photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Trzoda chlewna

środa 10.04.2019

 

 

 

Ferma trzody chlewnej

Wielkość fermy: do 40 loch stada podstawowego z przychówkiem (aktualnie 10 loch); jeden budynek o pow. 1000m2 podzielony na sektory:

– rozrodu: kojec grupowy dla loch z komputerową stacją paszową, 5 kojców z przeznaczeniem: dla knura oraz dla loch po odsadzeniu;

– porodówka: 12 kojców porodowych z podłogą litą (stosowana ściółka – trociny), jarzmo dla lochy, standardowe wyposażenie;

– warchlakarnia: 8 kojców dla warchlaków oraz 8 kojców dla tuczników w utrzymaniu grupowym (po 5 sztuk w kojcu);

– tuczarnia indywidualna: 96 kojców w 4 rzędach, 24 kojce w każdym, indywidualne dawkowanie paszy, w formie suchej: sypkiej lub granulowanej z 4 silosów o pojemności 2,4t każdy; utrzymanie na ściółce (słoma lub trociny), spadek podłogi w kojcu 8o w kierunku kanału gnojowego, usuwanie odchodów – zgarniak obornika;

Chlewnia wyposażona jest w ciągi paszowe i gnojowe, wentylację mechaniczną, automatyczny system pojenia zwierząt, system ogrzewania. Na zajęciach dydaktycznych wykorzystywane są: urządzenie do oceny przyżyciowej świń (PIGLOG 105) oraz aparat ultradźwiękowy do diagnozowania ciąży. System utrzymania świń w chlewni spełnia wymogi wysokiego dobrostanu.

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie