photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Opis procesów i załączniki WSZiDJK

wtorek 3.03.2020

Naruszenie przepisów przez studenta

Nieetyczne zachowanie nauczyciela

Odwołanie-przełożenie zajęć

Zmiana kierunku lub formy

Egzamin dyplomowy

Zasady hospitacji, Protokół z hospitacji,  Protokół z hospitacji – pierwsze zajęcia,  Protokół z hospitacji – kandydat do pracy

Regulamin praktyk

Przechowywanie dokumentacji dydaktycznej

Konspekt pracy dyplomowej

Promotor spoza SGGW

Zmiana promotora – tematu pracy

Zaproszony gość na zajęciach na WHBiOZ

Zajęcia poza siedzibą WHBiOZ


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie