photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje Instytutowe

środa 6.03.2024

Komisja ds. nauki

 1. Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW- przewodniczący
 2. Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW – wiceprzewodnicząca
 3. Dr Małgorzata Rzepkowska – sekretarz
 4. Prof. dr hab. Justyna Więcek
 5. Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof., SGGW
 6. Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW
 7. Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW
 8. Dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW
 9. Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW
 10. Dr hab. Wiesław Świderek
 11. Dr hab. Małgorzata Maśko

Komisja ds. parametryzacji w obszarze A i B

 1. Dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr hab. Robert Głogowski, prof. SGGW – sekretarz
 3. Dr hab. Krzysztof Damaziak, prof. SGGW
 4. Dr Robert Kasprzak
 5. Dr Agnieszka Tylkowska
 6. Mgr Zbigniew Kamiński
 7. Mgr Renata Korzyńska-Nowak
 8. Mgr Anna Rygało-Galewska

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

 1. Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – przewodnicząca
 2. Dr hab. Iwona Lasocka – sekretarz
 3. Prof. dr hab. Anna Rekiel
 4. Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW
 5. Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW
 6. Dr hab. Dorota Tumialis

Komisja ds. historii i odznaczeń

 1. Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr Małgorzata Kunowska-Slósarz – sekretarz
 3. Prof. dr hab. Beata Kuczyńska
 4. Prof. dr hab. Jan Niemiec
 5. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
 6. Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW
 7. Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW
 8. Dr Witold Strużyński

Komisja ds. doktorantów Szkoły Doktorskiej:

 1. Dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW- przewodnicząca
 2. Dr hab. Dorota Tumialis- sekretarz
 3. Dr hab. Grzegorz Lesiński, prof. SGGW
 4. Dr hab. Ewa Kuźnicka

 Komisja ds. Promocji i Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dr hab. Martyna Batorska-przewodnicząca

W obszarze tej komisji są dwa zespoły:

 - Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym:

 1. Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
 3. Dr hab. Monika Łukasiewicz-Mierzejewska, prof. SGGW
 4. Mgr Adriana Jaroszek – interesariusz zewnętrzny z firmy Rettenmaier Polska
 5. Dr Agnieszka Boruta
 6. Dr Daniel Klich
 7. Dr Małgorzata Kunowska-Slósarz
 8. Dr Małgorzata Julia Riedel
 9. Dr Marlena Wojciechowska

- Zespół ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi:

 1. Dr Jan Slósarz – przewodniczący
 2. Dr Marcin Świątek – sekretarz
 3. Prof. dr hab. Justyna Więcek
 4. Dr hab. Monika Łukasiewicz-Mierzejewska, prof. SGGW

- – Dla kierunku Zootechnika:

 1. Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW
 2. Dr Grzegorz Grodkowski
 3. Dr Marcin Sońta

- – Dla kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich:

 1. Dr Jakub Gąbka
 2. Dr Beata Grzegrzółka
 3. Dr Kornelia Kucharska

- – Dla kierunku Bioinżynieria Zwierząt:

 1. Dr hab. Iwona Lasocka
 2. Dr Małgorzata Rzepkowska

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie