photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa

wtorek 22.10.2019

Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych

kierownik: dr hab. Beata Madras – Majewska, Prof. SGGW (tel: 2259- 36651; e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl)

Pracownie badawcze

•             Pracownia wychowu matek pszczelich

•             Pracownia sztucznego unasieniania matek

Badania biologia pszczół, wychów matek pszczelich, sztuczne unasienianie matek pszczelich

Aparatura

•             inkubatory

•             sprzęt do wychowu matek

•             mikroskopy stereoskopowe MST 131

•             mikroskopy MB 30 z kontrastem fazowym

•             aparaty do unasieniania matek

•             komory Fusch-Rosentahl do liczenia plemników

Metody badawcze

•             inseminacja matek pszczelich

•             liczenie plemników przechodzących do zbiorniczków nasiennych matek po sztucznym unasienieniu

•             zastosowanie gazów (CO2, O2, N2) do usypiania i wybudzania matek pszczelich i robotnic


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie