photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zagadnienia na egzamin magisterski – Bioinżynieria

piątek 11.05.2018

Zagadnienia na egzamin –  egzamin magisterski Bioinżynieria zwierząt


Egzamin inżynierski i magisterski

czwartek 19.01.2017

Egzamin odbywa się w dziekanacie (pokój 69) lub sali wskazanej przez Dziekana

Przebieg egzaminu inżynierskiego: załącznik_11_egzamin inżynierski (obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku)

Przebieg egzaminu inżynierskiego do 31 maja 2017 roku: jw. ale bez prezentacji multimedialnej

Przebieg egzaminu magisterskiego: załącznik_12_egzamin magisterski

Jak wyliczana jest ocena na dyplomie: załącznik_13_Ocena końcowa


Zagadnienia na egzamin inżynierski – Zootechnika

egzamin_inżynierski_przedmioty kierunkowe

egzamin_inżynierski_przedmioty fakultatywne

 


Zagadnienia na egzamin magisterski – Zootechnika

Zagadnienia na egzamin magisterski: kierunkowe, ścieżka „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej”

Zootechnika_mgr


Zagadnienia na egzamin inżynierski – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Egzamin inżynierski – zagadnienia z przedmiotów fakultatywnych

egzanim inżynierski – zagadnienia_z przedmiotów kierunkowych


Zagadnienia na egzamin magisterski – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

wtorek 20.12.2016

Zagadnienia na egzamin magisterski: kierunkowe, ścieżka „zwierzęta dzikie” oraz „zwierzęta towarzyszące”

HiOZTiD_II_egz_mgr

 


Zagadnienia na egzamin inżynierski – Bioinżynieria zwierząt

wtorek 12.04.2016

Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych – zagadnienia_kierunkowe_b zw

Zagadnienia z przedmiotów fakultatywnych -zagadnienia_fakultety_b z


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie