photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Otwarte przewody doktorskie

piątek 24.01.2014

 

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Jednostka

1

Dobrochna Adamek

Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów

Teresa Ostaszewska

 

Mirosław Szczepkowski

Ryszard Wojda

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

2

Piotr Adamiak

Hodowla wolierowa rarogów górskich Falco biarmicus i wykorzystanie tego gatunku do odstraszania ptaków w miejscach ich masowego żerowania

Tadeusz Kaleta

 

Jan Niemiec

Wiesław Szczepański

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

3

Justyna Bartosik

Wpływ zróżnicowanego żywienia loch prośnych na ich kondycję, tempo wzrostu i wartość rzeźną potomstwa

Anna Rekiel

 

Czesław Klocek

Justyna Więcek

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

4

Maciej Chojnacki

Wpływ nanocząstek srebra i miedzi na rozwój larwalny jesiotra syberyjskiego (Acipenserbaerii) i pstrąga tęczowego (Oncorthynchusmykiss)

Teresa Ostaszewska

 

Ewa Sawosz Chwalibóg

Ryszard Bartel

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

5

Grzegorz Czub

Wzrost i rozwój oraz wartość mięsna jagniąt rasy wrzosówka i owca żelaźnieńska w zależności od wybranych genotypów w locus PRP

Roman Niżnikowski

 

Henryk Grodzki

Sławomir Mroczkowski

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

6

Wioleta Drobik

Analiza genetyczna stad owiec rasy olkuskiej uczestniczących w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych

Elżbieta Martyniuk

 

Wanda Olech-Piasecka

Tomasz Szwaczkowski

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

7

Agata Gondek

Jakość skorupy jaj u kur otrzymujących preparaty wpływające na przemiany wapnia

Jan Niemiec

 

Ewa Sawosz Chwalibóg

Danuta Szczerbińska

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

8

Grzegorz Grodzki

Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na rodzaj porodu krów ras mięsnych

Tomasz Przysucha

 

Henryk Jasiorowski

Zygmunt Litwińczuk

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

9

Anna Grzeszczk-Pytlak

Analiza behawioralna szynszyli małej (Chinchilla lanigera) z uwzględnieniem wpływu człowieka

Marian Brzozowski

 

Tadeusz Kaleta

Małgorzata Sulik

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

10

Sławomir Jaworski

Wpływ grafenu na modulację szlaku indukcji apoptozy dwóch linii komórek glejaka wielkopostaciowego (Glioblastoma multiforme)

Ewa Sawosz Chwalibóg

Marta Grodzik

Michał Reichert

Wiesław Skrzypczak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

11

Katarzyna Kaczorowska

Ocena wartości pokarmowej wybranych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w aspekcie prowadzenia  zamkniętej hodowli żubrów

Wanda Olech-Piasecka

 

Maria Dymnicka

Andrzej Bereszyński

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

12

Marta Kordyasz

Wpływ liczby komórek somatycznych oraz wielkości kulek tłuszczowych na zawartość bioaktywnych składników tłuszczu mleka krowiego

Beata Kuczyńska

 

Alina Górska

Teresa Nałęcz-Tarwacka

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

13

Iwona Kowalczyk

Analiza porównawcza systemów szkolenia psów w polskich służbach mundurowych do wykrywania zapachów środków odurzających

Tadeusz Kaleta

 

Tadeusz Jezierski

Wanda Olech-Piasecka

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

14

Dariusz Kubasik

Analiza wskaźników rozrodu wysokoprodukcyjnych krów na przykładzie Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn”

Jolanta Oprządek

 

Sławomir Mroczkowski

Teresa Nałęcz-Tarwacka

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

15

Kamil Krysiuk

Zróżnicowanie genetyczne populacji jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Polsce

Zbigniew Borowski

 

Krystyna Charon

Mirosław Ratkiewicz

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

16

Aleksandra Malinowska

Cechy warunkujące sukces rozrodczy u gryzoni o promiskuistycznym systemie kojarzenia – na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus)

Zbigniew Borowski

 

Tadeusz Kaleta

Joanna Ziomek

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

17

Magdalena Matusiewicz

Wpływ transgenicznego lnu o wzmocnionej syntezie polfenoli na metaboliczne skutki diety wysokotłuszczowej

Iwona Kosieradzka

Marta Grodzik

Renata Klebaniuk

Maria Szwacka-Pieczara`

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

18

Anna Morales Villavicencio

Charakterystyka wyranych parametrów produkcyjnych u alpak rasy Huacaya hodowanych w Polsce

Roman NIżnikowski

 

Tadeusz Kaleta

Bożena Patkowska-Sokoła

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

19

Tomasz Piotrowski

Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na rodzaj porodu i żywotność cieląt mieszańców krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i buhajów ras mięsnych

Tomasz Przysucha

Marcin Gołębiewski

Zygmunt Litwińczuk

Zenon Nogalski

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

20

Bartłomiej Popczyk

Rozród i behawior popielic Glig glist L. 1766 w hodowli klatkowej

Elżbieta Pezowicz

 

Roman Dziedzic

Tadeusz Kaleta

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

21

Marta Prasek

Wpływ nanocząstek platyny na mechanizmy aktywacji apoptozy komórek glejaka (Glioblastoma multiforme) w badaniach in vitro i in ovo

Ewa Sawosz Chwalibóg

 

Michał Reichert

Wiesław Skrzypczak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

22

Małgorzata Rzepkowska

Charakterystyka gonado genezy oraz identyfikacja markerów związanych z różnicowaniem płci u Acipenseridae na przykładzie jesiotra rosyjskiego A. guldenstaedtii) oraz syberyjskiego (A. baerii).

Teresa Ostaszewska

 

Piotr Węgleński

Ryszard Wojda

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

23

Łucja Skonieczna

Zmienność cech morfologicznych rodzimych pszczół środkowoeuropejskich

Beata Madras-Majewska

 

Jerzy Wilde

Jerzy Woyke

Pracownia Pszczelnictwa

24

Sundus Hadi Irhaif

Influence of silver nanoparticles, L-glutamin acid and their complexes on growth and development of chicken embryo breast muscles

Ewa Sawosz Chwalibóg

 

Jan Jankowski

Janusz Sokół

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

25

Dorota Śmigielska

Ocena wpływu zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła na efektywność produkcji mleka

Tomasz Przysucha

Marcin Gołębiewski

Tadeusz Szulc

Jan Żmudziński

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

26

Mateusz Wierzbicki

Nanocząstki alotropowych form węgla jako czynniki modulujące mechanizmy rozwoju naczyń krwionośnych

Ewa Sawosz Chwalibóg

Marta Grodzik

Michał Reichert

Wiesław Skrzypczak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

27

Agnieszka Wnuk

Wpływ systemu utrzymania kurcząt wolno rosnących na wyniki produkcyjne i jakość mięsa

Jan Niemiec

Monika Łukasiewicz

Barbara Biesiada –Drzazga

Krzysztof Kozłowski

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

28

Agata Wójcik

Wpływ kondycji na parametry fizjologiczne i produkcyjno-ekonomiczne krów rasy montbeliarde i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Teresa Nałęcz-Tarwacka

Marcin Gołębiewski

Zygmunt Kowalski

Anna Sawa

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

29

Żaneta Zdanowska-Sąsiadek

Wpływ diety wzbogaconej w Wit. E na jakość mięsa pochodzącego od kurcząt wolno rosnących

Jan Niemiec

Monika Michalczuk

Antoni Brodacki

Alina Janocha

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

30

Natalia Mroczek-Sosnowska

Efekt nanocząstek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wyniki produkcyjne, jakość mięsa i wybrane parametry krwi kurcząt brojlerów

Jan Niemiec

Monika Łukasiewicz

   Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie