photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt

niedziela 27.10.2019

Laboratorium Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt

 

  • sprzęt analityczny firmy Tecator (CYCLOTEC, SOXTEC, FIBERTEC, KIEJTEC)
  • kalorymetr,
  • analizator biochemiczny firmy Johnson & Johnson
  • zwierzętarnia do badań in vitro na gryzoniach (myszach, szczurach), drobiu (kurach, przepiórkach). Warunki utrzymania zwierząt: klatki indywidualne typu bytowego dla gryzoni (60 szt.); klatki indywidualne typu metabolicznego dla gryzoni (24 szt.); klatki indywidualne typu bytowego dla drobiu (108 szt.); sala sekcyjna

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie