photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

wtorek 18.06.2019

Celem działania Biura Ds. Współpracy z Gospodarką jest integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową przez tworzenie sieci współpracy.

Misja działalności Biura ds. Współpracy z Gospodarką:

 • podnoszenie konkurencyjności na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez wzrost innowacyjności współpracujących z Wydziałem Nauk o Zwierzętach przedsiębiorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej;
 • intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wydziałem Nauk o Zwierzętach, a przedsiębiorstwami oraz podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania Wiedzy;

 

Celem działalności Biura  ds. Współpracy z Gospodarką jest w szczególności:

 • transfer wiedzy do praktyki;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem produkcji rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem sektora rolniczego;
  • rozwój współpracy z organizacjami pracującymi dla potrzeb rolnictwa;
  • szerokie wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczo-rozwojowego Wydziału, a w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych;
  • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedsiębiorstwami (instytucje, podmioty) będącymi potencjalnymi partnerami i zleceniodawcami badań i szkoleń dla Wydziału (sieci współpracy);
  • organizowanie spotkań kooperacyjnych firm z pracownikami oraz studentami Wydziału,
  • transfer wiedzy oraz zacieśnianie współpracy między gospodarką (biznesem), a działalnością badawczo-rozwojową i dydaktyczną Wydziału.

 

Lista jednostek, z którymi zostało już podpisane Porozumienie o Współpracy:

     1. AgriTech Hub Sp. z o.o.
     2. Agraimpex Sp. z o.o.
     3. AGRO INNOVATIONS CENTER PAULINA TARASKA
     4. Agro-Sklep Sp. z o.o.
     5. Alltech Poland Sp. z o.o.
     6. Aquael Sp. z o. o. Janusz Jankiewicz
     7. Balto S.C. Jarosław Sitnicki, Michał Pisarczyk
     8. Bellako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysłowe i Handlowo-Usługowe Sp. z o.o.
     9. Bentley Polska Sp. z o.o.
     10. Białowieski Park Narodowy
     11. Bieszczadzki Park Narodowy
     12. Brandez Sp. z o. o.
     13. CEDROB S.A.
     14. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
     15. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
     16. COAPE POLSKA
     17. De Heus Sp. z o.o.
     18. Delacon Polska Sp. z o.o.
     19. De laval Sp. z o.o.
     20. DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
     21. Fundacja „Pro Puritate Regio”
     22. „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce
     23. Gmina Tuczna, woj. lubelskie
     24. Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Pędzik
     25. Gospodarstwo Rolne REBOFARM
     26. GREENVIT Sp. z o.o.
     27. Grupa Paszowa Agrohurt Kinga Kocińska
     28. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
     29. Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
     30. Intergen Sp. z o.o.
     31. Jantar Sp. z o.o.
     32. JOTAFAN Andrzej Zagórski
     33. Kampinoski Park Narodowy
     34. KAWA.SKA. Sp. z o. o.
     35. Kovobel Polska Sp. z o.o.
     36. KROWET Anna Wąsowska
     37. LAVIS W&U Wiesława Latoś
     38. XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
     39. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach
     40. Majątek Rutka – Gospodarstwo Agroturystyczne
     41. Małopolskie Centrum Biotechnologii Sp. z o. o.
     42. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
     43. Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
     44. Microlabs Sp. z o.o.
     45. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
     46. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
     47. Nadleśnictwo Lidzbark
     48. Nathusius Investments Sp. z o.o.
     49. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
     50. Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie
     51. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobór
     52. Pellon Sp. z o.o.
     53. P.H. Konrad
     54. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
     55. Polmass S.A.
     56. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
     57. Polski Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
     58. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
     59. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”
     60. Polski Związek Łowiecki
     61. Propharma Sp. z o.o.
     62. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Sp. akcyjna
     63. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taza” Tadeusz Zaborski
     64. PZŁ Łowex Sp. z o.o.
     65. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
     66. Rettenmaier Sp. z o. o.
     67. Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.
     68. Spółdzielczą Mleczarnią „Spomlek”
     69. Spółką Rolniczą Juchowo Sp. z o.o.
     70. Stara Mleczarnia S.A.
     71. Stowarzyszenie Delta
     72. Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury
     73. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
     74. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
     75. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
     76. SUPERVET Gabinet Weterynaryjny Jędrzej Wąsowski
     77. TIP Piotr Cibor
     78. Torn Sp. z o.o.
     79. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
     80. Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
     81. Wigierski Park Narodowy
     82. Wipasz S.A.
     83. Zakład Mięsny Lenarcik
     84. Zakłady Mięsne Zakrzewscy

 

 

 

 


Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW: film i galeria

poniedziałek 15.06.2015

inkubator innowacyjno¶ci logoW dniu 28 maja na Wydziale Nauk o Zwierzętach odbyła się ogólnouczelniana konferencja pt. „Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW”.  Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty wdrożeniowej SGGW potencjalnym odbiorcom, tj. zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorstw, a także  przedstawicielom funduszy typu Venture Capital/Private Equity oraz innych instytucji zainteresowanych finansowaniem aplikacyjnych wyników nauki. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników, w tym ok. 70 przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Konferencja stanowiła okazję do wymiany wiedzy w zakresie aktualnych uwarunkowań współpracy uczelni z biznesem oraz roli nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Po wprowadzeniu prof. dr hab. Andrzeja Lenarta, Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach. Podczas sesji otwierającej głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący administrację rządową i samorządową: Ewa Madej-Popiel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwo Środowiska; Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Grzegorz Wolff, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Podsumowaniem pierwszej sesji było wystąpienie Marzeny Mażewskiej, Prezesa Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, nt.: Roli ośrodków innowacji w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Podczas sesji plenarnej swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Andrzej Lenart z Wydziału Nauk o Żywności, nt.: Doświadczeń SGGW w zakresie współpracy z gospodarką oraz prof. dr hab. Henryk Runowski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych nt: Znaczenia nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Na zakończenie sesji dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedstawili wyniki audytu technologicznego w prezentacji zatytułowanej: Inkubator Innowacyjności – oferta wdrożeniowa SGGW. Sesja trzecia połączona z panelem dyskusyjnym była poświęcona prezentacjom wybranych flagowych rozwiązań wdrożeniowych pochodzących z różnych wydziałów SGGW. Swoje projekty przedstawili: prof. dr hab. Ewa Sawosz – Nano-środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu; dr inż. Dariusz Gozdowski – Wykorzystanie dronów do oceny potrzeb nawożenia roślin; dr inż. Marek Grześkiewicz wspólnie z partnerem biznesowym Tadeuszem Nadolskim Prezesem firmy Versal VP SA. – Termo-mechaniczny sposób zwiększenia twardości drewna litego oraz dr n. wet. Katarzyna Zabielska. – Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej. Miły klimat dyskusji zapewnił głos moderatora spotkania Wiktora Niedzickiego, znanego dziennikarza oraz popularyzatora nauki polskiej. Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Promini”

Zapraszamy na film: https://www.youtube.com/watch?v=wzugYqfYSxM 

 


Inkubator Innowacyjności

niedziela 2.02.2014

inkubator- zdjęcieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otrzymała dofinansowanie MNiSW, w wysokości prawie 1,5 mln zł, na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności”, którego zadaniem jest ułatwienie komercjalizacji wyników badań prowadzonych w naszej Uczelni. Autorami projektu byli: Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Projekt skierowany jest do wszystkich Wydziałów SGGW. Inkubator zostanie umiejscowiony na naszym Wydziale, w Katedrze Szczegółowiej Hodowli Zwierząt, a realizacja zadań objętych projektem będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została jednym z 12-u laureatów w skali całego kraju. W konkursie wygrały głównie uczelnie techniczne. Do realizacji przyjęto 2 projekty uczelni przyrodniczych.  W dniu 30.01.2014r. w MNiSW odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursy. Podczas uroczystości naszą Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Andrzej Lenart, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką; Anna Kula, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz autorzy projektu: Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach.

http://inkubator.sggw.pl/

Zaproszenie przez firmę Alltech: Career Development Programme

niedziela 24.11.2013

Dla wszystkich zainteresowanych:

http://alltech.newsweaver.co.uk/yl160e7dw521fqwx02hob9?email=true&a=11&p=42065545Oferta dla młodych i ambitnych

poniedziałek 14.10.2013

Bez tytułu


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie