photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koordynatorzy WHBiOZ

środa 27.11.2019

Koordynator ds. Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Marian Brzozowski

Koordynator ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr hab. Martyna Batorska

Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych – dr hab. Joanna Gruszczyńska

Koordynator ds. Wymiany Studentów – dr Iwona Lasocka

Koordynator ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych – Teresa Majdecka

Koordynator ds. Praktyk

– kierunek: Zootechnika – dr Jan Slósarz

– kierunek: Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – dr Krzysztof Głowacz

– kierunek: Bioinżynieria Zwierząt – dr hab. Maciej Kamaszewski


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie