photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

środa 6.09.2017

Celem działania Biura Ds. Współpracy z Gospodarką jest integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową przez tworzenie sieci współpracy.

Misja działalności Biura ds. Współpracy z Gospodarką:

 • podnoszenie konkurencyjności na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez wzrost innowacyjności współpracujących z Wydziałem Nauk o Zwierzętach przedsiębiorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej;
 • intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wydziałem Nauk o Zwierzętach, a przedsiębiorstwami oraz podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania Wiedzy;

 

Celem działalności Biura  ds. Współpracy z Gospodarką jest w szczególności:

 • transfer wiedzy do praktyki;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem produkcji rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem sektora rolniczego;
  • rozwój współpracy z organizacjami pracującymi dla potrzeb rolnictwa;
  • szerokie wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczo-rozwojowego Wydziału, a w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych;
  • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedsiębiorstwami (instytucje, podmioty) będącymi potencjalnymi partnerami i zleceniodawcami badań i szkoleń dla Wydziału (sieci współpracy);
  • organizowanie spotkań kooperacyjnych firm z pracownikami oraz studentami Wydziału,
  • transfer wiedzy oraz zacieśnianie współpracy między gospodarką (biznesem), a działalnością badawczo-rozwojową i dydaktyczną Wydziału.

 

Lista jednostek, z którymi zostało już podpisane Porozumienie o Współpracy:

     1. AgriTech Hub Sp. z o.o.
     2. Agraimpex Sp. z o.o.
     3. AGRO INNOVATIONS CENTER PAULINA TARASKA
     4. Alltech Poland Sp. z o.o.
     5. Aquael Sp. z o. o. Janusz Jankiewicz
     6. Bellako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysłowe i Handlowo-Usługowe Sp. z o.o.
     7. Bentley Polska Sp. z o.o.
     8. Białowieski Park Narodowy
     9. Bieszczadzki Park Narodowy
     10. Brandez Sp. z o. o.
     11. CEDROB S.A.
     12. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
     13. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
     14. COAPE POLSKA
     15. De Heus Sp. z o.o.
     16. Delacon Polska Sp. z o.o.
     17. De laval Sp. z o.o.
     18. DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
     19. Fundacja „Pro Puritate Regio”
     20. „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce
     21. Gmina Tuczna, woj. lubelskie
     22. Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Pędzik
     23. GREENVIT Sp. z o.o.
     24. Grupa Paszowa Agrohurt Kinga Kocińska
     25. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
     26. Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
     27. Intergen Sp. z o.o.
     28. JOTAFAN Andrzej Zagórski
     29. KAWA.SKA. Sp. z o. o.
     30. Kovobel Polska Sp. z o.o.
     31. KROWET Anna Wąsowska
     32. LAVIS W&U Wiesława Latoś
     33. XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
     34. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach
     35. Majątek Rutka – Gospodarstwo Agroturystyczne
     36. Małopolskie Centrum Biotechnologii Sp. z o. o.
     37. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
     38. Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
     39. Microlabs Sp. z o.o.
     40. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
     41. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
     42. Nadleśnictwo Lidzbark
     43. Nathusius Investments Sp. z o.o.
     44. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
     45. Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie
     46. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobór
     47. Pellon Sp. z o.o.
     48. P.H. Konrad
     49. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
     50. Polmass S.A.
     51. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
     52. Polski Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
     53. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
     54. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”
     55. Polski Związek Łowiecki
     56. Propharma Sp. z o.o.
     57. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Sp. akcyjna
     58. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taza” Tadeusz Zaborski
     59. PZŁ Łowex Sp. z o.o.
     60. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
     61. Rettenmaier Sp. z o. o.
     62. Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.
     63. Spółdzielczą Mleczarnią „Spomlek”
     64. Spółką Rolniczą Juchowo Sp. z o.o.
     65. Stowarzyszenie Delta
     66. Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury
     67. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
     68. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
     69. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
     70. SUPERVET Gabinet Weterynaryjny Jędrzej Wąsowski
     71. TIP Piotr Cibor
     72. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
     73. Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
     74. Wipasz S.A.
     75. Zakład Mięsny Lenarcik

 

 

 

 


Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW: film i galeria

poniedziałek 15.06.2015

inkubator innowacyjno¶ci logoW dniu 28 maja na Wydziale Nauk o Zwierzętach odbyła się ogólnouczelniana konferencja pt. „Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW”.  Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty wdrożeniowej SGGW potencjalnym odbiorcom, tj. zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorstw, a także  przedstawicielom funduszy typu Venture Capital/Private Equity oraz innych instytucji zainteresowanych finansowaniem aplikacyjnych wyników nauki. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników, w tym ok. 70 przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Konferencja stanowiła okazję do wymiany wiedzy w zakresie aktualnych uwarunkowań współpracy uczelni z biznesem oraz roli nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Po wprowadzeniu prof. dr hab. Andrzeja Lenarta, Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach. Podczas sesji otwierającej głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący administrację rządową i samorządową: Ewa Madej-Popiel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwo Środowiska; Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Grzegorz Wolff, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Podsumowaniem pierwszej sesji było wystąpienie Marzeny Mażewskiej, Prezesa Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, nt.: Roli ośrodków innowacji w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Podczas sesji plenarnej swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Andrzej Lenart z Wydziału Nauk o Żywności, nt.: Doświadczeń SGGW w zakresie współpracy z gospodarką oraz prof. dr hab. Henryk Runowski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych nt: Znaczenia nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Na zakończenie sesji dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedstawili wyniki audytu technologicznego w prezentacji zatytułowanej: Inkubator Innowacyjności – oferta wdrożeniowa SGGW. Sesja trzecia połączona z panelem dyskusyjnym była poświęcona prezentacjom wybranych flagowych rozwiązań wdrożeniowych pochodzących z różnych wydziałów SGGW. Swoje projekty przedstawili: prof. dr hab. Ewa Sawosz – Nano-środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu; dr inż. Dariusz Gozdowski – Wykorzystanie dronów do oceny potrzeb nawożenia roślin; dr inż. Marek Grześkiewicz wspólnie z partnerem biznesowym Tadeuszem Nadolskim Prezesem firmy Versal VP SA. – Termo-mechaniczny sposób zwiększenia twardości drewna litego oraz dr n. wet. Katarzyna Zabielska. – Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej. Miły klimat dyskusji zapewnił głos moderatora spotkania Wiktora Niedzickiego, znanego dziennikarza oraz popularyzatora nauki polskiej. Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Promini”

Zapraszamy na film: https://www.youtube.com/watch?v=wzugYqfYSxM 

 


Inkubator Innowacyjności

niedziela 2.02.2014

inkubator- zdjęcieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otrzymała dofinansowanie MNiSW, w wysokości prawie 1,5 mln zł, na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności”, którego zadaniem jest ułatwienie komercjalizacji wyników badań prowadzonych w naszej Uczelni. Autorami projektu byli: Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Projekt skierowany jest do wszystkich Wydziałów SGGW. Inkubator zostanie umiejscowiony na naszym Wydziale, w Katedrze Szczegółowiej Hodowli Zwierząt, a realizacja zadań objętych projektem będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została jednym z 12-u laureatów w skali całego kraju. W konkursie wygrały głównie uczelnie techniczne. Do realizacji przyjęto 2 projekty uczelni przyrodniczych.  W dniu 30.01.2014r. w MNiSW odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursy. Podczas uroczystości naszą Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Andrzej Lenart, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką; Anna Kula, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz autorzy projektu: Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach.

http://inkubator.sggw.pl/

Zaproszenie przez firmę Alltech: Career Development Programme

niedziela 24.11.2013

Dla wszystkich zainteresowanych:

http://alltech.newsweaver.co.uk/yl160e7dw521fqwx02hob9?email=true&a=11&p=42065545Oferta dla młodych i ambitnych

poniedziałek 14.10.2013

Bez tytułu


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie