photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Procedura WSZiDJK

poniedziałek 23.09.2013

WNZ- Procedura WSZiDJK wersja 3

załączniki

załącznik_1_efekty_kształcenia

załącznik_2_problemy_realizacji_efektów_kształcenia

załącznik_3_słabe wyniki

załącznik_3a_zaproszony_interesariusz_zew.

załącznik_3b_zajęcia_poza_wydziałem_z_inter._zew.

załącznik_4_przechowywanie_zaliczeń

załącznik_4a_zmiana_formy_kierunku_studiów

załącznik_5_regulamin praktyk

załącznik_6_konspekt_pracy_dyplomowej

załącznik_7_promotor_spoza_Uczelni

załącznik_8_wzór_wniosku_o zmianę tytułu pracy lub_promotora

załącznik_9_poziom prac dyplomowych

załącznik_10_wniosek_o_dopuszczenie_do_egzaminu_dypl

załącznik_11_egzamin inżynierski

załącznik_12_egzamin magisterski

załącznik_13_ocena końcowa

załącznik_14_zasady hospitacji

załącznik_15_protokół z hospitacji – pracownik, doktorant

załącznik_16_protokół z hospitacji – kandydat do pracy

załącznik_17_zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie