photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WSZiDJK

wtorek 14.01.2020

Uchwała Senatu SGGW_67_2019-2020

Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia WHBiOZ-WSZiDJK_2020

Coroczny przegląd systemu na kierunku:

Bioinżynieria zwierząt BZ_18_19

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich HiOZTiD_18_19

Zootechnika ZOOT_18_19


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie