photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

NAUCZANIE ZDALNE – MICROSOFT TEAMS

wtorek 21.04.2020

Wykrzyknik

 

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia i obsługi usługi udostępnionej przez SGGW dla studentów ” Microsoft Teams”.

Znajduje się ona na Państwa koncie eHMS w zakładce ogłoszenia.

Usługa umożliwi realizację zajęć on-line.

Proszę o jak najszersze rozpowszechnienie informacji.

 

 

 


czwartek 12.03.2020

STUDIA STACJONARNE

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

 

Bioinżynieria zwierząt

semestr 2 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, Biofizyka – platforma Facebook, eplatformasggw, MS teams

semestr 4 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams, Google – ankiety, platforma Disckord, eplatformasggw

semestr 6 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, skype, webex, MS teams

 

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

semestr 2 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams, Youtube, messenger, FB,

semestr 4 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams, Power Point, Google, ZOOM

semestr 6 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams. ZOOM, Youtube, Power Point

 

Zootechnika

semestr 2 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; materiał z przedmiotu Użytkowanie łąk i pastwisk e.sggw.pl – logowanie jako gość, MS teams, Google, Word, platforma e-learning

semestr 4 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams, Power Point, , Youtube,

semestr 6 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams, Youtube, Power Point

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

Bioinżynieria zwierząt

semestr 1 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; proszę wybrać promotora pracy (szczegóły w mailu), MS teams, youtube, ZOOM, Power Point, skype, Google,

semestr 3 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; kontakt mailowy z promotorem pracy dyplomowej, MS teams, Google, platforma Discord

 

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

semestr 1 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; proszę wybrać promotora pracy (szczegóły w mailu); Doświadczalnictwo – strona katedry, MS teames, Geoportal, Youtobe, messenger FB, Power Point, ZOOM,  Moodle, Wetransfer,

semestr 3 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; kontakt mailowy z promotorem pracy dyplomowej, MS teams, Google, ZOOM,

 

Zootechnika

semestr 1 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; proszę wybrać promotora pracy (szczegóły w mailu); Doświadczalnictwo – strona katedry, MS teams

semestr 3 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; kontakt mailowy z promotorem pracy dyplomowej, MS teams

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

 

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

semestr 2 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams

semestr 4 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams

semestr 6 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams

semestr 8 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; kontakt mailowy z promotorem pracy dyplomowej, MS teams

 

Zootechnika

semestr 2 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams

semestr 4 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; materiał z przedmiotu Użytkowanie łąk i pastwisk e.sggw.pl – logowanie jako gość, MS teams

semestr 6 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms, MS teams

semestr 8 – inf. przesyłane są na adres mailowy oraz zamieszczane w e-hms; kontakt mailowy z promotorem pracy dyplomowej, MS teams

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie