photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

poniedziałek 6.06.2016

 

Szanowni Państwo,

Biuro Spraw Studenckich zgodnie z procedurą ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych udostępnia treść zarządzeń:

1. nr 97/2017 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018,

Zarządzenie nr 97

 

2. nr 98/2017 zmieniające Zarządzenie nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

Zarządzenie nr 98- organizacja roku akademickigo

 

 

Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych WNZ

w roku akademickim 2017/18

 Semestr letni

 

 Studia inżynierskie

 

Rok I – Turnus B—————————

02.03 – 04.03.2018 – pierwszy zjazd!

16.03. – 18.03.2018

06.04 – 08.04.2018

20.04 – 22.04.2018

11.05 – 13.05.2018

01.06 – 03.06.2018

15.06 – 17.06.2018

29.06 – 01.07.2018

 

Sesja egzaminacyjna

13.07 – 15.07.2018

 

Rok II – Turnus A————————–

23.02 –  25.02.2018  – pierwszy zjazd!

09.03 – 11.03.2018

23.03 – 25.03.2018

13.04 – 15.04.2018

27.04 – 29.04.2018

25.05 – 27.05.2018

08.06 – 10.06.2018

22.06 – 24.06.2018

 

Sesja egzaminacyjna

06.07 – 08.07.2018

 

Rok III – Turnus B————————-

02.03 – 04.03.2018 – pierwszy zjazd!

16.03. – 18.03.2018

06.04 – 08.04.2018

20.04 – 22.04.2018

11.05 – 13.05.2018

01.06 – 03.06.2018

15.06 – 17.06.2018

29.06 – 01.07.2018

 

Sesja egzaminacyjna

13.07 – 15.07.2018

 

 

Rok IV – Turnus A————————-

23.02 –  25.02.2018  – pierwszy zjazd!

09.03 – 11.03.2018

23.03 – 25.03.2018

13.04 – 15.04.2018

27.04 – 29.04.2018

25.05 – 27.05.2018

08.06 – 10.06.2018

22.06 – 24.06.2018

 

Sesja egzaminacyjna

06.07 – 08.07.2018

 

Studia magisterskie

 

 Rok I mgr – Turnus B

————————

03.03 – 04.03.2018 – pierwszy zjazd!

17.03. – 18.03.2018

07.04 – 08.04.2018

21.04 – 22.04.2018

12.05 – 13.05.2018

02.06 – 03.06.2018

16.06 – 17.06.2018

30.06 – 01.07.2018

 

Sesja egzaminacyjna

14.07 – 15.07.2018

 

 Rok II mgr – Turnus A

————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie