photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wystawa Kur ozdobnych

plakat_2017-1

W celach popularyzatorskich raz w roku „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce organizuje Wystawę Kur Ozdobnych. Chcemy w ten sposób podkreślić wkład kultury europejskiej w hodowli tego pięknego ptaka i położyć pomost przez stulecia od antyku po współczesne czasy w Polsce. Tegoroczna Wystawa Kur Ozdobnych odbędzie się 18-19.11.2017r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w […]

Inkubator Innowacyjności+

innowacje

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ przedsięwzięcia MNiSW w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120 (Działanie 4.4) przyznała dofinansowanie na realizację projektów pracownikom Wydziału Nauk o Zwierzętach: – dr hab. Monika Michalczuk […]

Konferencja Animal Training Methods 2017

logo

W dniach 18-19 listopada 2017r. odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja dotycząca szkolenia zwierząt. Konferencja przeznaczona jest dla naukowców zajmujących się behawiorem zwierząt towarzyszących, miłośników etologii, behawiorystów, trenerów psów, zoopsychologów, zootechników i lekarzy weterynarii. Konferencja będzie miała elementy szkolenia, a głównymi prelegentami będą: Suzanne Clothier, Julia Robertson i Chirag Patel. Organizatorami Konferencji są Polskie Towarzystwo Etologii […]

Gość na Wydziale – dr Małgorzata Bruczyńska

logo_0

W dniu 25 października 2017 r. w ramach przedmiotu „Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich” gościliśmy na Wydziale Nauk o Zwierzętach Panią dr Małgorzatę Bruczyńską – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie, specjalistkę w dziedzinie zdrowia zwierząt nieudomowionych. Studenci WNZ studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich mieli […]

Akwarium dla Przedszkolaka

15

Kolejne akwarium trafiło do przedszkoli w ramach konkursu Akwarium dla Przedszkolaka! W piątek 20 października 2017r. studenci naszego Wydziału założyli pierwsze z pięciu akwariów z krewetkami w przedszkolach wyróżnionych w ramach konkursu Akwarium dla Przedszkolaka organizowanego podczas Warszawskich Dni Akwarystyki. Każde przedszkole biorące udział w konkursie przygotowało pracę 3D przedstawiającą wybrane zwierzę związane ze środowiskiem […]

Konferencja „Badania młodych naukowców” – część II

krakow-katowice

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, […]

Uwaga! Badania ankietowe na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Hand with pen over application form

Uprzejmie informujemy w imieniu Pana Rektora ds. dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierza Tomali, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich SGGW weźmie udział w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”. Badanie jest skierowane do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok, studentów I, II i III stopnia oraz studentów z programu Erasmus). […]

Relacja filmowa z 11th European Vertebrate Pest Management Conference

displayImage

W dniach 26-29 września 2017r. odbyła się 11 edycja European Vertebrate Pest Management Conference, która podejmowała szeroko pojętą problematykę „gatunków konfliktowych”. W tym roku miejscem konferencji była Warszawa, wykłady odbywały się w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Badawczy Leśnictwa i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Zapraszamy do obejrzenia filmu z Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=1HLz_xNW5oU  

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie