photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

czwartek 30.11.2017

W dniu 14 grudnia 2017 (czwartek) w sali konferencyjnej im. Jerzego Konorskiego (II p. gmachu głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) o godz. 14.30 odbędzie się 216 posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (353 Seminarium Etologiczne), na którym dr hab. Michał Dzięcioł (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wygłosi wykład zatytułowany „Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psa domowego (*Canis familiaris*) w kontekście zachowań rozrodczych”.

Zawiadomienie o posiedzeniu PTEtol 14 grudnia 2017 dr hab Michał Dzięcioł


Dyżur Prodziekana dr Macieja Kamaszewskiego

wtorek 31.10.2017

Szanowni Państwo,

w czwartek tj.02.11.2017. dyżur Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych dr Macieja Kamaszewskiego jest odwołany.


Konferencja „Badania młodych naukowców” – część II

środa 18.10.2017

krakow-katowiceCelem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

* Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy
** Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach
*** Miejsce Konferencji:- KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1 -
       KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice
**** ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ
karta zgłoszeniowa
wymogi edytorskie monografia
zaproszenie na konferencję

 


GODZINY PRZYJĘĆ W DZIEKANACIE -21.10.2017.(tylko dla studentów niestacjonarnych!!!)

poniedziałek 16.10.2017

Szanowni Państwo,

Dziekanat WNZ w dniu 21.10.2017. (sobota) będzie czynny wyłącznie dla studentów niestacjonarnych w godzinach od 9:00 do 14:30.

Tylko studenci bez zaległości finansowych będą mogli przedłużyć ważność legitymacji studenckiej.

Zapraszamy


Ranking – punkty za średnią ocen

piątek 13.10.2017

Linki do rankingu poniżej. Osoby, które mają przyznaną kategorię będą mogły złożyć wniosek o stypendium Rektora jak dostępne będą wnioski na stronie Uczelni w zakładce/student/pomoc materialna/ .

studia stacjonarne

ranking_BW-1S

ranking_BW-2S

ranking_H-1S

ranking_H-2S

ranking_ZT-1S

ranking_ZT-2S

studia niestacjonarne

Ranking_średnia_hodowla_ mgr_ 2017_18

Ranking_średnia_inż_ zoot_ 2017_18

Ranking_średnia_mgr_zoot_2017_18

Rankinh_średnia_hodowla_inż_ 2017_18


Uwaga! Badania ankietowe na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

czwartek 12.10.2017

Hand with pen over application formUprzejmie informujemy w imieniu Pana Rektora ds. dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierza Tomali, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich SGGW weźmie udział w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”. Badanie jest skierowane do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok, studentów I, II i III stopnia oraz studentów z programu Erasmus). Wśród listy wylosowanych wydziałów znalazł się Wydział Nauk o Zwierzętach, kierunek Zootechnika.
http://www.sggw.pl/aktualnosci/quot-zjawisko-molestowania-i-molestowania-seksualnego-studentek-i-studentow-uczelni-wyzszych-quot
W dniach 16-31.10.2017 r. pani mgr Anna Kiryjow z Biura Prasowego SGGW (adres mailowy: anna_kiryjow@sggw.pl)  będzie podczas wybranych zajęć wręczać studentom i studentkom listy intencyjne od Rzecznika Praw Obywatelskich. W listach studenci otrzymają kody QR do zeskanowania lub linki do badania ankietowego.

*Badanie jest w pełni anonimowe.*


UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW SGGW

środa 11.10.2017

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu.

ikona_21_dokumenty_4

ubezpeczenie_stud_SGGW


Projekt Reaktywacja

wtorek 10.10.2017
reaktywacja_SGGW-620x500oZapraszamy na tegoroczną edycję projektu Reaktywacja, która odbędzie się 11.10.2017 w Auli Kryształowej.
Projekt skierowany jest głównie do studentów pierwszego roku. Podczas wydarzenia można zapoznać się z bogatą ofertą kół naukowych i agend działających w SGGW.
Godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach obowiązują od 10:00 do 12:00. Zajęcia należy odrobić po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/185116262061350/?ti=cl

Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie