photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

XV Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy

sobota 24.02.2018

imageZapraszamy do wzięcia udziału w XV Konferencji Młodych Badaczy (XVth Conference of Young Researchers), która odbędzie się w Centrum Biznesowym FORT, w Warszawie przy ul. Modlińskiej 310/312, w dniach 26-28 wrzesnia 2018r. Jest to konferencja o zasięgu międzynarodowym, której tematem wiodącym jest rola żywienia oraz czynników środowiskowych w procesach fizjologicznych, biochemicznych oraz molekularnych w organizmach zwierząt.
Uczestnikami konferencji mogą być młodzi pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.
Organizatorami konferencji są młodzi naukowcy z:
– Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego,Polskiej Akademii Nauk;
– Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
– Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularze zgłoszeniowe
dostępne są na oficjalnej stronie www.youngresearchers2018.com
Modlińska


Rajd po Polsce w obronie pszczół – zapraszamy na film

piątek 22.09.2017

małyfiatPszczelarze oraz organizacje pszczelarskie je reprezentujące alarmują, że w polskim pszczelarstwie dzieje się źle, a fala niezadowolenia w bieżącym roku osiągnęła bardzo wysoki poziom. Obecnie jest to związane z dużymi upadkami rodzin pszczelich po zimowli 2016/2017 roku, ale także jest to następstwem niezadowolenia pszczelarzy z mało skutecznych leków zwalczających choroby pszczół oraz brakiem należytej ochrony pszczelarstwa ze strony władz. W tej sytuacji uznaliśmy, że potrzebne byłyby działania promocyjne ukazujące problemy środowiska pszczelarskiego, a także działania wskazujące jak przeciętny człowiek niezwiązany z pszczelarstwem może pomóc chronić te tak pożyteczne dla środowiska i ludzi owady. By zapoznać polskie społeczeństwo z aktualną sytuacją w pszczelarstwie i być może w ten sposób wpłynąć pozytywnie na zmiany, które mogłyby ją poprawić, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych wspólnie z polskim Związkiem Pszczelarskim i Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich Polanka przy znaczącym zaangażowaniu firmy Tomasza Łysonia zorganizowało jesienią 2017 roku cykl eventów ukazujących najistotniejsze problemy pszczelarstwa. Tym razem, by zwrócić uwagę społeczeństwa i mediów zorganizowano rajd fiatów 126p na trasie z Krakowa do Koszalina, a każdy z przystanków na trasie przejazdu obfitował w wydarzenia promujące lokalnych pszczelarzy i ukazywał tajniki oraz problemy pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że realizując to działanie skutecznie udało się przekazać główne przesłania rajdu,  przedstawione w trzech hasłach: „Pszczoły przetrwają, gdy kwiaty zapylają”, „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” i „STOP pestycydom”.

Głosząc te hasła, pragnęliśmy zwrócić uwagę na aktualne problemy pszczelarstwa i możliwe sposoby ich rozwiązania, a swoim wspólnym działaniem chcieliśmy ukazać pozytywny wizerunek środowiska pszczelarzy. Jesteśmy przekonani, że dobre przesłanie, jakie nam towarzyszyło – przy odpowiednim zaangażowaniu współorganizatorów i władz może osiągnąć dużą skuteczność przy minimalnych nakładach finansowych.

Rajd w obronie pszczół i pszczelarstwa odbył się w dniach  9 – 16 września 2017 r. Na trasie przejazdu obejmowała wydarzenia w następujących miejscach:

 1. Otwarcie Rajdu – Rynek Główny w Krakowie
 2. Stróże – Sądecki Bartnik
 3. Biszcza – PH Barć
 4. Łukowa – Pszczelarz Kozacki
 5. Centrum Kształcenia Praktycznego Pszczela Wola
 6. Lublin – Stare Miasto
 7. Siedlce – Pasieka Krzysztof Loc oraz Pasieka Mellifera
 8. Warszawa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW
 9. Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 10. Gryźliny – Centrum Pszczelarskie Wilde
 11. Dzierzgoń – Gospodarstwo Pszczelarskie Ewa i Bogdan Toporkiewicz
 12. Karczowiska Górne – Nektar
 13. Gdańsk – Długi Targ
 14. Koszalin – udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza – zakończenie rajdu.

[Piotr Mrówka]

https://www.youtube.com/watch?v=P8oJwgnwPMA

Konkurs o dobrostanie

środa 26.04.2017

zwierzta-hodowlane-563x353Na wniosek Zespołu ds Dobrostanu Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach ogłaszamy konkurs na hasło dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich, towarzyszących , laboratoryjnych, dzikich … Hasła będą wykorzystane w czasie Dni SGGW do promowania dobrostanu zwierząt, szacunku do zwierząt, przeciwdziałaniu znęcaniu się nad zwierzętami i złemu traktowaniu.

Termin nadsyłania haseł – 6.05.2017r. na adres mailowy: martyna_batorska@sggw.pl. W mailu należy podać proponowane hasło oraz imię i nazwisko jego autora/autorów. Zespół ds Dobrostanu Zwierząt wybierze najlepsze hasła.

Autorzy najlepszych haseł otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Panią Dziekan.


Komisja ds. Kół Naukowych

wtorek 7.03.2017

Szanowni Państwo,
Biuro Spraw Studenckich zgodnie z procedurą ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych przesyła w załączeniu treść zarządzenia JM Rektora SGGW w Warszawie nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Kół Naukowych.

zarządzenie nr 19 w sprawie powołania Komisji ds . Kół Naukowych


Bartosz Jasiński
Biuro Spraw Studenckich
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, bud. 8
tel. 22 593 10 77
bartosz_jasinski@sggw.pl

 


Jubileusz Pana Prof. dr hab. Jerzego Woyke

czwartek 15.12.2016

Jerzy WoykeSzanowni Państwo,

we wrześniu bieżącego roku Pan Profesor Jerzy Woyke – znany i ceniony w środowisku pszczelarskim światowej sławy naukowiec – skończył 90 lat, które w przeważającej części poświęcił nauce i nadal jej służy. Z tej okazji Pracownicy Pracowni Pszczelnictwa, Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w:

 Jubileuszowej Konferencji Naukowej Prof. dr hab. Jerzego Woyke „90 lat z pszczołami przez świat”

  Poniżej przedstawiono informację na temat dokonań naukowych Profesora oraz przybliżono Jego sylwetkę.

 Pan Profesor dr hab. Jerzy Woyke jest jedną z najbardziej rozpoznawanych Postaci pszczelarskiego środowiska naukowego w świecie. Wybitny, światowej sławy, powszechnie szanowany i doceniany naukowiec jest profesorem nauk rolniczych, specjalistą w zakresie pszczelnictwa.

Profesor Jerzy Woyke (ur. 9 września 1926r. w Maleninie) ukończył leśnictwo (1950r.) i biologię (1952r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uzyskał stopnie doktora (1958r.) i doktora habilitowanego (1961r.), a w 1969 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1958r. został pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym. Po reorganizacji uczelni w 1970 roku kontynuował pracę jako kierownik Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych na Wydziale Zootechnicznym. Profesor dwukrotnie pełnił funkcje prodziekana (na Wydziale Ogrodniczym SGGW 1964-69 oraz Wydziale Zootechnicznym SGGW 1970-73). Na emeryturę przeszedł w 1996r. (20 lat temu) ale wciąż jest bardzo aktywnym naukowcem, prowadzącym badania zarówno w kraju, jak i za granicą. Profesor Woyke nadal udziela konsultacji naukowych i współpracuje z rzeszą naukowców z całego świata, stanowiąc dla nich niezaprzeczalny autorytet naukowy.

Wieloletnia praca badawcza Profesora na różnymi podgatunkami pszczół odbywała się w ramach licznych zagranicznych staży naukowych (USA – 1958r., Brazylia – 1967r., NRF – 1971r., Norwegia – 1972r., Australia – 1973r., Indie – 1974r., Nepal – 1999r.; jako konsultant FAO: Gwinea – 1975r., El Salvador – 197r., Afganistan – 1983r., Wietnam – 1985r., Ghana – 1986r., Egipt – 1987r., Sudan – 1988r., Algieria – 1989r., Albania – 1989r., Meksyk – 1989r.). W Europie pracował nad pszczołą środkowoeuropejską, włoską, kraińską, kaukaską i maltańską, w Afryce nad Apis adansoni (Senegal, Gwinea i Ghana) A. scutelata, A. capensis (Afryka Pd.) i Apis nubica (Sudan) Natomiast w Brazylii – nad pszczołą afrykanizowaną, w Azji – nad pszczołą wschodnią (A. cerana), karliczką (A. florea), olbrzymią A. d. dorsataA. d. breviligulla) skalną (A. laboriosa) (Indie, Chiny, Tajlandia, Wietnam i Nepal, Filipiny), a na Borneo nad Apis koschewnikovi. Były to badania z zakresu genetyki, a w szczególności determinacji płci, sztucznego unasieniania pszczół, pszczół tropikalnych czy metod biologicznego zwalczania groźnego roztocza Tropilaelaps clareae.

Znaczenia badań Pana Profesora Jerzego Woyke dla rozwoju współczesnej, szeroko pojętej wiedzy o pszczołach trudno jest przecenić, ponieważ wiele z nich miało przełomowe znaczenie dla nauki i praktyki pszczelarskiej.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy zaliczyć:

 • 1955-1960 – udowodnienie wielokrotnej kopulacji matki pszczelej. Zmieniło to całkowicie podstawy genetyki pszczół;
 • 1960r.opracowanie metody sztucznego unasieniania matki pszczelej przyjętej w świecie za standardową;
 • 1962-1982 - polepszenie efektywności sztucznego unasieniania przez zbadanie optymalnych warunków, w jakich powinna przebywać matka pszczela po zabiegu;
 • 1962-1978 - rozwiązanie zagadnienia determinacji płci u pszczół. Dotychczas uważano, że samice (robotnice i matki) rozwijają się z jaj zapłodnionych, a trutnie – samce z niezapłodnionych. Udowodniono, że trutnie mogą rozwijać się też z jaj zapłodnionych;
 • 1963r. – odkrycie substancji kanibalizmu u pszczół;
 • 1972r., 1973r. – zbadanie biologii naturalnego unasieniania pszczół indyjskich Apis cerana;
 • 1973r. - określenie granic rozpowszechniania się pszczół afrykańskich;
 • 1973r., 1990r., 1992r. – opracowanie metody postępowania z agresywnymi pszczołami afrykańskimi, umożliwiającej bezpieczną pracę przy nich;
 • 1973r., 1975r. – opracowanie metody sztucznego unasieniania pszczół indyjskichApis cerana;
 • 1973r. - odkrycie barwnej mutacji pomarańczowych oczu (laranja) pszczół, która to mutacja stała się podstawą licznych interesujących badań i obserwacji;
 • 1979r. - rozwiązanie zagadnienia determinacji płci pszczół indyjskichApis cerana;
 • 1977r., 2000r. - rozwiązanie zagadnienia dziedziczenia ubarwienia pszczół i zróżnicowanej ekspresji ubarwienia u robotnic, matek i trutni;
 • 1984-2000 - zbadanie biologii i opracowanie metody zwalczania groźnego pasożyta pszczółTropilaelaps clareae bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Pozwoliło to uratować pszczołę miodną w południowo-wschodniej Azji. W rezultacie ogromnie wzrosła tam produkcja miodu i niektóre kraje – np. Tajlandia i Wietnam – stały się eksporterami miodu;
 • 1996-2004 - wspólnie z Instytutem Fizjologii im Pawłowa w St. Petersburgu, przeprowadzenie badań nad barwnymi mutacjami pszczół, co przyczyniło się do leczenia wad wzroku u ludzi;
 • 1998r. – odkrycie, że jaja pszczół ustawicznie zmieniają swą wielkość w ciągu całego okresu inkubacji;
 • 2004r. - odkrycie odmiennego zachowania higienicznego wolno żyjących gatunków pszczół A. dorsataiAlaboriosa, polegające na nie odkrywaniu komórek z martwym czerwiem, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i pasożytów;
 • 2011r. - udowodnienie, że znamię weselne matki pszczelej pochodzi od 2 trutni;
 • 2012r. - opisanie, które urwiska himalajskie pszczoła skalna A. laboriosawybiera na miejsca gniazdowania i dlaczego?

W 2016r. przypadają 90. urodziny Pana Profesora oraz 67- lecie publikowania prac naukowych. Prof. dr hab. Jerzy Woyke zgromadził w tym czasie niezwykle imponujący dorobek naukowy. Na podstawie badań Profesor opublikował aż 825 prac, z czego 503 stanowią oryginalne publikacje naukowe, pozostałe to książki oraz prace popularne. Prace Pana Profesora są bardzo często cytowane w Science Citation Index W ISIS – 3608 oraz Web of Science 913. Pan Profesor był także promotorem 8 prac doktorskich, wielokrotnym recenzentem (544) prac naukowych np. doktoratów, habilitacji, wniosków o nadanie tytułu profesora, grantów, krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Profesor Jerzy Woyke jest jedyną osobą na świecie, która badała pszczoły aż w 24 krajach. Był także ekspertem FAO (ONZ) w 11 państwach (Gwinea, El Salwador, Kostaryka, Afganistan, Wietnam, Ghana, Egipt, Sudan, Albania, Algieria, Meksyk). Śmiało więc można stwierdzić, że jest on popularyzatorem nauki polskiej poza granicami naszego kraju. Poza FAO prowadził zagranicą dłuższe kursy i wykłady na uniwersytetach w 11 krajach. Wykłada w 6 językach – angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim i rosyjskim.

Pan Profesor cieszy się dużym szacunkiem i poważaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Jest bardzo często doceniany za swoją pracę, to laureat 73 nagród, odznaczeń i wyróżnień, z czego 16 zagranicznych (najważniejsze nagrody: PAN 1966r., 1971r., 1979r., 1987r., Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1976r., 1989r., Ministerstwa Rolnictwa 1976r., 1984r., USDA 1976r., 1984r., 1987r., Ministerstwa Rolnictwa El Salwadoru 1981r., Medal in Oczapowskiego PAN 1994r., Outstanding Apicultural Scientist, Tajlandia 2000r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2014r.). Został także uhonorowany doktoratem honoris causa w Akademii Rolniczej w Szczecinie (1998r.) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2002r.).

W imieniu Pracowników Pracowni Pszczelnictwa

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Woyke3 woyke1
woyke2 DSC0061718
DSC0066579 DSC0068447

„Rurka dla szczurka”

sobota 8.10.2016

RurkaDlaSzczurka_plakat_A4_270916_netRGBRurka dla szczurka – to akcja mająca na celu wspieranie warszawskich zwierzętarni. Zbieramy tekturowe rurki oraz opakowania, które służą myszkom i szczurkom jako miejsce wypoczynku oraz jako zabawki wzbogacając ich dobrostan. Zorganizowaliśmy punkty zbiórki „Rurka dla szczurka”, każdy może przynieść tam dowolną ilość tekturowych rurek i opakowań. Punkt zbiórki na WNZ znajduje się w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, I piętro, przed pokojem 1105.


ZAPROSZENIE

piątek 20.11.2015

RafałSerdecznie zapraszamy na wykład Rafała Maciaszka, studenta Wydziału Nauk o Zwierzętach, o zakończonej wyprawie rowerowej po Europie pod nazwą „Tour de Shrimp 2015”. W czasie niecałych 3 miesięcy 22-letni student pokonał łącznie 12 125km odwiedzając przy tym 21 państw. Na trasie wakacyjnego przejazdu pojawiły się m.in. Alpy, Pireneje, jak również pustynne obszary Półwyspu Iberyjskiego. Podczas wykładu przedstawione zostaną jedynie najlepsze i najtrudniejsze momenty wyprawy, wśród których nie zabraknie przygód, walki o życie i … spokojny sen. Wyprawa miała także cel naukowy. Zadanie polegało na odnalezieniu stanowisk dwóch rzadkich gatunków krewetek słodkowodnych występujących w Europie oraz przeprowadzeniu wstępnej inwentaryzacji zbiorników wodnych zajętych przez wybrane gatunki inwazyjne ryb.
Wykład odbędzie się w środę 25 listopada 2015 w Sali 1069 Budynku 23 Wydziału Nauk o Zwierzętach w SGGW w Warszawie. Wstęp wolny. „Tour de Shrimp 2015” został objęty patronatem naukowym Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie oraz patronatem honorowym Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.


ZAPROSZENIE

czwartek 23.10.2014

198 EUK_Plakat_kolo_A3_2014.10 (2)


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie