photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

sobota 14.03.2020

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2020_2021

semestr I –  1S_1Z_ Podstawy techniki,1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej, 1S_1Z_Chemia ogólna, 1S_1Z_Fizyka, 1S_1Z_Histologia i embriologia1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych, 1S_1Z_Ochrona własności intelektualnej

semestr II – 1S_2L_Anatomia_zwierząt, 1S_2L_Biofizyka_k, 1S_2L_Chemia organiczna, , 1S-2L_Ekonomia,  1S_2L_Genetyka zwierząt, 1S_2L_Podstawy nanobiotechnologii  1S_2L_Zwierzęta w kulturze i sztuce

semestr III -1S_3Z_Biochemia eksperymentalna , 1S_3Z_Biologia mikroorganizmów,

semestr IVBioinformatyka, Biomatematyka,Immunologia_k,Inżynieria_biomolekuł_4_kł, Inżynieria genetyczna, Podstawowa_praktyka_laboratoryjna, Podstawy nanobiotechnologii, Technologie_fermentacyjne

semestr Vbioetyka_5, hodowle in vitro_f5, metody instrumentalne_5, Podstawy przedsiębiorczości_5, projektowanie badań modelowych_5, toksykologia środowiska_5,

 

semestr VI -Alternatywne_metody_oceny_ksenobiotyków_f6 Bioinżynieria_pasz_i_żywności, Biotechniki_rozrodu_zwierząt_f6, Hodowle_in_vitro_6f, Inżynieria_gamet_i_zarodków_f6, Inżynieria_przeciwciał_monoklonalnych_f6, Parazytologia_molekularna_f6, Podstawy_patofizjologii_f6 ,Projektowanie_zwierząt_transgenicznych_f6, Seminarium_inżynierskie

semestr VIItechniki histologiczne w badaniach kręgowców,

 Przedmioty do wyboru

semestr 5 –

semestr 6 – Alternatywne metody oceny ksenobiotyków Białkowe regulatory ekspresji genów Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Bionika Bioocena produktów biotechnologicznych Cytogenetyka Genetyka populacji Immunogenetyka Inżynieria gamet i zarodków Inżynieria przeciwciał monoklonalnych Mikrobiologia kliniczna Nutriterapia Parazytologia molekularna Podstawy patofizjologii Projektowanie zwierząt transgenicznych Techniki bioindykacyjne Technologie produkcji zwierzęcej

semestr 7 –

Przedmioty humanistyczne –


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

piątek 13.03.2020

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2020_2021

semestr semestr I-1S_1Z_Chemia, 1S_1Z_Ekonomia, 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej, 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt, 1S_1Z_Technologia_informacyjna,

1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi, 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców, 1S_1Z_Anatomia_zwierząt, 1S_1Z_Podstawy_ekologii, 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II1S_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt, 1S_2L_Genetyka_zwierząt, 1S_2L_Metabolomika_zwierząt, 1S_2L_ Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_2, 1S_2L_Podstawy_mikrobiologii, 1S_2L_Praktyka_I, 1S_2L_Zoologia_kręgowców

semestr III1S_3Z_Fizjologia_zwierząt, 1S_3Z_Gady_i_płazy_hodowla_i_utrzymanie, 1S_3Z_Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli, 1S_3Z_Prawodawstwo_w_zakresie_ochrony_przyrody, 1S_3Z_Zoogeografia, 1S_3Z_Chów_i_hodowla_gatunków_łownych,

semestr IV –  Koń – hodowla i użytkowanie_4_k, Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_4, Ochrona_ekosystemów_wodnych_k, Organizacja_hodowli_otwartej_i_zamkniętej_zwierząt_dzikich, Pies_hodowla_i_utrzymanie_4_k, Podstawy chowu zwierząt, Profilaktyka_ weterynaryjna, Zoopsychologia_k, Żywienie_zwierząt_drapieżnych, Żywienie_zwierząt_roślinożernych_i_wszystkożernych

semestr Vakwarystyka_5_d kot_hodowla_i_utrzymania_5_d małe_ssaki_5_d zachowanie i szkolenie psów, Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie_5, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu_5, kot_hodowla_i_utrzymanie_5_d, Podstawy szkolenia zwierząt,

semestr VI -Chow_zwierząt_w_zoo_6f Herpetofauna polski, Ornitologia_f6 Podstawy szkolenia zwierząt Podstawy_szkolenia_zwierząt_6f_k, Praktyczne aspekty entomologii Restytucja_i_czynna_ochrona_zwierząt Seminarium_6

semestr VIIOrganizacja_ gospodarstwa_agroturystycznego, Kynologia_łowiecka, Podstawy przedsiębiorczości, Seminarium_7, Wspólna_polityka_rolna_7_d

Przedmioty do wyboru: Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Fotografia przyrodnicza Herpetologia Hodowla zwierząt laboratoryjnych Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Parazytologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rośliny paszowe Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 

 

 

 


Zootechnika – studia I stopnia – stacjonarne

czwartek 12.03.2020

Plan studiów dla kierunku Zootechnika – studia stacjonarne ZT-1S_PLANY__2020_2021

semestr I1S_1Z_Dobrostan zwierząt, 1S_1Z_Ekonomia, 1S_1Z_Embriologia zwierząt, 1S_1Z_Ochrona własności intelektualnej, 1S_1Z_Propedeutyka zootechniczna, 1S_1Z_Technologia informacyjna, 1S_1Z_Anatomia zwierząt, 1S_1Z_Chemia, 1S_1Z_Statystyka opisowa

semestr II – 1S_2L_Biochemia zwierząt_k 1S_2L_Ekologia 1S_2L_Genetyka_zwierząt 1S_2L_Mikrobiologia_k 1S_2L_Praktyka_I 1S_2L_Rozród zwierząt_gospodarskich 1S_2L_Użytkowanie łąk i pastwisk 1S_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr III1S_3Z_Biologiczne podstawy żywienia, 1S_3Z_Fizjologia zwierząt, 1S_3Z_Genetyka populacji i metody hodowlane, 1S_3Z_Mechanizacja produkcji zwierzęcej, 1S_3Z_Podstawy produkcji roślinnej,

semestr IVHodowla_ owiec, Hodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni_k Hodowla_zwierząt_futerkowych_k Pszczelnictwo_4_k Żywienie_zwierząt

semestr VDrobiarstwo_F_5,  Hodowla_trzody_5, produkcja mleka i mięsa wołowego_f_5, produkcja owczarska_f_5, Higiena_zwierząt, Rozród_psów_f, Organizacja_gospodarstwa_ agroturystycznego_f_5, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu_5

semestr VI – Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej_k Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii_k Drobiarstwo_k Hodowla_kóz Hodowla_ryb Ochrona_zdrowia_koni Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej, Profilaktyka_weterynaryjna, Seminarium_inżynierskie

semestr VIIPodstawy przedsiębiorczości, Towaroznawstwo, Wspólna_polityka_rolna, Seminarium_7

Przedmioty do wyboru Bazy_danych_w_hodowli_zwierząt Chów_i_hodowla_psów Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hydrobiologia Jakość_w_analityce_pasz Nawożenie_roślin_paszowych Prewencja_i_bioasekuracja_w_produkcji_zwierzęcej Techniki_histologiczne_w_badaniach_kręgowców Technologie_produkcji_skór_futerkowych Użytkowanie_ rekreacyjne_ koni Użytkowanie_trzmieli_i_pszczół_samotnic Współczesne_kierunki_użytkowania_koni Wybrane_aspekty_chowu_i_hodowli_koni Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt

Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej Drobiarstwo Hodowla_kóz  Ochrona_zdrowia_koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Organizacja_produkcji_zwierzęcej  Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich Przemysłowa_produkcja_pasz Parazytologia

Przedmioty humanistyczne Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii, 1S_1Z_Ekonomia, Zwierzęta_w_kulturze 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Podstawy przedsiębiorczości


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

środa 11.03.2020

semestr I

2S_1L_Cytofizjologia

2S_1L_Kancerogeneza

2S_1L_Komórki macierzyste_cov19

2S_1L_Techniki histochemiczne i immunochemiczne

2S_1L_Zastosowanie statystyki w bioinżynierii

2S_1LOdżywianie funkcjonalne

2S_1L_Myślenie projektowe i komercjalizacja_cov19

2S_1L_Komercjalizacja badan_cov19

semestr II

2S_1L_Molekularne podstawy funkcjonowania genomu

2S_2Z_Analizy bioinformatyczne w genomice

2S_2Z_Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł

2S_2Z_Biomateriały i bionika

2S_2Z_Cytogenetyka

2S_2Z_Diagnostyka labolatoryjna chorób zwierząt

2S_2Z_Fizjologia Procaryota

2S_2Z_Genetyka populacji

2S_2Z_Inżynieria tkankowa

2S_2Z_Seminarium magisterskie

2S_2Z_Substancje biobójcze

2S_2Z_Technologie liosomowe

2S_2Z_Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

semestr III

2S_3L_Wprowadzenie-do-analizy-danych-biologicznych_cov19

2S_3L_Analiza bioobrazowania

2S_3Lseminarium mgr

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej  do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

wtorek 10.03.2020

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

 

1 semestr:

2S_1L_Absolwent na rynku pracy

2S_1L_Systemy jakości_cov19

2S_1L Ochr wł przem oraz prawa autorsk HiOZTiDz

2S_1LBioasekuraca zwierząt

2S_1L_Doświadczalnictwo

2S_1L_Metodologia pracy badawczej

2S_1L_Monitoring populacji zwierząt_cov19

2 semestr:

 

3 semestr:

H2_3LEkologia i behawior wybranych gatunków ssaków

H2_3LMyślenie projektowe,

H2_3Lseminarium mgr

H2_3LPasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:2S_1L_Ekotoksykologia i waloryzacja środowiskaD

2 semestr: ocena_zagrożeń, gat inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

3 semestr:H2_3LPrzyroda BPN_cov19

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:2S_1L_Wsparcie z udziałem zwierząt

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

3 semestr: H2_3L_Wystawy psów H2_3LRezerwatowa hodowla koni_cov19

 

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Zootechnika – studia II stopnia

środa 1.01.2020

semestr I

2S_1LAnaliza_instrumentalna

2S_1LDoświadczalnictwo_zootechniczne

2S_1L_Globalizacja w produkcji zwierzęcej_cov19

2S_1LGospodarka_paszowa_i_biotechnologie_w_produkcji_pasz

2S_1LKomercjalizacja_badań

2S_1LMetodologia_pracy_badawczej

2S_1LModyfikowanie_wartości_odżywczej_produktów_pochodzenia_zwierzęcego

2S_1L_Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego_cov19

2S_1LOchrona_własności_przemysłowej_oraz_prawa_autorskiego_i_praw_pokrewnych

2S_1LStandaryzacje_w_produkcji_zwierzęcej

2S_1LZarządzanie_gospodarstwem

semestr II

2S_2Z_Absolwent na rynku pracy

2S_2Z_Bezpieczeństwo i jakość_Żywność pochodzenia zwierzęcego

2S_2Z_Biotechniki rozrodu zwierząt

2S_2Z_Diagnostyka genetyczna

2S_2Z_Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej

2S_2Z_Proekologiczne metody chowu zwierząt

2S_2Z_Relacje człowiek – zwierzę

2S_2Z_Seminarium magisterskie

semestr III

ZT2S_3LBezpieczeństwo_i_jakość

ZT2S_3LFermowy chów zw.płowej_cov19

ZT2S_3LNutrigenomika

ZT2S_3LProekologiczne metody chowu zwierząt_cov19

ZT2S_3LSeminarium_mgr

ZT2S_3LŻywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

 

uwaga: W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

Przedmioty do wyboru

2S_3L_Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka

2S_3L_Bydło mięsne

2S_3L_Zanieczyszczenie środowiska a dobrostan zwierząt

ZT2S_3LŻywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt

 

Przedmioty humanistyczne

2S_1LKomercjalizacja badań

2S_1LOchr wł przem oraz prawa autorsk ZOOT

2S_2Z_Zwierzęta w kulturze

2S_2Z_Relacje człowiek – zwierzę

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

ZT2S_3LBezpieczeństwo i jakość

2S_2Z_Konwencja o różnorodności biologicznej i jej Protokoły

2S_2Z_Zootechnika po angielsku

2S_3L_Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

2S_3L_Dobre praktyki rolnicze w zakresie bezpieczeństwa żywności

2S_3L_Praca hodowlana w praktyce

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie