photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bydło

wtorek 10.04.2012

 Ferma bydła mlecznego

Kierownik fermy: mgr Łukasz Ładoń

 Ferma położona jest w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory w odległości 20 km od siedziby Wydziału. Na fermie utrzymywane jest 620 sztuk bydła, w tym 325 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Istniejące od 30 lat stare budynki są powoli zastępowane nowymi. Obecnie krowy dojne utrzymywane są w 2 nowych oborach wolnostanowiskowych boksowych, ściołowych, a krowy zasuszone w identycznym systemie w porodówce, której połowę powierzchni zajmuje 13 indywidualnych kojców porodowych o pow. 10,5 m2każdy i tyleż indywidualnych klatek dla cieląt utrzymywanych tu w okresie pojenia siarą.

Stosowane wolnostanowiskowe, grupowe utrzymanie krów jest funkcjonalne i efektywne pod względem produkcyjnym, ale utrudnia indywidualne traktowanie krów i prowadzenie badań. Ta niedogodność zostanie zlikwidowana po wybudowaniu jałownika, w którym obok jałówek będzie 50 stanowisk uwięziowych dla krów.

Użytkowość mleczna 325 krów za 2010 r. jest następująca:

- wydajność mleka        – 9950 kg

- wydajność tłuszczu    –   419 kg

- wydajność białka        –   330 kg

- zawartość tłuszczu     –    4,20%

- zawartość białka         –    3,30%


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie