photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2017-2021

czwartek 29.06.2017

doktor1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doktor2

Załącznik nr 1-wzór podania o przyjęcie na studia doktoranckie

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie