photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zoopsychologia

piątek 24.06.2022

piesek

Terminy zjazdów studiów podyplomowych Zoopsychologia – problemy behawioru psów w roku 2022/23

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 11 – 19, w niedziele w godzinach 9-16/17

 

Zjazd I

15 – 16.10.2022

Zjazd II

29-30.10.2022

Zjazd III

19-20.11.2022

Zjazd IV

17-18.12.2022

Zjazd V

21-22.01.2023

Zjazd VI

03-05.02.2023

Zjazd VII

18-19.02.2023

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23
tel.: 22 593 65 77;

Szczegółowe informacje: https://zoopsychologia.sggw.edu.pl

Krótka charakterystyka studiów podyplomowych

W programie studiów podyplomowych „Zoopsychologia – problemy behawioru psów” ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia dotyczące biologicznych i środowiskowych podstaw zachowania psów, etiologii zaburzeń behawioralnych różnego rodzaju i metod terapeutycznych umożliwiających poprawę stanu zwierzęcia i jego relacji z opiekunem. Program zapewnia uczestnikom studiów zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu neurofizjologii, filogenezy i ontogenezy zachowania psów, a także zasad diagnostyki i identyfikacji przyczyn zaburzeń, metod terapeutycznych i możliwości ich dostosowania do konkretnych przypadków w zależności od potrzeb klientów z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, a także ewaluacji efektów terapii.

Program studiów obejmuje 10 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 210 w tym 146 godzin wykładów, 48 godzin ćwiczeń seminaryjnych, 16 godzin zajęć praktycznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę na temat psów, ich rozwoju fizycznego i behawioralnego, prawidłowych warunków utrzymania, żywienia i szkolenia. Jest przygotowany do pełnienia funkcji zoopsychologa w schronisku dla bezdomnych zwierząt, fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia samodzielnej działalności jako zoopsycholog – behawiorysta pracujący z psami wykazującymi problemy behawioralne oraz ich opiekunami, wskazując im metody zbudowania prawidłowych relacji pies – człowiek.

„Zoopsychologia – problemy behawioru psów”

Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry: październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń (rejestracja https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/). I tura rekrutacji kończy się 15 sierpnia 2022 roku

Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
Opłata: 6 000 zł

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie