photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


RODO

czwartek 6.07.2023

Każdy osoba, której zdjęcie jest zamieszczone  na stronie: animal.sggw.pl wyraziła ustną zgodę na wykorzystanie Jej wizerunku. Osoby, które nie wyraziły takiej zgody nie zostały uwiecznione na zdjęciach (nie brały udziału w sesji zdjęciowej/w wydarzeniu).

KLAUZULA INFORMACYJNA


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie