photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

piątek 9.10.2020

 

 

Mgr Urszula Zackiewicz – studia stacjonarne I stopnia
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: urszula_zackiewicz@sggw.edu.pl

Inż. Ewa Czekryszew – studia niestacjonarne
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: ewa_czekryszew@sggw.edu.pl

dr Ewelina Dudek – studia stacjonarne II stopnia
tel.+48 22 59 36 502
e-mail: ewelina_dudek@sggw.edu.pl

 

 

 

 


GODZINY PRZYJĘĆ W DZIEKANACIE

02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, pokój 69 parter

 

Studia stacjonarne I stopnia
Mgr inż. Urszula Zackiewicz

Poniedziałek           10:00 – 13:00
Środa                      10:00 – 13:00
Czwartek                11:00 – 14:00

WE WTORKI DZIEKANAT NIECZYNNY

 

Studia stacjonarne II stopnia 

Godziny przyjęć studentów:

dr Ewelina Dudek

Poniedziałek           10:00 – 13:00
Czwartek                 10:00 – 13:00

 

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Inż. Ewa Czekryszew

Poniedziałek         10:00 – 13:00

Środa                      10:00 – 13:00
Czwartek                11:00 – 14:00

 WE WTORKI DZIEKANAT NIECZYNNY

 

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Justyna Więcek

Czwartek    11:00 – 12:00 MS TEAMS 22 5936560

12.15 – 13.00 pokój 69


Prodziekan

dr Jan Slósarz

Poniedziałek                  10:00 – 11:00

Środa                            11:00 – 12:00

Piątek                            12.00 – 14.00 MS TEAMS

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie