photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stajnia

poniedziałek 29.10.2012

Stajnia Dydaktyczna

od 2001 roku jest kierowana przez Zakład Hodowli Koni.

W stajni prowadzone są jazdy dla studentów i osób nie związanych z Uczelnią.

Jazdy odbywają się na placu zewnętrznym i w krytej ujeżdżalni.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie