photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zespół ds. Dobrostanu zwierząt

wtorek 26.01.2021

Dr Katarzyna Fiszdon – przewodnicząca

Dr Monika Mikulska – wiceprzewodnicząca

Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW – sekretarz

Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr inż. Marta Gajewska

Dr hab. Wojciech Bielecki


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie