photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Adresy mailowe STUDIA NIESTACJONARNE

poniedziałek 18.04.2016

Studia niestacjonarne I stopnia (rok rozpoczęcia studiów-mail)

ZOOTECHNIKA

Rok akademicki 2013/14-  zootechnikazaoczne2013@gmail.com

Rok akademicki 2014/15- zootechnika2014sggw@gmail.com lub starosta.zootechnika2014@gmail.com

Rok akademicki 2015/16-  zootechsggw15@gmail.com

Rok akademicki 2016/17 – zootechnikaniestacjonarne16@gmail.com

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

Rok akademicki 2013/14- hiosggw2013@gmail.com

Rok akademicki 2014/15- hodowlaniestacjonarne2014@gmail.com

Rok akademicki 2015/16- hoztd2015@wp.pl

Rok akademicki 2016/17 – hioztid.niestacjonarne2016@gmail.com

 

Studia niestacjonarne II stopnia (rok rozpoczęcia studiów-mail)

 

ZOOTECHNIKA

Rok akademicki 2015/16- zootechnika2015mgr@gmail.com

Rok akademicki 2016/17 – zootechnika2016@gmail.com

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

Rok akademicki 2016/17- hioztid2016mgr@gmail.com


Adresy mailowe STUDIA STACJONARNE

 

Studia stacjonarne I stopnia  (rok rozpoczęcia studiów-mail)

BIOINŻYNIERIA

Rok akademicki 2014/2015 – bioinzynieria.sggw14@gmail.com

Rok akademicki 2015/2016 – bioinzynieria2015sggw@gmail.com

Rok akademicki 2016/2017 – bioinzynieria2016sggw@gmail.com

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

Rok akademicki 2014/2015 – hioztid2014@gmail.com

Rok akademicki 2015/2016 – hioztid2015sggw@gmail.com

Rok akademicki 2016/2017 – hioztid16sggw@op.pl

 

ZOOTECHNIKA

Rok akademicki 2014/2015 –  zoo.technika14@gmail.com

Rok akademicki 2015/2016 – zootechnika2015sggw@gmail.com

Rok akademicki 2016/2017 – zootechnika2016sggw@gmail.com

 

Studia stacjonarne II stopnia (rok rozpoczęcia studiów-mail)

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

Rok akademicki 2015/2016 – hioztid@gmail.com

Rok akademicki 2016/2017 – hioztid.2st@gmail.com

 

ZOOTECHNIKA

Rok akademicki 2015/2016 – zootechnika16mgr@gmail.com

Rok akademicki 2016/2017 – mgrzootechnika2017@gmail.com

 

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

Rok akademicki 2016/2017 – bioinzynieria17@gmail.com

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie