photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pies w społeczeństwie

środa 24.06.2020

pies w społeczen_stwoiePies w społeczeństwie-hodowla i zachowanie”- studia podyplomowe 

 

 

 

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

budynek 23; pok. 34

tel.: +48 22 593 65 77, fax.: 022 593 65 76
e-mail: kgohz@sggw.pl  katarzyna_fiszdon@sggw.pl
www – pieswspoleczenstwie.sggw.pl

UWAGA: Nie planujemy naboru na semestr zimowy 2020/2021

Charakterystyka:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania. Zapraszamy osoby, które są miłośnikami psów lub zamierzają zawodowo się nimi zajmować i chcieliby zdobyć fachową wiedzę na ich temat.

Program studiów podzielono na cztery bloki tematyczne:

  1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.
  2. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów . charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
  3. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia
  4. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów:
Zasady naboru:
Termin zgłoszeń:
Opłata:
Miejsce składania dokumentów:


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie