photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

niedziela 1.09.2019

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć

semestr_1_19_20_bioinżynieria   BW-1S_sem_1 – lista

semestr_3_19_20_bioinżynieria  BW-1S_sem_3_- lista   tematyka wykładów biologia mikroorganizmów

semestr_5_19_20_bioinżynieria_  BW-1S_sem_5_- lista

BW-1S_sem_5_biotechniki_rozrodu_zwierząt – lista

BW-1s_sem_5_wirusologia_molekularna – lista

BW-1S-sem_5_bioinżynieryjne_z_o_z_ – lista

semestr_7_19_20_bioinżynieria  BW-1S_sem_7 – lista

BW-1S_sem_7_biologia_komórek_nowotworowych

BW-1s_sem_7_biologiczne_i_m_p_b_

BW-1S_sem_7_elektrofizjologia

BW-1S_sem_7_inżynieria_nanobiotechnologiczna

BW-1S_sem_7_nienaturalna_natura_nauki_

BW-1s_sem_7_procesy_śmierci_komórki_

BW-1S_sem_7_techniki_diagnostyczne_w_immunologii

BW-1S-sem_7_immunogenetyka_

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

semestr_1_19_20_hioztid_   H-1S_sem_1 – lista

 

semestr_3-_19_20_hioztid_ H-1S_sem_3 – lista

 

semestr_5_19_20_hioztid _ H-1S_sem_5 – lista

H-1S_sem_5_technologie_fermentacyjne – lista

 

semestr_7_19_20_hioztid_ H-1S_sem_7 – lista

semestr_7_19_20_hioztid__seminarium_ornitologia – lista

 

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

semestr_1_19_20_zootech    ZT-1S_sem_1 – lista

semestr_3_19_20_zootech  ZT-1S_sem_3_ – lista

semestr_5_19_20_zootech  ZT-1S_sem_5_- lista

ZT-1S_sem_5_podstawy_ekonomikiki_i_marketingu – lista

ZT-1S_sem_5_organizacja_gospodarstwa_agroturystycznego – lista

ZT-1S_sem_5_Produkcja_mleka_i_miesa_wołowego – lista

ZT-1S_sem_5_produkcja_owczarska – lista

ZT-1S_sem_5_Przemysłowa_produkcja_pasz – lista

ZT-1S_sem_5_rozród_psów – lista

ZT-1S_sem_5_wykorzystanie_produktów_pszczelich – lista

semestr_7_19_20_zootech  ZT-1S_sem_7 – lista

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć

BW_2S_2019_20_sem2

lista studentów

BW_2S_ZIMA_2019_20_LISTA

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

 H_2S_2019_20_sem2

lista studentów

H_2S_ZIMA_LISTA_D

H_2S_ZIMA_LISTA_T

 

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

ZT_2S_2019_20_sem2,1

lista studentów

ZT_2S_ZIMA_LISTA

 

 

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć                                                lista studentów

semestr_ 1_19_20_HiOZTiD-niestac

semestr_ 3_19_20_HiOZTiD-niestac

semestr_ 5_19_20_HiOZTiD-niestac

semestr_ 7_19_20_HiOZTiD-niestac

 

ZOOTECHNIKA

plany zajęć                                                               lista studentów

semestr_ 1_19_20_ZOOTECH-niestac

semestr_ 3_19_20_ZOOTECH-niestac

semestr_ 5_19_20_ZOOTECH-niestac

semestr_ 7_19_20_ZOOTECH-niestac

 

Studia niestacjonarne II stopnia 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

semestr_ 3_mag_19_20_HiOZTiD-niestac

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

semestr_ 3_mag_19_20_ZOOTECH-niest


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie