photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

GODZINY PRZYJĘĆ W DZIEKANACIE -21.10.2017.(tylko dla studentów niestacjonarnych!!!)

poniedziałek 16.10.2017

Szanowni Państwo,

Dziekanat WNZ w dniu 21.10.2017. (sobota) będzie czynny wyłącznie dla studentów niestacjonarnych w godzinach od 9:00 do 14:30.

Tylko studenci bez zaległości finansowych będą mogli przedłużyć ważność legitymacji studenckiej.

Zapraszamy


Ranking – punkty za średnią ocen

piątek 13.10.2017

Linki do rankingu poniżej. Osoby, które mają przyznaną kategorię będą mogły złożyć wniosek o stypendium Rektora jak dostępne będą wnioski na stronie Uczelni w zakładce/student/pomoc materialna/ .

studia stacjonarne

ranking_BW-1S

ranking_BW-2S

ranking_H-1S

ranking_H-2S

ranking_ZT-1S

ranking_ZT-2S

studia niestacjonarne

Ranking_średnia_hodowla_ mgr_ 2017_18

Ranking_średnia_inż_ zoot_ 2017_18

Ranking_średnia_mgr_zoot_2017_18

Rankinh_średnia_hodowla_inż_ 2017_18


Uwaga! Badania ankietowe na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

czwartek 12.10.2017

Hand with pen over application formUprzejmie informujemy w imieniu Pana Rektora ds. dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierza Tomali, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich SGGW weźmie udział w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”. Badanie jest skierowane do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok, studentów I, II i III stopnia oraz studentów z programu Erasmus). Wśród listy wylosowanych wydziałów znalazł się Wydział Nauk o Zwierzętach, kierunek Zootechnika.
http://www.sggw.pl/aktualnosci/quot-zjawisko-molestowania-i-molestowania-seksualnego-studentek-i-studentow-uczelni-wyzszych-quot
W dniach 16-31.10.2017 r. pani mgr Anna Kiryjow z Biura Prasowego SGGW (adres mailowy: anna_kiryjow@sggw.pl)  będzie podczas wybranych zajęć wręczać studentom i studentkom listy intencyjne od Rzecznika Praw Obywatelskich. W listach studenci otrzymają kody QR do zeskanowania lub linki do badania ankietowego.

*Badanie jest w pełni anonimowe.*


UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW SGGW

środa 11.10.2017

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu.

ikona_21_dokumenty_4

ubezpeczenie_stud_SGGW


Projekt Reaktywacja

wtorek 10.10.2017
reaktywacja_SGGW-620x500oZapraszamy na tegoroczną edycję projektu Reaktywacja, która odbędzie się 11.10.2017 w Auli Kryształowej.
Projekt skierowany jest głównie do studentów pierwszego roku. Podczas wydarzenia można zapoznać się z bogatą ofertą kół naukowych i agend działających w SGGW.
Godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach obowiązują od 10:00 do 12:00. Zajęcia należy odrobić po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/185116262061350/?ti=cl

Godziny otwarcia Dziekanatu-30.09.2017.

poniedziałek 25.09.2017

Podpisywanie umów studenci I rok

środa 20.09.2017

ikona_21_dokumenty_4Szanowni Państwo,

zapraszamy do Dziekanatu WNZ pok.69 na podpisywanie umów studenckich od dnia 27 – 28.09.2017. w godzinach 10:00-12:00 oraz 29.09.2017. od godziny 10:00.

Proszę o dostarczenie zaświadczana lekarskiego oraz potwierdzenia decyzji przyjęcia na studia.

 


Egzamin z języka obcego – dodatkowy termin

poniedziałek 18.09.2017

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017.

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie

do 25.09.2017r.

O godzinach egzaminu prosimy dowiadywać się w poszczególnych sekcjach

lub sekretariacie SPNJO, informacja również na stronie internetowej SPNJO (zakładka „bieżące informacje”)


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie