photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Gratulacje z okazji 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach

poniedziałek 26.09.2016

 logoWNZW dniu 20 września 2016r. obchodziliśmy 65-lecie Wydziału Nauk o Zwierzętach. Z tej okazji zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Dziekan Prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla Pracowników, Doktorantów i Studentów naszego Wydziału.
Bardzo dziękujemy za wszystkie otrzymane listy gratulacyjne.

Gratulacje dla Wydziału otrzymaliśmy od następujących osób:

 • Jego Magnificencja Rektor SGGW – prof. dr hab. Wiesław Bielawski
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
 • Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie – prof. dr hab. Jacek Skomiał
 • Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 • Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP
 • Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. Czesław Klocek
 • Dziekan Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 • Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.
 • Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 • Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka
 • Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • Kierownik Katedry Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Stanisław Socha
 • Kierownik Pracowni Rybactwa Katedry Hydrobiologii Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Jacek Rechulisz
 • Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW – prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 • Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW – prof. dr hab. Wojciech Wakuliński
 • Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW – prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
 • Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego – dr Lech Bloch
 • Dyrektor Generalny Nutreco – Marcin Galiński
 • Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek
 • Prezes Związku Producentów Ryb – Krzysztof Karoń

 

RektorSGGW_scan
Marszałek_scan
Jabłonna_scan
jastrzębiec
Bydgoszcz_scan
Kraków_scan
Lublin2_scan
Olsztyn_scan
Poznań_scan
Szczecin_scan
Wrocław_scan
Siedlce_scan
UPlublin_scan
BudownictwoSGGW_scan
EkonSGGW_scan
WydziałNaukoŻywności_SGGW
OgrodSGGW_scan
RolSGGW_scan
pzł_scan
PZHK_scan
Nutreco_scan
Ryby_scan
Obraz 876
Obraz 879
Obraz 871
Obraz 881_2

Jubileusz 65-lecia istnienia Wydziału Nauk o Zwierzętach

czwartek 22.09.2016

logoWNZW dniu 20 września 2016r. w ramach Jubileuszu 65-lecia istnienia Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz obchodów 200-lecia SGGW w Warszawie organizowana została konferencja „Rola zootechniki w naukach przyrodniczych„, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166.

Program Konferencji

Sponsorzy: AdiFeed, Agencja Rynku Rolnego, Polski Związek Łowiecki, Trouw Nutrition, Polmass.

Patronat medialny: farmer.pl. Topagrar Polska

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach na konferencję zostało zaproszonych wielu znamienitych gości, których na wstępie powitała Pani dziekan wydziału prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka. Wśród gości byli między innymi: prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor uczelni, prof. dr hab. Marian Binek – prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Kazimierz Banasik – prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Tomala – prorektor ds. dydaktyki, kanclerz uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński, prof. dr hab. Aleksander Lisowski – pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką, dziekani kilku wydziałów, pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci oraz absolwenci Wydziału Nauk o Zwierzętach, a także przedstawiciele innych uczelni, instytucji oraz przedsiębiorstw współpracujących z wydziałem.
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesor Wiesław Bielawski mówił między innymi: „Dzisiejsze święto wpisuje się w obchody 200-lecia naszej uczelni. Sięgamy do korzeni, do historii, podsumowujemy dorobek uczonych, oddajemy hołd naszym mistrzom i nauczycielom, ale też wybiegamy myślą w przyszłość. Spróbujmy zatem sięgnąć pamięcią do XIX wieku, do Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, gdzie nauka chowu i hodowli zwierząt obecna jest w programach kształcenia, a wśród wykładowców tych przedmiotów znaleźli się profesor Jerzy Beniamin Flatt i profesor Michał Oczapowski. Później do tego grona wybitnych naukowców dołączają profesor Stanisław Chaniewski oraz profesorowie Jan Sosnowski rektor SGGW w latach 1923-25 i 1932-33 i Franciszek Staff sprawujący władzę rektora w latach 1944-47. Zapewne to ich determinacja, marzenia, realia współczesności ale przede wszystkim dynamiczny rozwój specjalizacji poszczególnych gałęzi produkcji a także rolnictwa, spowodował potrzebę specjalizacji w zakresie nauk zootechnicznych … Pragnę podkreślić jeszcze jeden niezmiernie ważny wkład pracowników wydziału w rozwój uczelni sprowadzający się do jej zarządzania. To właśnie z Wydziału Zootechnicznego wywodzili się profesor Henryk Jasiorowski i profesor Maria Joanna Radomska – rektorzy SGGW”.
Na zakończenie przemówienia rektor Bielawski złożył życzenia społeczności Wydziały nauk o Zwierzętach: „Dziś z okazji 65. rocznicy Wydziału Nauk o Zwierzętach, pragnę serdecznie pogratulować Pani Dziekan, Pani Profesor Wandzie Olech-Piaseckiej, przede wszystkim ponownego wyboru na stanowisko dziekana Wydziału. Gratuluję państwu prodziekanom, życzę całej społeczności akademickiej Wydziału, aby nadal rósł wraz z całą uczelnią i byśmy wszyscy byli dumni z Państwa osiągnięć, a historia Wydziału Nauk o Zwierzętach niech będzie „światłem prawdy, nauczycielką życia, zwiastunką przyszłości”. Życzę wszystkim Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.
Następnie dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, zaprezentowała zebranym gościom historię wydziału, jego dawną i obecną strukturę oraz bazę naukowo-dydaktyczną.
W drugiej części Konferencji pracownicy Wydziału przedstawili dorobek naukowy i dydaktyczny poszczególnych jednostek Wydziału Nauk o Zwierzętach. Pani Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska przedstawiła Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii w Akwakulturze, Pani dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW prezentowała dorobek naukowy Pracowni Pszczelnictwa zwracając uwagę na doniosła rolę Profesorów Jerzego Woyke i Zygmunta Jasińskiego w pszczelarstwie polskim, Pani dr Iwona Lasocka omówiła osiągnięcia i aktualne badania prowadzone w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt, Pani Prof dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg prezentowała Katedrę Żywienia i Biotechnologii Zwierząt. Pan dr hab. Tadeusz Kaleta prof. SGGW przedstawił osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie pracowników Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Pan Prof. dr hab. Roman Niżnikowski omówił specyfikę i różnorodność badań prowadzonych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Aktywność studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach przedstawiła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WNZ Pani Pamela Pawlina. Sponsorzy Konferencji Pan dr Andrzej Wróbel z Trouw Nutrition oraz Pan dr Witold Nowak z AdiFeed przedstawili długoletnią współpracę ich firm z Wydziałem Nauk o Zwierzętach.

 


Dokumenty do pobrania

środa 6.07.2016

Sponsorzy:

logo_AdiFeed logo_ARR_w_1 LOGO%20PZL_1

 

 

Trouw-POS-CMYK-nieuw.jpg-04b163-hm polmass-logo-black

 

Regulamin Konferencji WNZ – 20 wrze¶nia 2016 roku

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy -Jubileusz WNZ

Mapa_Kampus_SGGW

Patronat medialny:

farmer-logo LOGO_8

 

gospodarzpl-v11_krzywe_podglad

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie