photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

sobota 22.05.2010

Wszystkie sprawy prosimy zgaszać on-line lub telefonicznie (9-15)!

 

Mgr Urszula Zackiewicz – studia stacjonarne I stopnia
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: urszula_zackiewicz@sggw.edu.pl

Inż. Ewa Czekryszew – studia niestacjonarne
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: ewa_czekryszew@sggw.edu.pl

dr Ewelina Dudek – studia stacjonarne II stopnia
tel.+48 22 59 36 502
e-mail: ewelina_dudek@sggw.edu.pl

 

 

 

Godziny przyjęć studentów


Wszystkie sprawy prosimy zgaszać on-line lub telefonicznie (9-15)! Do odwołania!

GODZINY PRZYJĘĆ W DZIEKANACIE

02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, pokój 69 parter

 

 

Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Studia stacjonarne I stopnia

Godziny przyjęć studentów :

Mgr inż. Urszula Zackiewicz

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia 

Godziny przyjęć studentów:

dr Ewelina Dudek

 

 

 

Studia niestacjonarne

Godziny przyjęć studentów:

Inż. Ewa Czekryszew

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Justyna Więcek

 

 

 

Prodziekan

dr Jan Slósarz

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie