photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

czwartek 28.07.2016

karta obiegowa: Karta_obiegowa

wzór wniosku o rejestrację warunkową na kolejny semestr:

wzór_wniosku_1_studia_stacjonarne_bioinżynieria

wzór_wniosku_1_studia_stacjonarne_zootechnika_HiOZTiD

wzór_wniosku_2_studia_niestacjonarne

wzór wniosku o powtarzanie semestru: wzór_wniosku_powtarzanie_semestru

uniwersalny wzór podania/wniosku studia stacjonarne: wzór_wniosku_studenta

uniwersalny wzór podania/wniosku studia niestacjonarne: wzór_wniosku_studenta_niestacjonarne

wzór oświadczenia studenta o postępach w realizacji pracy dyplomowej – podstawa zaliczenia przedmiotu: Pracownia dyplomowa w ramach pracy dyplomowej (inżynierska/magisterska):  postępy_pracy_dyplomowej

wzór wniosku o wyrażenie zgody realizacji pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora niebędącego nauczycielem akademickim lub niezatrudnionego w SGGW: promotor_spoza_Wydziału

KLAUZULA RODO DLA PROMOTORA SPOZA SGGW KLAUZULA INFORMACYJNA promotor_recenzent spoza SGGW

wzór wniosku o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej

wzór wniosku o zmianę promotora i/lub tematu wzór_wniosku_o zmianę_promotora


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie