photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Przygotowanie grantów

środa 5.12.2012

Informacje niezbędne  do wypełnienia wniosków w konkursach NCN, wewnętrzny formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja jego wypełnienia znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.

Podstawowe dane do wypełnienia we wnioskach NCN

instrukcja wypelnienia wniosku NCN

Formularz zgłoszeniowy-NCN

Dane dostępne są również na stronie Biura Nauki i Projektów w Sekcji Projektów Krajowych pod adresem:
http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu.

Sekcja Projektów Krajowych
Joanna Stępkowska
tel. 22 59 356 93
joanna_stepkowska@sggw.pl

Michalina Koc
michalina_koc@sggw.pl
tel.  22 59 311 77

 

 

 

 

 

Informacje i porady dotyczące przygotowania grantów:

 

Poradnik jak złożyć dobry wniosek do NCN

Poradnik

 

Kalkulator kosztów do grantów NCN opus i sonata (koszty pośrednie 30%) oraz preludium (20%):

Kalkulator-kosztów-NCN

 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego:

Kierownik jednostki:
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Niemiec

Nazwa i adres jednostki naukowej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, mazowieckie,
tel.: (22) 593-10-00, (22) 593-10-10, faks: (22) 59-310-87, (22) 59-310-89
e-mail:rektor@sggw.pl; prorektor@sggw.pl,
www: www.sggw.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim:
Warsaw University of Life Sciences

NIP, REGON
5250007425, 000001784

Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. J. F. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, mazowieckie,
tel.: (22) 593 65 50, (22) 593 65 51
www: animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim:
Faculty of Animal Sciences

Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 146513 8

Status organizacyjny podmiotu: Uczelnia wyższa
Podmiot: Uczelnia nadzorowana przez MNiSW
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil
działalności: AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym
Forma prawna: Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczana do sektora finansów
publicznych? tak
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu
nauki? tak
Czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)? tak
Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? tak

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie