photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

sobota 26.02.2011

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8
tel/fax: (022) 59-36558
e-mail: kshz@sggw.pl

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jan Niemiec

tel. 59 36556, jan_niemiec@sggw.pl

 

Zakład Hodowli Bydła

Kierownik Zakładu

dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW– tel. 59 36536, tomasz_przysucha@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

Emerytowani nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

 • Mgr inż. Aleksandra Kapusta
 • Mgr inż. Karolina Wnęk
 • Mgr inż. Arkadiusz Budziński
 • Mgr inż. Aleksandra Kalińska, pokój 1042, aleksandra_kalinska@sggw.pl
 • Mgr inż. Paweł Solarczyk, pokój 1036, pawel_solarczyk@sggw.pl
 • Mgr inż. Daniel Radzikowski
 • Mgr inż. Konrad Wiśniewski

 

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

Kierownik Pracowni

Prof. dr hab. Anna Rekiel– tel. 59 36561, anna_rekiel@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

 

Zakład Hodowli Drobiu

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Jan Niemiec – tel. 59 36556, jan_niemiec@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

 

Doktoranci:

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

 

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – tel. 5936549, roman_niznikowski@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy naukowo-techniczni:

Doktoranci:

 • Dr inż. Magdalena Ślęzak – tel. 59 36567
 • Mgr inż. Marcin Świątek – tel. 59 36553
 • Mgr inż. Magdalena Bednarczyk
 • Mgr inż. Emil Orłowski

 

Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych, Towarzyszących i Koni

Kierownik Zakładu

Dr inż. Agnieszka Boruta – tel. 59 36544, agnieszka_boruta@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy naukowo-techniczni:

Doktoranci:

 • Mgr inż. Hołda Karolina

 

Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej 

Kierownik Pracowni

dr inż. Marek Balcerak – tel. 59 36525, marek_balcerak@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy naukowo-techniczni:


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie