photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zagadnienia na egzamin inżynierski

piątek 15.11.2019

przedmioty kierunkowe ZOOTECHNIKA

przedmioty fakultatywne ZOOTECHNIKA

 

przedmioty kierunkowe HiOZTiD

przedmioty fakultatywne HiOZTiD

 

przedmioty kierunkowe BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

przedmioty fakultatywne  BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

 


Zagadnienia na egzamin magisterski

Zootechnika

HiOZTiD

Bioinżynieria zwierząt

 


Egzamin inżynierski i magisterski

Egzamin odbywa się w dziekanacie (pokój 69) lub w sali wskazanej przez Prodziekana

Egzamin dyplomowy

Końcowy wynik studiów


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie