photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – studia I stopnia – niestacjonarne

sobota 14.03.2020

semestr I – 1Z_1Z_Ergonomia 1Z-1Z_Anatomia zwierząt 1Z-1Z_Biologia_ewolucyjna 1Z-1Z_Ekonomia 1Z-1Z_Ochrona własności intelektualnej 1Z-1Z_Prawodawstwo w zakresie przyrody 1Z-1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1Z-1Z_Rośliny_paszowe 1Z-1Z_Technologia_informacyjna 1Z-1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II – 1Z_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1Z_2L_Praktyka_I 1Z_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1Z_2L-Podstawy mikrobiologii 1Z-2L_Chemia  H_1Z-02L_Genetyka zwierząt_k

semestr III – Fizjologia_zwierząt metabolomika_zwierząt_3 Zooekologia Zwierzęta w kulturze

semestr IV – Akwarystyka_4  Chów i hodowla gatunków łownych_k  Higiena_utrzymania_zw_amat_i_dzikich_k  Pies-hodowla utrzymanie_k  Zoopsychologia_k  Żywienie_zwierząt_drapieżnych_4 Żywienie zwierząt roślinożernych i wszystkożernych_4

semestr V – Male ssaki Ochrona ekosystemów wodnych Organizacja hodowli otwartej i zamkniętej zwierząt dzikich Profilaktyka weterynaryjna Ptaki ozdobne

semestr VI – Chów_zw_w_zoo_6 Chów i hodowla zwierząt ex situ Restytucja i czynna ochrona zwierząt Zachowanie psów_6 Podstawy_ekon_mark_6

semestr VII – Herpetologia Ochrona błonkoskrzydłych Pracownia dyplomowa Seminarium_7 Wspólna polityka rolna Zachowanie psów Zwierzeta w agroturystyce

semestr VIII –  Organizacja gospodarstwa agroturystycznego_k Podstawy przedsiębiorczości_8 Podstawy szkolenia zwierząt_k Pracownia dyplomowa Pszczelarstwo_8 Seminarium_8 Wybrane aspekty chowu i hodowli koni_8

Przedmioty do wyboru1Z-1Z_Rośliny_paszowe Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Herpetologia Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 


Zootechnika – studia I stopnia – niestacjonarne

czwartek 5.03.2020

semestr IZT_1Z_Anatomia_zwierząt ZT_1Z_Ergonomia ZT_1Z_Statystyka_opisowa ZT-1Z_Dobrostan_zwierząt ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona_własności_intelektualnej ZT-1Z_Propedeutyka_zootechniczna ZT-1Z_Technologia_informacyjna ZT-1Z_Zoologia

semestr II1Z_2L_Chemia 1Z_2L_Ekologia 1Z_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1Z_2L ZT_1Z_2L_Genetyka zwierząt_k  1Z_2L_Podstawy_produkcji_roślinnej 1Z_2L_Praktyka_I 1Z_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr IIIBiochemia_zwierząt Biologiczne_podstawy_żywienia_zwierząt Fizjologia_zwierząt Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej Metody_pracy_hodowlanej Zwierzęta_w_kulturze

semestr IV – Higiena_zwierząt_k Mikrobiologia Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Pszczelnictwo_k Użytkowanie_łąk_i_pastwisk Żywienie_zwierząt

semestr VHodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni Hodowla_owiec Profilaktyka_weterynaryjna

semestr VI – Drobiarstwo_k  Hodowla_kóz Hodowla_trzody_chlewnej_k Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej_k Rozród_zwierząt_gospodarskich

semestr VIIHodowla_ryb Hodowla_zwierząt_futerkowych Pracownia_dyplomowa Praktyka_II Produkcja_mleka_i_mięsa_wołowego Przemysłowa_produkcja_pasz Seminarium_inżynierskie Towaroznawstwo Wspólna_polityka_rolna

semestr VIIIAlternatywne_systemy_produkcji_ zwierzęcej Bydło_mięsne Podstawy_przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej_k Seminarium_inżynierskie

Przedmioty do wyboru Alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt Bydło mięsne Chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hodowla kóz Hydrobiologia Jakość w analityce pasz Nawożenie roślin paszowych Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Organizacja produkcji zwierzęcej Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Przemyslowa produkcja pasz Rozród psów Techniki histologiczne w badaniach kręgowców Technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wykorzystanie produktów pszczelich Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt Zootechnika-po-angielsku

Przedmioty humanistyczne: Podstawy przedsiębiorczości Podstawy_ekomiki_marketingu ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona własności intelektualnej Zwierzęta w kulturze


Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – studia II stopnia – niestacjonarne

poniedziałek 2.03.2020

semestr III – Komercjalizacja badań Parki Krajobrazowe Pracownia dyplomowa Seminarium magisterskie Zarządzanie i dobrostan w hodowli zwierząt Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt


Zootechnika – studia II stopnia – niestacjonarne

semestr IIIKomercjalizacja_badań Pasze_niekonwencjonalne Pracownia_dyplomowa Seminarium_magisterskie Zarządzanie_i_dobrostan_w_hodowli_zwierząt Żywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

Przedmioty do wyboru: 2Z_3Z_Bydło mięsne 2Z_3Z_Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka 2Z_3Z_Zanieczyszczenie środowiska a dobrostan zwierząt Pasze_niekonwencjonalne Komercjalizacja_badań

Przedmioty humanistyczne: 2Z_1Z_Ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych 2Z_1Z_Relacje człowiek – zwierzę 2Z_1Z_Zwierzęta w kulturze Żywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

Przedmioty prowadzone w języku angielskim (w ramach zajęć z języka obcego)Czynna ochrona przyrody Dobre praktyki rolnicze w zakresie bezpieczeństwa żywności Konwencja o różnorodności biologicznej i jej Protokoły Pasze żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy Praca hodowlana w praktyce Zarządzanie i dobrostan w hodowli zwierząt Zootechnika po angielsku


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie