photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

niedziela 1.09.2019

SEMESTR LETNI 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć laboratoryjnych od 25 maja 2020 roku plany mogą ulegać zmianom

bioinżynieria_zwierząt_semestr_2

bioinżynieria_zwierząt_semestr_4 5 grup

bioinżynieria_zwierząt_semestr_6

plan zajęć

semestr_2_19_20_bioinżynieria_st lista bw-1s_sem_2 lista na BIOFIZYKĘ bw-1s_sem_2_BIOFIZYKA

semestr_4_19_20_bioinżynieria_st.. lista bw-1s_sem_4

semestr_6_19_20_bioinżynieria_st. lista bw-1s_sem_6

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć laboratoryjnych od 25 maja 2020 roku plany mogą ulegać zmianom

hioztid_stacjonarne_semestr_2

plan zajęć

sem_2_19_20 – HiOZTiD-st... lista h-1s_sem_2

sem_4_19_20_HiOZTiD st. lista h-1s_sem_4

sem_6_19_20_HiOZTiD st. lista h-1s_sem_6

fakultet ochrona_zdrowia_konia_H-1S_sem_6 przydział do grupy na pierwszych zajęciach

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

sem_2_19_20 _ ZOOTECH-st... lista zt-1s_sem_2

lista na zasady postępowania z zwierzętami_doświadczalnymi i ekologię zt-1s_sem_2_grupy_na_zasady_pzzd_i_ekologii

sem_4_19_20 _ZOOTECH. st....lista zt-1s_sem_4_do_powieszenia

sem_6_19_20_ZOOTECH. st. lista zt-1s_sem_6

listy na fakultety

alternatywne_spz_ZT-1S_sem_6

drobiarstwo_ZT-1S_sem_6

hodowla_kóz_ZT-1S_sem_6

ochrona_zdrowia_koni_ZT-1S_semestr_6 podział na grupy na pierwszych zajęciach

organizacja_pz_ZT-1S_sem_6

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć laboratoryjnych od 25 maja 2020 roku plany mogą ulegać zmianom

bioinżynieria_zwierząt_semestr_1

plan zajęć

sem_1_mgr_19_20_bioinżynieria.st.-nowy

sem_3_mgr_19_20_BIOINŻYNIERIA

Listy studentów

BW_2S_2grupy

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

sem_1_mgr_19_20_HiOZTiD st.

sem_3_mgr_19_20_HiOZTiD_st.1

Listy studentów

H_2S_D

H_2S_T

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

sem_1_mgr_19_20_ZOOTECH.st.

sem_3_mgr_19_20_ZOOTECH_st.

Listy studentów

ZT_2S_3grupy

 

Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego

Regulamin zajęć

Regulamin Zootechnika Obrót … 19-20

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram ćwiczeń dzienne Zootechnika wtorki 2020 – 3 grupy

 

Studia niestacjonarne I stopnia

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć laboratoryjnych od 25 maja 2020 roku plany mogą ulegać zmianom

hioztid_niestacjonarne_semestr_21-1 nowe

Dr hab. Grzegorz Lesiński prosi starostę roku o kontakt, w celu ustalenia miejsca spotkania.

plany zajęć                                                lista studentów

sem_2_19_20-HiOZTiD-niestac

sem_4_19_20-HiOZTiD-niestac

sem_6_19_20-HiOZTiD-niestac

sem_8_19_20-HiOZTiD-niestac

ZOOTECHNIKA

plan zajęć laboratoryjnych od 25 maja 2020 roku plany mogą ulegać zmianom

zootechnika_niestacjonarne_semestr_2

Mgr inż. Ewa Pacholik prosi starostę roku o kontakt, w celu ustalenia miejsca spotkania.

plany zajęć                                                               lista studentów

sem_2_19_20-ZOOTECH-niestac

sem_4_19_20-ZOOTECH-niestac

sem_6_19_20-ZOOTECH-niestac

sem_8_19_20-ZOOTECH-niestac


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie