photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – zapraszamy na studia!

IMG_2809

Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli i żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich z zachowaniem ich zdrowia i dobrostanu oraz produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego zdobędziesz kwalifikacje rolnicze i będziesz mógł prowadzić działalność rolniczą! W programie studiów m.in.: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, hodowla zwierząt, biologia […]

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – zapraszamy na studia!

IMG_2811

Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt, bioróżnorodności, problematyki ochrony in situ i ex situ gatunków ginących. W programie studiów m.in.: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, restytucja i ochrona zwierząt, chów, utrzymanie oraz dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich, zoopsychologia. Hodowla […]

Bioinżynieria zwierząt – zapraszamy na studia!

IMG_2810

Studiując u nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekularnym, tkankowym i ogólnym. Poznasz również tajniki wiedzy z zakresu nanonauk i nanobiotechnologii oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych. W programie studiów m.in.: matematyka, chemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka, techniki biologii molekularnej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, toksykologia […]

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Jasiński

W dniu 13 lipca 2020r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa imienia Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Pamiątkowa tablica jest godną formą uhonorowania działalności Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego na rzecz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, Instytutu Nauk o Zwierzętach i całej Uczelni oraz Jego licznych zasług. Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem […]

Wybory do Senaty w kadencji 2020-2024

Pałac Rektorski

Informujemy, że w Instytucie Nauk o Zwierzętach zakończyły się wybory przedstawicieli do Senatu kadencji 2020-2024.  Z grupy profesorów i profesorów SGGW wybrani zostali: dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW i dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW; z pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Martyna Batorska; z grupy studentów Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt: inż. Jakub Urban i […]

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie zasad przeprawadzanie egz.dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

63433444

Szanowni Państwo, poniżej treść  zarządzenia Rektora SGGW w sprawie tzw. „obron on-line” Zarządzenie nr 46 2020 Rektora SGGW w Warszawie

Dziś Międzynarodowy Dzień Psa

Dzień Psa

Pies został udomowiony najwcześniej wśród wielu różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi. Dzisiaj służą nam swoją pomocą i towarzystwem. Mimo upowszechniania badań dotyczących jego pochodzenia i zachowania wciąż mamy kłopot z prawidłowym rozpoznaniem i zaspokojeniem jego potrzeb. Jedno z najpopularniejszych przysłów mówi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Poznajmy swoich przyjaciół, aby móc przypuszczać, że one […]

Nasz Kandydat na Rektora SGGW – Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Wanda2

Prof. dr hab. Wanda Olech-Pasecka Urodziła się w czerwcu 1959r. w Krakowie, studia ukończyła na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Podjęła pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli (obecnie Ochrony) Zwierząt, Wydziału Zootechnicznego (obecnie Instytut Nauk o Zwierzętach) i przeszła wszystkie etapy pracy nauczyciela akademickiego zaczynając od asystenta stażysty (1982r.) aż do profesora (2018r.). Doktorat obroniła w 1987r., doktorem habilitowanym nauk […]

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie