photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Króliki

wtorek 10.04.2012

Ferma królików

Ferma królików została uruchomiona jesienią 2005 roku i jest zlokalizowana na terenie RZD Obory-Goździe. Zwierzęta pochodzą z fermy hodowlanej należącej do Instytutu Zootechniki w Balicach. Obsada fermy to 35 samic i 6 samców. Są to zwierzęta rasy nowozelandzkiej białej, typowej rasy użytkowanej w kierunku mięsnym. Posiadana stawka zwierząt pozwala na tworzenie 3 grup doświadczalnych liczących po 12 samic i uzyskanego od nich przychówka. W zależności od realizowanych badań uzyskuje się od samic 2 – 3 mioty w roku. Na fermie realizowane są zajęcia dydaktyczne, a także prace magisterskie i doktorskie. W latach 2006-2010 zrealizowano na fermie 5 prac magisterskich oraz 2 doktorskie. Przeprowadzono także doświadczenie zlecone przez firmę paszową Lohman Animals Group Poland.

 phoca_thumb_l_kroliki_02                    phoca_thumb_l_kroliki_03

Zakres usług i doradztwo

  • opinie dla sądów, służb celnych, ministerstwa ochrony środowiska, ministerstwa rolnictwa z zakresu hodowli zwierząt futerkowych i użytkowania skór futerkowych,
  • wykłady i szkolenia dla hodowców, służb doradczych, nauczycieli z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt futerkowych i wykorzystania skór futerkowych,
  • współpraca z instytucjami i jednostkami badawczymi w zakresie badań dotyczących hodowli i użytkowania zwierząt futerkowych i wykorzystania skór futerkowych.
  • Ferma  oferuje także  jednostkom doświadczalnym instytucji naukowych króliki do badań laboratoryjnych. W zależności od potrzeb odbiorcy, możemy przygotować stawkę wyrównanych zwierząt pod względem masy ciała, wieku, płci. Posiadamy zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnianiu standardów odnośnie warunków utrzymania i dobrostanu zwierząt. Kontakt: marian_brzozowski@sggw.pl

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie