photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bydło

środa 10.04.2019

Ferma bydła mlecznego

Kierownik fermy: mgr Łukasz Ładoń

Ferma położona jest w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory w odległości 20 km od siedziby Uczelni. Obecnie utrzymywanych jest około 320 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności mlecznej około 10 tys. kg mleka. Obecnie krowy dojne utrzymywane są w 2 nowych oborach wolnostanowiskowych boksowych, ściołowych, a krowy zasuszone w identycznym systemie w porodówce, której połowę powierzchni zajmuje 13 indywidualnych kojców porodowych o pow. 10,5 m2każdy i tyleż indywidualnych klatek dla cieląt utrzymywanych tu w okresie pojenia siarą. Stosowane wolnostanowiskowe, grupowe utrzymanie krów jest funkcjonalne i efektywne pod względem produkcyjnym, ale utrudnia indywidualne traktowanie krów i prowadzenie badań. Ta niedogodność zostanie zlikwidowana po wybudowaniu jałownika, w którym obok jałówek będzie 50 stanowisk uwięziowych dla krów.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie