photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Otoczenie gospodarcze

wtorek 12.01.2021

1_Notatka służbowa z realizacji zajęć dla grupy zewnętrznej w siedzibie

2_Notatka służbowa z realizacji zajęć dla grupy zewnętrznej poza siedzibą

3_Notatka służbowa ze spotkania z Interesariuszem w siedzibie Wydziału

4_Notatka służbowa ze spotkania z Interesariuszem poza siedziba

5_Notatka ze spotkania-ogólna


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie