photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pies w społeczeństwie

czwartek 8.05.2014

pies w społeczen_stwoiePies w społeczeństwie-hodowla i zachowanie”- studia podyplomowe 

 

 

 

Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

budynek 23; pok. 34

tel.: +48 22 593 65 77, fax.: 022 593 65 76
e-mail: kgohz@sggw.pl  katarzyna_fiszdon@sggw.pl
www – pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Charakterystyka:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania. Zapraszamy osoby, które są miłośnikami psów lub zamierzają zawodowo się nimi zajmować i chcieliby zdobyć fachową wiedzę na ich temat.

Program studiów podzielono na cztery bloki tematyczne:

  1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.
  2. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów . charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
  3. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia
  4. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 12  edycję studiów, rekrutacja  trwa od 04.06.2018 do 31.08.2018r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 3200 zł (wpisowe – 300 zł, 1500 zł – I semestr, 1400 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie