photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Plany zajęć

sobota 1.10.2011

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

PROSZĘ SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW!!!!

(zakładka student-ogłoszenia dla studentów)

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć        listy studentów

semestr_1  

semestr_3

semestr_5

semestr_7 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć        listy studentów

semestr_1   

semestr_3  

semestr_5 

semestr_7  

ZOOTECHNIKA

plan zajęć          listy studentów

semestr_1_

semestr_3 

semestr_5  

semestr_7 

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć

semestr_2

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

semestr_2_

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

semestr_2 

Studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram zjazdów na sem. zimowy 2017_18

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

 plany zajęć                                             listy

semestr.1_

semestr 3_

semestr.5_

semestr.7_

ZOOTECHNIKA

plany zajęć                                                     listy

semestr_1

semestr_3

semestr_5

semestr_7

Studia niestacjonarne II stopnia 

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

sem_3_mgr_17_18

listy

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć                                                                   listy

 

semestr.1_mag_17_18

semestr.3_mgr_17_18


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie