photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

wtorek 22.10.2019

Laboratorium Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska ( 22593-6641; e-mail: teresa_ostaszewska@sggw.pl)

 

Badania

embriologii, histologii, immunohistochemii, proteomiki, genomiki, aktywności enzymów trawiennych zwierząt

 

Pracownie

 • Pracownia embriologii i histologii zwierząt
 • Pracownia genetyki molekularnej
 • Pracownia hydrobiologiczną
 • Podchowalnia ryb

 

Aparatura

 • mikroskop Nikon Eclipse 90i z programem do analizy obrazu NIS Elements
 • mikroskop Nikon Eclipse TS100 z programem do analizy obrazu
 • mikroskop Nikon Alphaphot-2 YSL z programem do analizy obrazu
 • mikroskop Nikon SMZ 1000 z mikromanipulatorem Narishige IM-9B
 • mikrotom Leica RM2265
 • mikrotom MicroTec Cut 4050
 • ultramikrotom RMC Products Power Tome XL
 • kriostat Leica CM 1900UV
 • karuzelowy procesor tkankowy Leica TP 1020
 • centrum do zatapiania Microm EC 350-2
 • barwiarka automatyczna Leica Autostainer XL
 • Real-Time PCR Roche Light Cycler 480II
 • Real-Time PCR Bio-Rad Mini Opticon
 • spektrofotometr Camspec M501
 • aparat do Wester-Blot Bio-Rad Mini Protean Tetra System
 • systemy do eletroforezy pionowej i poziomej

 

Metody analityczne

 • barwienia histologiczne, histochemiczne, immunohistohcemiczne
 • ekspresja genów w czasie rzeczywistym
 • analiza Western Blot
 • aktywność enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie