photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

niedziela 1.09.2019

SEMESTR zimowy 2020/2021

Zawieszone plany mają charakter tymczasowy i mogą ulegać modyfikacjom w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć

semestr_1_20_21_bioinżynieria_stacjonarne

semestr_3_20_21_bioinżynieria_stacjonarne

semestr_5_20_21_bioinżynieria_stacjonarne

semestr_7_29_21_bioinżynieria_stacjonarne

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

semestr_1_20_21_hioztid_stacjonarne

semestr_3_20_21_hioztid_ststacjonarne

semestr_5_20_21_hioztid_stacjonarne

semestr_7_20_21_hioztid_stacjonarne

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

semestr_1_20_21_zootechnika_stacjonarne

semestr_3_20_21_zootechnika_stacjonarne

semestr_5_20_21_zootechnika_stacjonarne

semestr_7_20_21_zootechnika_stacjonarne

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Zawieszone plany mają charakter tymczasowy i mogą ulegać modyfikacjom w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej

BIOINŻYNIERIA

semestr_2_mgr_20_21_bioinżynieria.stacjonarne

Listy studentów

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

 semestr_mgr_2_hioztid_20_21_stacjonarne

Listy studentów

 

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

 semestr_mgr_2_zootech._20_21_stacjonarne

Listy studentów

 

 

Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego

Regulamin zajęć

Regulamin Zootechnika Obrót … 19-20

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram ćwiczeń dzienne Zootechnika wtorki 2020 – 3 grupy

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Zawieszone plany mają charakter tymczasowy i mogą ulegać modyfikacjom w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć                                                lista studentów

sem.1_20_21_HiOZTiD_niestac

sem.3_20_21_HiOZTiD_niestac

sem.5_20_21_HiOZTiD_niestac

sem.7_20_21_HiOZTiD_niestac

ZOOTECHNIKA

 

plany zajęć                                                               lista studentów

sem.1_20_21_ZOOTECH_niestac

sem.3_20_21_ZOOTECH_niestac

sem.5_20_21_ZOOTECH_niestac

sem.7_20_21_ZOOTECH_niestac


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie