photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedry Hodowli Zwierząt

wtorek 22.10.2019

Laboratorium oceny jakości mleka i mięsa

p.o. Kierownika: dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW (tel.  22 59 36 527; e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl)

Pracownia fizyko-chemiczna

Badania

 • podstawowy skład chemiczny mleka, siary i produktów mleczarskich oraz parametry przydatności technologicznej (zawartość tłuszczu, białka ogólnego, kazeiny, laktozy, suchej masy, suchej masy beztłuszczowej, kwasu cytrynowego, mocznika, wolnych kwasów tłuszczowych, kwasowość czynna i potencjalna, punkt zamarzania, gęstość, próba alkoholowa, czas krzępnięcia )
 • liczba komórek somatycznych- tys./cm3 (LKS)

Aparatura 

 • licznik Somacount 150
 • analizator MilkoScan FT 120
 • pehametr Hanna Instruments z elektrodami
 • wirówka, łaźnie wodne (2 szt.)
 • wagi analityczne (2szt.)
 • waga techniczna
 • krioskop

Metody analityczne

 • spektrofotometria w podczerwieni przy wykorzystaniu aparatu MilkoScan FT 120 firmy Foss Electric i cytometria przepływowa z wykorzystaniem barwienia fluorescencyjnego przy użyciu aparatu Somacount  150,
 • metoda miareczkowa i areometryczna

 Pracownia  mikrobiologiczna

Badania

 •  Ogólna liczba bakterii (OLB)
 •  Identyfikacja bakterii G(+) i G(-), koagulazo dodatnich i ujemnych

Aparatura

 • WASP do automatycznego posiewu spiralnego na płytkach Petriego i licznik Countermat wyposażony w kamerę wideo
 •  autoklaw
 • sterylizatory (2szt.)
 • cieplarka

Metody analityczne: referencyjna płytkowa, testy biochemiczne, barwienie bakterii, mikroskopowa

Pracownia chromatograficzna:

Badania:

 • Oznaczanie w mleku, siarze oraz mięsie antyoksydantów pochodzenia egzogennegozzz: tokoferol (witamina E), karotenoidy (b – karoten), retinol (witamina A), witamina C
 • Oznaczanie w mleku, siarze oraz mięsie antyoksydantów pochodzenia endogennego: funkcjonalne kwasy tłuszczowe, laktoferyna, albuminy, glutation, dysmutaza nadtlenkowa (SOD – Super Oxid Dismutase)
 • Oznaczenie zawartości kwasów tłuszczowych w mleku, siarze oraz mięsie: nasycone kwasy tłuszczowe SFA: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C20:0, C21:0, C23:0,  C22:0, C24:0; jednonienasycone kwasy tłuszczowe MUFA: C10:1, C12:1, C14:1, C15:1, C16:1, C17:1, TVA, C18:1, C20:1, C22:1, C24:1; wielonienasycone kwasy tłuszczowe PUFA: LA, CLA, GLA, DGLA, LNA, ARA, EPA, DPA, DHA; izomery skoniugowanego kwasu linolowego CLA, rozgałęzione kwasy tłuszczowe (BFA)
 • Oznaczenie zawartości białek serwatkowych w mleku oraz w siarze: lizozym, laktoferyna, α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, laktoperoksydaza, immunoglobuliny IgM, IgA i IgG
 • Oznaczenie zawartości dipeptydów w mleku, siarze, mięsie: laktoferyna, karnozyna, anseryna
 • Oznaczenie zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczu oraz β-karotenu w mleku oraz w siarze: tokoferol, karotenoidy, retinol, menachinon, cholcekalciferol
 • Oznaczenie zawartości cholesterolu oraz fosfolipidów: cholesterol, fosfolipidy (fosfatydylocholina , sfingomieliny, fosfatydyloetanolamina, fosfatydyloinozytol , fosfatydyloseryna

Aparatura w pracowni

 • chromatograf cieczowy Agilent 1100 wyposażony w pompę gradientową 4 zaworową, autosampler na 100 próbek, detektor  UV-Vis i specjalistyczne kolumny kapilarne, kolekcjoner frakcji
 • chromatograf gazowy Agilent 7890A z podajnikiem automatycznym na 150 próbek, wyposażony w detektor FID i specjalistyczne kolumny kapilarne

Metody analityczne: techniki separacji chromatograficznej, derywatyzacja kwasów tłuszczowych w estry metylowe (FAME) przeprowadzana jest zgodnie z procedurą EN ISO 5509, witaminy rozpuszczalne w tłuszczu i β-karoten oznaczane są przy wykorzystaniu HPLC w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) i aparatu Agilent 1100 wyposażonego w kolumnę ZORBAX  Eclipse XDB – C8, o średnicy 4,5 mm x 150 mm, białka serwatkowe: Lz, Lf, -LA, BSA, -LG oznaczane są przy wykorzystaniu RP-HPLC i kolumny Supelcosil LC-318

Pracowania biotechnologii

Badania

Oznaczanie wskaźników peroksydacji tłuszczu we krwi, mleku i siarze: całkowity potencjał antyoksydacyjny TAS, aktywność dysmutazy nadtlenkowej SOD, aktywność peroksydazy glutationowej,   aktywność reduktazy glutationowej, zawartość di-aldehydu malonowego MDA, oznaczenie zawartości w mleku Ca, Mg, PO4-, oznaczanie dyspersji tłuszczu mlekowego

Aparatura

 • analizator płytkowy Infinite M200 Pro
 • reflektoquant
 • mikroskopy
 • cieplarki

Metody analityczne: mikroskopowa, immunologiczna, spektrofotometryczna np.: TAS – oznaczany jest przy wykorzystaniu Testu Randox – analiza polega na spektrofotometrycznym pomiarze stopnia zmiany barwy powstałego reaktywnego rodnika ABTS® (2,2’-Azyno-di-[sulfonian 3-etylbenztiazoliny]) w czasie dokładnie ustalonym wg aplikacji firmy Randox

Laboratorium oceny mięsa i jaj

dr Julia Riedel (tel: 22 59 36 558; e-mail: julia_riedel@sggw.pl)

Aparatura

 • Elektroniczna aparatura do oceny jakości jaj Egg analyzer ORKA Food Technplogy
 • Liofilizator (typ Alpha – 1)
 • Aparat wylęgowy (typ AVN)
 • Aparat wylęgowy OvaEasy (3 sztuki)
 • Termohigrometr
 • Minolta do określania barwy mięsa
 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick (Z 5.0 Zwicki – Line)
 • Mikroskop NIKON Eclipse E-200 z systemem ciemnego pola, kontrastu fazowego, cyfrowej dokumentacji i analizy obrazu.
 • Zamrażarka niskotemperaturowa do  -80°C Frost
 • Chłodnia przemysłowa

dr hab. Martyna Batorska (tel. 22 59 36 562, e-mail: martyna_batorska@sggw.pl)

Aparatura

 • Analizator biochemiczny Accent0-200 firmy Cormay
 • Suszarka, zakres temperatur 0o – 250oC, służy do suszenia szkła laboratoryjnego, do suszenia prób mięsa w celu uzyskania suchej masy oraz do obróbki termicznej mięsa w ocenia siły cięcia
 • Dejonizator wody firmy Polwater o wydajności 3l/godzinę
 • Waga elektroniczna na stole antywibracyjnym, zakres pomiarów 1mg – 100g
 • pH-metr do oznaczania pH mięsa
 • Planimetr elektroniczny do oznaczania pola powierzchni „oka” polędwicy
 • Suwmiarka elektroniczna do pomiarów liniowych

dr inż. Marcin Świątek (tel. 2259-36-553), e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl

Laboratorium bliskiej podczerwieni

dr inż. Marcin Świątek (tel. 2259-36-553), e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl

Aparatura

 • Analizator mięsa FoodScantmLab fimy Foos
 • Mikroskop Nikon Eclipse 50i
 • Spektrofotometr BIOMATE ™ 3 firmy Thermo Scientific
 • Homogenizator Heidolph SilentCrusher M
 • Czytnik mikropłytek WHY101TX
 • pH-metr do oznaczania pH mięsa
 • Kolorymetr Konica Minolta CR-400 – średnica pomiarowa 8mm nadaje się do kontroli kolorów i różnic kolorów.
 • Suwmiarka elektroniczna do pomiarów liniowych
 • Wirówki Centrifuge 5415 R z chłodzeniem firmy Eppendorfa
 • Waga elektroniczna – zakres pomiarów od 1 mg do 220 g
 • Chłodziarko – zamrażarka
 • Wytrząsarki Vortex
 • Łaźnia wodna firmy WSL Poland

Laboratorium oceny wełny

 • Lanametr- mikroskop projekcyjny do badania struktury włókien
 • Airflow – do badań wełny jednolitej. Określa średnią grubość wełny (grubość włókna)

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie