photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

środa 3.06.2020

SEKRETARIAT

Mgr inż Anna Rygało-Galewska

pokój 93 (wtorki, czwartki)

E-mail: spzz@sggw.pl

 

 

KIEROWNIK

Dr hab. inż. Tomasz Niemiec, prof. SGGW

email: tomasz_niemiec@sggw.pl

pokój 100,  tel.22 59 36668

 

 

Prof. dr hab. Iwona Kosieradzka

email: iwona_kosieradzka@sggw.pl

tel.22 59 36666

Dr hab. Andrzej Łozicki

email: andrzej_lozicki@sggw.pl

pokój 98, tel.22 59 36662

Dr inż. Ewa Arkuszewska

email: ewa_arkuszewska@sggw.pl

pokój 99, tel.22 59 36663

 

DOKTORANCI

Mgr inż. Klara Zglińska, pokój 104, klara_zglinska@sggw.pl

PRACOWNICY EMERYTOWANI

Prof. dr hab. Jadwiga Chachułowa

Prof. dr hab. Maria Dymnicka

Prof. dr hab. Józef Karaś

Prof. dr hab. Janusz L. Sokół


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie