photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

sobota 1.10.2011

SEMESTR LETNI 2017/2018

SEMESTR LETNI ZACZYNA SIĘ 22 LUTEGO 2018R. w CZWARTEK!!!

PROSZĘ SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW!!!!

(zakładka student-ogłoszenia dla studentów)

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć

sem_2_17_18_bioinżynieria_st.listybw-1s_sem_2

sem_4_17_18_bioinżynieria_st.1_st. listy: bw-1s_sem_4

sem_6_17_18_bioinżynieria_st. listy: bw-1s_sem_6_bioinżynieria_pasz_i_żywności, bw-1s_sem_6_fakultety_seminarium

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

sem_2_17_18_HiOZTiD-st. listy: h-1s_sem_2

sem_4_17_18_HiOZTiD st. listy: h-1s_sem_4

sem_6_17_18_HiOZTiD st. listy na wybrane aspekty chowu i hodowli koni, użytkowanie rekreacyjne konia, chów zwierząt w ogrodach zoologicznych, restytucję i czynną ochronę zwierząt, ochronę błonkoskrzydłych h-1s_sem_6_3_grupy

listy na pszczelarstwo, podstawy szkolenia zwierząt, chiropterologię, ornitologię, seminarium inżynierskie h-1s_sem_6_2_grupy

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

sem_2_17_18 _ ZOOTECH-st.tabela-terminy ćwiczeń z przedmiotu Zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi

listy: zt-1s_sem_2_ekologia,  zt-1s_sem_2_genetyka_biochemia_rozród,  zt-1s_sem_2_mikrobiologia_łąki

sem_4_17_18_ZOOTECH. st.listy: zt-1s_sem_4

sem_6_17_18_ZOOTECH. st..

listy na fakultety: zt-1s_sem_6_aspzzt-1s_sem_6_drobiarstwozt-1s_sem_6_ogazt-1s_sem_6_opzzt-1s_sem_6_rozród_psów

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć i lista studentów

sem_1_mgr_17_18_bioinżynieria.st.  BW-2S_sem1_lato2018_BEZ

sem_3_mgr_17_18_bioinżynieria.st.  BW_2S_sem.3_lato2018_

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć i lista studentów

sem_1_mgr_17_18_HiOZTiD st.

sem_3_mgr_17_18_HiOZTiD_st.

ZOOTECHNIKA – plan zajęć i lista studentów

sem_1_mgr_17_18_ZOOTECH.st. ZT_2S_sem1_lato2018_3grBEZ  ZT_2S_sem1_lato2018_4grBEZ

sem_3_mgr_17_18_ZOOTECH_st.

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram zjazdów na sem. letni 2017_18

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

sem.2_17_18- HiOZTiD z.

sem.4_17_18 – HiOZTiD z.

sem.6_17_18- HiOZTiD z.

sem.8_17_18 – HiOZTiD z.

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

sem.2_17_18 – ZOOTECH z.

sem.4_17_18- ZOOTECH. z.

sem.6_17_18- ZOOTECH. z.

sem.8_17_18-ZOOTECH.z.

Studia niestacjonarne II stopnia 

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

 

 

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

sem 2_mag_17_18-HiOZTiD z.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie