photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zespół ds. Dobrostanu zwierząt

wtorek 26.01.2021

Dr Katarzyna Fiszdon – przewodnicząca

Dr Monika Mikulska – wiceprzewodnicząca

Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW – sekretarz

Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW

Dr hab. Wojciech Bielecki


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie