach agarozowych i poliakrylamidowych wraz z systemem analizy
 • homogenizator tkanek
 • mikroskop do podstawowych badań cytogenetycznych
 • automatyczny analizator nasienia
 • stacja do zamrażania nasienia w słomkach
Metody analityczne
 • izolacja kwasów nukleinowych z różnego rodzaju tkanek (zwierzęcych)
 • badanie polimorfizmu DNA na poziomie markerów genetycznych (RAPD; RFLP; STR; SNP i inne)
 • sekwencjonowanie kwasów nukleinowych (bezpośrednie i po klonowaniu)
 • badanie ekspresji genów metodą Real Time PCR
 • wykrywanie patogenów metodą Real Time PCR
 • barwienie chromosomów metodami klasycznymi i fluorescencyjnie

 

Regulamin laboratorium


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie