photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Goście na Wydziale: WMW i firma DSM Nutrition Products

dsm-logo-jpg-version

W dniu 11 stycznia 2018r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia Pana dr Artura Żbikowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjne, który omówił program szczepień profilaktycznych drobiu z zachowaniem starannej bioasekuracji. Kolejnym gościem była Pani Katarzyna Bogdańska, przedstawiciel […]

Goście na Wydziale: firma EW Nutrition i Porphyrio NV

8.01.

W dniu 8 stycznia br. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawiciela firmy EW Nutrition Pana Jędrzeja Standara. Pan J. Standar omówił zagadnienie dotyczące wykorzystania fitobiotyków w żywieniu drobiu jako naturalnego wsparcie w ograniczeniu używania antybiotyków. Zapoznał też studentów ze strukturą […]

Życzenia świąteczne

boc5bce-narodzenie-wc3b3c582-i-osioc582_the-nativity-icon_stjoes-org

Wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom Wydziału Nauk o Zwierzętach składamy życzenia radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji planów oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Podsumowanie XLIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

plakat

    8 grudnia 2017 r. studenci kół naukowych SGGW po raz czterdziesty czwarty spotkali się, aby podzielić się swoimi sukcesami, przedstawić wyniki swoich badań oraz powalczyć o nagrody. Tegoroczny przegląd organizowany był przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii działające pod opieką dr Sławomira Jaworskiego i dr Barbary Strojny. Wśród ponad 300 uczestników wyróżnieni zostali również studenci Wydziału Nauk […]

Stypendium MNiSW

aadd17e02439d6b632a858e3e28a66a2

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku przyznaje stypendia najlepszym studentom i doktorantom. W tym roku stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymało jedenastu studentów i doktorantów z SGGW.  Z naszego Wydziału stypendium otrzymał Pan inż. Marek Skrobisz, student studiów magisterskich na kierunku Bioinżynieria Zwierząt. Serdecznie gratulujemy.

Goście na Wydziale: RolnikON, HydraSystem i bioArcus

Bez tytułu

W dniu 18.11.2017r. gościliśmy na Wydziale przedstawicieli trzech firm: RolnikON, Hydra System i bioArcus, którzy przybliżyli studentom studiów magisterskich na kierunku zootechnika innowacyjne rozwiązania w rolnictwie w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej”. Pani Agnieszka Szumańska, absolwentka naszego Wydziału, omówiła zalety programu do zarządzania gospodarstwem, wspomagającym rolnika przy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szczególnym ułatwieniem […]

I Międzynarodowa Konferencja na temat rozrodu zwierząt gospodarskich

konferencja

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji nt. „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich” organizowanej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 26.01.2018 r. przy ul. Chełmońskiego 38c, w godz. 9.00-18.00. Więcej na: https://konferencjarozrod.wixsite.com/upwr Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych biotechnik stosowanych w rozrodzie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, owce, drób) z uwzględnieniem aspektów hodowlanych, organizacyjnych, […]

Goście na Wydziale z Instytutu Ochrony Środowiska PIB

IOS

W dniu 14.12.2017r. gościliśmy na Wydziale Przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego: Panią dr Bożenę Kornatowską pracownika warszawskiego oddziału IOŚ oraz Pana dr Zdzisława Cichockiego pracownika filii we Wrocławiu, którzy uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Prawodawstwo w zakresie Ochrony Przyrody” dla studentów 2 roku, studiów I stopnia kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i […]

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie