photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

sobota 1.10.2011

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

PROSZĘ SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW!!!!

(zakładka student-ogłoszenia dla studentów)

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć        listy studentów

semestr_1   BW-1S_sem_1    podpisanie umów-zakładka student-ogłoszenia dla studentów

semestr_3 Bw-1S_semestr_3

semestr_5  BW-1S_semestr_5

semestr_7 BW-1S_semestr_7

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć        listy studentów

semestr_1   H-1S_sem_1  podpisanie umów-zakładka student-ogłoszenia dla studentów

semestr_3  H-1S_semestr_3, H-1S_semestr_3_fizjologia

semestr_5 H-1S_semestr_5, H-1S_semestr_5_kot_I_ptaki

semestr_7  H-1S_semestr_7

ZOOTECHNIKA

plan zajęć          listy studentów

semestr_1_sem_1  ZT-1S_sem_1_chemia_propedeutyka  podpisanie umów-zakładka student-ogłoszenia dla studentów

semestr_3 ZT-1S_semestr_3, ZT-1S_semestr_3_genetyka_populacji

semestr_5  ZT-1S_semestr_5 ZT-1S_semestr_5_podstawy_ekonomiki_i_marketingu

listy na fakultetu ZT-1s_semestr_5_chów_i_hodowla_psów, ZT-1S_semestr_5_ochrona_zdrowia_koni, ZT-1S_semestr_5_produkcja_owczarska, ZT-1S_semestr_5_produkcja_mleka_i_mięsa_wołowego, ZT-1S_semestr_5_przemysłowa_produkcja_pasz

semestr_7 ZT-1S_semestr_7

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć

semestr_2 _semestr_2_mgr

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

semestr_2_semestr_2_mgr

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

semestr_2 ZT-2S_semestr_2_mgr

Studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram zjazdów na sem. zimowy 2017_18

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

 plany zajęć                                             listy

semestr.1_                  1_sem_inż_hodowla_2017_18  podpisanie umów-zakładka student-ogłoszenia dla studentów

semestr 3_

semestr.5_

semestr.7_

ZOOTECHNIKA

plany zajęć                                                     listy

semestr_1                    1_sem_inż_zoot_2017_18podpisanie umów-zakładka student-ogłoszenia dla studentów

semestr_3

semestr_5

semestr_7

Studia niestacjonarne II stopnia 

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

sem_3_mgr_17_18

listy

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć                                                                   listy

 

semestr.1_mag_17_18

semestr.3_mgr_17_18


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie