photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rada Programowa

wtorek 26.11.2019

Rada programowa – Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW – Przewodnicząca Rady

Dr hab. Maciej Kamaszewski – Prodziekan

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zwierzętach

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Prof. dr hab. Anna Rekiel

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr hab. Martyna Batorska

Dr hab. Joanna Gruszczyńska

Dr hab. Andrzej Łozicki

Dr Anna Mazurkiewicz-Woźniak

Dr Agnieszka Boruta

Dr Wioleta Drobik

Dr Jan Slósarz

Dr Jerzy Śliwiński

Dr Sławomir Jaworski

Dr Agnieszka Warda

Wiktor Bendowski

Julia Janusz

Oliwia Mańko

Mateusz Miszczuk

Jakub Urban

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie