photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika

wtorek 20.08.2019

ZOOTECHNIKA

Przedmioty kwalifikacyjne na studia I stopnia

biologia lub chemia lub matematyka

Kształcenie na kierunku Zootechnika obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia technologii i technik w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia zwierząt oraz towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają kwalifikacje rolnicze aby móc prowadzić działalność rolniczą!

Elementy programu studiów:

Studia I stopnia (wykaz przedmiotów) oraz Efekty uczenia się

 • chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt,
 • uprawa roślin, przygotowanie i konserwacja pasz, żywienie zwierząt,
 • chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, biologia rozrodu,
 • higiena i dobrostan zdrowia zwierząt gospodarskich,
 • organizacja produkcji zwierzęcej,
 • towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Studia II stopnia Efekty uczenia się  oraz wykaz przedmiotów:

 • doświadczalnictwo zootechniczne i metodologia pracy badawczej,
 • zarządzenie gospodarstwem, globalizacja w produkcji zwierzęcej, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologie w produkcji pasz, diagnostyka genetyczna, analiza instrumentalna,
 • modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa,
 • nowe technologie w produkcji zwierzęcej, profilaktyka zaburzeń zdrowotnych w intensywnej produkcji zwierzęcej, produkcja zwierzęca a środowiska, precyzyjna produkcja rolnicza.

Integralną częścią studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zajęcia terenowe i praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w obiektach doświadczalnych SGGW i współpracujących z Uczelnią instytucjach naukowych, czołowych gospodarstwach prywatnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej oraz w gospodarstwach należących do Spółek Skarbu Państwa, Agencjach Rządowych, jak również za granicą.

Współpraca Wydziału z instytucjami zajmującymi się obsługą rolnictwa oraz firmami pracującymi na rzecz rolnictwa pozwala na zaangażowanie specjalistów spoza SGGW w proces dydaktyczny.

Absolwenci kierunku Zootechnika otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, uprawy roślin, produkcji pasz i gospodarki paszowej. Posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym. Przygotowani są także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej zwierząt oraz towaroznawstwa produktów i surowców zwierzęcych.

 

kury 105 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA konie2

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie