photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rada Programowa

wtorek 28.11.2023

Rada programowa – Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Prof. dr hab. Justyna Więcek – Przewodnicząca Rady

Dr Jan Slósarz – Prodziekan

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zwierzętach

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Prof. dr hab. Anna Rekiel

Dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

Dr hab. Martyna Batorska

Dr Anna Mazurkiewicz-Woźniak

Dr Jerzy Śliwiński

Dr hab. Sławomir Jaworski, prof. SGGW – dyscyplina Biologia

Anna Karczewska – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Anna Hammermeister – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Piotr Grochowski – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Karolina Wiśniewska – student kierunku bioinżynieria zwierząt

Agata Kusz – studentka kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Wiktoria Cudna – student kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Nina Cieplak – studentka kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Paweł Niesiobędzki – student kierunku Zootechnika

Aleksandra Lechowska – student kierunku Zootechnika

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie