photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rada Programowa

środa 3.06.2020

Rada programowa – Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Prof. dr hab. Justyna Więcek – Przewodnicząca Rady

Dr Jan Slósarz – Prodziekan

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zwierzętach

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Prof. dr hab. Anna Rekiel

Dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr hab. Martyna Batorska

Dr hab. Andrzej Łozicki

Dr Wioleta Drobik

Dr Anna Mazurkiewicz-Woźniak

Dr Jerzy Śliwiński

Dr hab. Sławomir Jaworski – dyscyplina Biologia

Dr Agnieszka Warda – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Mateusz Miszczuk – student kierunku Bioinżynieria zwierząt

Rafał Wild – student kierunku Bioinżynieria zwierząt

inż. Julia Janusz – student kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Alicja Willmann – student kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Wiktor Bendowski – student kierunku Zootechnika

inż. Jakub Urban – student kierunku Zootechnika

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie