photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koordynatorzy WHBiOZ

piątek 3.07.2020

Koordynator ds. Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Marian Brzozowski

Koordynator ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr hab. Martyna Batorska

Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych – dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Koordynator ds. Równego Traktowania Pracowników i Studentów – dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Koordynator ds. Wymiany Studentów – dr Iwona Lasocka

Koordynator ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych – Teresa Majdecka

Koordynator ds. Organizacji Dni SGGW – dr Krzysztof Klimaszewski

Koordynator ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów – mgr Grzegorz Grodkowski

Koordynator ds. Praktyk

– kierunek: Zootechnika – dr Jan Slósarz

– kierunek: Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – dr Krzysztof Głowacz

– kierunek: Bioinżynieria Zwierząt – dr hab. Maciej Kamaszewski


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie