photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pszczoły

wtorek 29.10.2019

Pasieka położona jest na terenie SGGW, za budynkiem nr 3 (Stary Kampus). Pasieczysko pasieki doświadczalnej (1,85 ha) to 50 rodzin pszczelich rasy kraińskiej A. m. carnica , włoskiej Apis mellifera ligustica, kaukaskiej A. m. caucasica oraz kolonie pszczół samotnic murarki ogrodowej (Osmia rufa) wraz z polem uprawnym pracowni (1,2 ha) z kwitnącymi roślinami miododajnymi, trzy wyposażone pracownie do: hodowli i inseminacji matek pszczelich, hodowli pszczół samotnic, jakości produktów pszczelich oraz stebnik – budynek przeznaczony do zimowania pszczół. Ze względu na prowadzenie zajęć dydaktycznych pszczoły selekcjonowane są przede wszystkim na łagodność, ale również nierojliwość i produkcję miodu. W Pracowni Pszczelnictwa prowadzone są badania dotyczące jakości produktów pszczelich, wychowu i sztucznego unasieniania matek, zachowania pszczół, gospodarki pasiecznej oraz biologii trzmieli i pszczół samotnic. Pasieka SGGW, dzięki łagodności pszczół i życzliwości pracowników, jest doskonałym miejscem do odbycia praktyk studenckich.

Kontakt w sprawie praktyk:

dr Jakub Gąbka, telefon: 22 59 36 651, e-mail: jakub_gabka@sggw.pl

Obraz 211  Obraz 349


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie