photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Postępowania habilitacyjne

wtorek 17.09.2019

dr Kamila Puppel

PUPPEL CK3.  , Załącznik PUPPEL KWniosek PUPPEL K


dr Monika Łukasiewicz

ŁUKASIEWICZ CKZałacznik 3_polWniosek


dr Maciej Kamaszewski

KAMASZEWSKI CKZAŁĄCZNIK 2 Maciej Kamaszewski autoreferatwniosek Maciej Kamaszewski


dr Dorota Tumialis

TUMIALIS CKZałącznik 2 autoreferatWniosek


dr Konrad Górski

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr K. GórskiAutoreferat dr Konrad GórskiPismo- powołanie Komisji habilitacyjnej Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Konrada Górskiego


dr Monika Michalczuk

WniosekAutoreferatSkład komisji habilitacyjnej,  Harmonogram postępowania hab.,  Uchwała


dr Grzegorz Bełżecki

Wniosek, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnejUchwała


dr Sławomir Nowicki

Wniosek, Autoreferat, Skład_komisji habilitacyjnej


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie