photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 70. lecia Wydziału

środa 15.12.2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Odsłonięcie tablic pamiątkowych

piątek 22.10.2021

logo70W czasie uroczystości jubileuszu 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt zostały odsłonięte tablice pamiątkowe. Przy Auli I odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Pani Prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej. Na tablicy uwidocznione są lata życia Pani Profesor (1925-2012) wraz z informacją, że była Rektorem SGGW w latach 1981-1987, genetykiem, opiekunem studentów, a w czasie okupacji żołnierzem Armii Krajowej. W prawym górnym rogu tablicy umieszczony jest wizerunek Pani Profesor. Audytorium I w budynku 23 zostało nazwane imieniem Pani Prof. dr hab. M. J. Radomskiej. Przy Auli II odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego. Na tablicy umieszczone są lata życia Pana Profesora (1926-2017) wraz z informacją, że był Rektorem SGGW w latach 1975-1981, Dyrektorem Departamentu FAO, autorytetem w hodowli bydła. W prawym górnym rogu tablicy umieszczony jest wizerunek Pana Profesora. Audytorium II w budynku 23 zostało nazwane imieniem Pana Prof. dr hab. H. Jasiorowskiego.

Twórcą i wykonawcą obu tablic jest Andrzej Berner, artysta-plastyk, rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1997r. należy do Związku Polskich Artystów Polska Sztuka Użytkowa.  Jest m.in. twórcą oraz wykonawcą pomnika Piotra Wysockiego w Warce oraz twórcą i wykonawcą pomnika Prymasa Wyszyńskiego w miejscowości Obryte. Projektował i wykonał tablicę Kazimierza Szemiotha – wybitnego malarza i poety warszawskiego – autora słów piosenki „Jaskółka uwięziona”. Projektował również pomnik nagrobny na warszawskich Powązkach dla Ryszarda Tarasewicza – artysty śpiewaka, reżysera i pedagoga zmarłego w 2003 r. w Warszawie zwanego „królem polskiej Operetki”. W 1987 r. wykonał konserwację pomnika Natalii Potockiej w Natolinie, w Warszawie. Pracował w Pracowni Konserwacji i Rekonstrukcji Rzeźby przy Zamku Królewskim w Warszawie, w latach 1985-1992 oraz w Pracowni Konserwacji Zabytków. Jest również wykonawcą prac artystycznych do obiektów sakralnych. Od kilku lat współpracuje z SGGW – jest twórcą i wykonawcą kilkunastu tablic pamiątkowych wybitnych profesorów i naukowców.

DSC_3924
137317_940
DSC_3928
137318_940

Jubileusz 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

środa 20.10.2021

logo70W dniu 14 października 2021 r. odchodziliśmy jubileusz 70-lecia powołania Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt. Podczas jubileuszu nastąpiło odsłonięcie tablic upamiętniających Rektorów SGGW wywodzących się z naszego Wydziału: prof. dr hab. dr h.c. multi Maria Joanna Radomska i prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Jasiorowski i posadzenie jubileuszowego dębu, któremu nadano imię „Władysław”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: JM Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, Prorektor ds. rozwoju Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, członkowie Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła z Prezydentem na czele z prof. dr. hab. dr. d.c. multi Zygmuntem Litwińczukiem, Rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. dr hab. Alojzy Szymański, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dziekani Wydziału poprzednich kadencji: prof. dr hab. Jadwiga Chachułowa, prof. dr hab. Ewa Świerczewska, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, prof. dr hab. Jan Niemiec, prof. dr hab. Piotr Brzozowski. Zaproszenie przyjęli również dziekani Wydziałów, na których prowadzone jest kształcenie w dyscyplinie zootechnika i rybactwo z uczelni rolniczych w: Lublinie, Krakowie, Siedlcach, Poznaniu oraz Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Anna Wójcik, Dyrektor Instytutu Żywienia i Fizjologii Zwierząt PAN w Jabłonnie dr hab. Andrzej Hermana prof. Instytutu a także doktoranci Pani Profesor Radomskiej i Pana Profesora Jasiorowskiego. Na uroczystość licznie przybyli emeryci naszego Wydziału, przyjaciele i bliscy współpracownicy Pani Prof. Radomskiej oraz Pana Profesora Jasiorowskiego z sekretariatu rektora i Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.  W uroczystościach brała udział rodzina Pana Prof. Jasiorowskiego: syn Stanisław, kuzyn Tadeusz, wnuk Michał Jasiorowski oraz wnuk Maciej Wasilewski, absolwent kierunku zootechnika i kontynuator pasji dziadka, hodowca bydła mięsnego wraz z żoną Katarzyną.

Po przywitaniu gości przez Panią Dziekan prof. dr hab. Justynę Więcek głos zabrał JM Rektor SGGW Michał Zasada. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślił rolę nauk zootechnicznych dawniej i dziś. Następnie Pani Dziekan przedstawiła historię Wydziału, od jego powstawia we wrześniu 1951 r. do roku 2021 r. Pani dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW przedstawiła – we wspomnieniach bliskich i współpracowników – sylwetkę Pani prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, rektor SGGW w latach 1981-1987, natomiast Pan dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW przedstawił życiorys i dokonania naukowe Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego, rektora SGGW w latach 1975-1981. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. dr hab. Marcina Wiśniewskiego, pracownika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych. Aula I w budynku naszego Wydziału otrzymała imię Pani prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, natomiast imię Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego otrzymała Aula II. Ostatnią częścią uroczystości było posadzenie dębu szypułkowego, któremu nadano imię Władysław, upamiętniając Pana Profesora Władysława Hermana, twórcę naszego Wydziału. Aktu posadzenia dokonali: JM Rektor SGGW, Pani Dziekan, Prof. dr hab. Jan Niemiec, dr Magdalena Fajkowska, mgr Agnieszka Serwatka, mgr Urszula Zackiewicz i Pan Rafał Wild, student kierunku Bioinżynieria Zwierząt. Uroczystość uświetniła śpiewem Pani Patrycja Ciborowska studentka studiów magisterskich na kierunku zootechnika.

zdj. Grzegorz Grodkowski

https://youtube.com/watch?v=Ab5ItveMmN4&feature=share


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie