photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje Instytutowe

poniedziałek 3.06.2019

Komisja ds. nauki

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – przewodnicząca

Prof. dr hab. Iwona Kosieradzka

Prof. dr hab. Jan Niemiec

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Dr hab. Witold Rant

Dr Daniel Klich

Dr Jakub Gąbka

 

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

Prof. dr hab. Anna Rekiel – przewodnicząca

Dr Iwona Lasocka – sekretarz

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

Dr hab. Andrzej Łozicki

 

Komisja ds. historii i odznaczeń

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW – przewodnicząca

Dr hab. Ewa Kuźnicka – sekretarz

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW

Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie