photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

czwartek 30.11.2017

W dniu 14 grudnia 2017 (czwartek) w sali konferencyjnej im. Jerzego Konorskiego (II p. gmachu głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) o godz. 14.30 odbędzie się 216 posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (353 Seminarium Etologiczne), na którym dr hab. Michał Dzięcioł (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wygłosi wykład zatytułowany „Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psa domowego (*Canis familiaris*) w kontekście zachowań rozrodczych”.

Zawiadomienie o posiedzeniu PTEtol 14 grudnia 2017 dr hab Michał Dzięcioł


Konferencja „Badania młodych naukowców” – część II

środa 18.10.2017

krakow-katowiceCelem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

* Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy
** Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach
*** Miejsce Konferencji:- KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1 -
       KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice
**** ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ
karta zgłoszeniowa
wymogi edytorskie monografia
zaproszenie na konferencję

 


ZAPROSZENIE

wtorek 3.10.2017

wieso


Warsztaty Zootechniczne 15.11.2017r.

piątek 7.07.2017

 

Warszt1
Warszt2

V Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych”

wtorek 13.06.2017

KONFERENCJA_POLLASA_2017 (1)Zapraszamy na organizowaną przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

V Krajową Konferencję „Zwierzęta w badaniach naukowych”.  Konferencja odbędzie się w SGGW w Warszawie, w dniach 11-13 września 2017

Planowane rozpoczęcie: 11.09.2017 o godzinie 11.00

Planowane zakończenie: 13.09.2017 ok. godziny 15.00

W programie Konferencji znajdą Państwo wykłady i warsztaty odnośnie 3 tematów wiodących :

1. Żywienie, mikrobiom, metabolizm (3 sesje)

2. Dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie (2 sesje)

3. Ustawa w praktyce (1 sesja plus warsztaty)

 

 

 

 

Przewidziana jest również sesja plakatowa obejmująca badania prowadzone z wykorzystaniem:
a) zwierząt laboratoryjnych
b) zwierząt gospodarskich
c) zwierząt modelowych- modyfikowanych genetycznie
d) zwierząt dzikożyjących
e) alternatywnych metod badawczych

 

Tematy te przybliżą Państwu Wykładowcy z kraju, jak również zaproszeni zagraniczni Goście, m.in.:

(tematy robocze)

Joanna Gromadzka (SGGW) „Zwierzęta w badaniach żywieniowych człowieka”

Tomasz Niemiec (SGGW) „Różnice w metabolizmie zwierząt młodych i starzejących się”

Lidia Markiewicz (IRZ, PAN) „Rola metabolitów bakterii w utrzymaniu homeostazy mikrobiota-   organizm”

Marcin Taciak (IfiŻZ, PAN) „Wpływ interakcji pomiędzy białkiem a węglowodanami na aktywność flory bakteryjnej zasiedlającej przewód pokarmowy zwierząt monogastrycznych”

Beata Nalepa (UWM) „Wpływ różnych składników pokarmowych na mikrobiota układu pokarmowego”

Marcin Ufnal (WUM) „Drogi oddziaływania bakterii jelitowych na homeostazę układu krążenia”

Agata Kowalska (IRŚ) „Żywienie ryb doświadczalnych”

Maria Kulecka (COI) „Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji w badaniach mikrobiomu bakteryjnego gryzoni laboratoryjnych”

Natalia Dziekan (SGGW) „Nowości w metodach alternatywnych”

Anna Kosson (IMDiK, PAN) „3R w praktyce w hodowli”

Krzysztof Różycki (IMDiK, PAN) „Baza próbek biologicznych – bankiem próbek rozproszonych”

Kirk Lech (EARA) „Komunikacja ze społeczeństwem”

Daria Abramowicz (Park Psychologii) „Wypalenie zawodowe, wpływ na dobrostan zwierząt”

Elżbieta Kompanowska-Jezierska (IMDiK, PAN; KKE) „Ustawa w praktyce”

Piotr Sowiński (ESLAV)„Weterynaryjna ocena zwierzęcia przeznaczonego do ponownego wykorzystania w procedurach”

Warsztaty:

„Rola zespołów doradczych ds. dobrostanu zwierząt – teoria i praktyka” – prowadzący: przedstawiciele PolLASA i KKE

Anna Cabaj (IBD PAN, I LKE w Warszawie); Monika Mikulska (SGGW, PolLASA) „Wnioski o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia składane do LKE (problematyczne punkty)”

 

Koszty uczestnictwa w Konferencji PolLASA 2017: 

uczestnik – 400zł, uczestnik – członek PolLASA (z aktualnie opłacona składką)  350zł, student lub
doktorant – 250zł;
Opłata konferencyjna obejmuje: koszt materiałów, koszt udziału w warsztatach, koszty posiłków w trakcie konferencji (obiady w trakcie konferencji, uroczysta kolacja, przerwy kawowe)

 

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania.

Proponowane miejsca noclegu:

Pokoje gościnne IKAR: http://ikar.sggw.pl/ – prośba o rezerwacje pokoi najpóźniej do 15 sierpnia 2017.
Hotel** Szkoleniowy Ursynów: www.hotelursynow.pl
Holtel*** Puławska Residence : www.pulawskaresidence.com.pl
Hotel *** Poleczki: www.hotelpoleczki.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 31 maja 2017r.

 

Zalecenia dotyczące formatowania tekstu streszczenia.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) należy przesłać w formacie pliku .doc przygotowane wg podanego schematu:

Format pionowy A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, odstęp miedzy wierszami 1,5·

Tytuł – pogrubiony, wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Autorzy – wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Afiliacja – wyrównany do lewej, Times New Roman, 10 pkt·

Tekst podstawowy – wyjustowany, Times New Roman, 12 pkt. Maksymalnie 250 słów·

 

Plakaty w języku angielskim.

Rozmiar plakatów: 60 cm (szer.) x 90 cm (wys.)

 

Wszelkie aktualne informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne na stronie:

http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/

Komitet Naukowy i Organizacyjny


V Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych”

czwartek 25.05.2017

LOGOTORBA2017Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie zapraszają Państwa do
udziału w V Konferencji „Zwierzęta w badaniach naukowych”, która odbędzie się w dniach 11-13 września 2017r. w SGGW. Tematami konferencji będą
następujące zagadnienia: żywienie, mikrobiom, metabolizm; dobrostan w hodowli i eksperymencie; ustawa w praktyce ( w tym warsztaty dla zespołów ds. dobrostanu zwierząt oraz wypełniania wniosków do komisji etycznych) oraz sesja posterowa: bieżące badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, gospodarskich i dzikich; techniki alternatywne; hodowla zwierząt doświadczalnych, varia.
Informacje i zgłoszenia na stronie:

http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/

pollasa


II Konferencja Młodych Naukowców

logoostateczne-5

Po raz drugi zapraszamy wszystkich na Konferencję Młodych Naukowców w Warszawie pod hasłem „Biotechnologiczno-żywieniowe i hodowlane wyzwania XXI wieku

W tym roku do zaprezentowania wyników swoich badań, wymiany doświadczeń i naukowej integracji zapraszamy nie tylko naukowców z Polski ale również zza granicy. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z żywieniem zwierząt, biotechnologią oraz bioinżynierią.

II Konferencja Młodych Naukowców w Warszawie ma na celu integrację środowisk naukowych, wymianę doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań. 25 i 26 maja zapraszamy do nas studentów z całej Polski.

Więcej informacji na stronie: http://mknn.esy.es/ii-konferencja-mlodych-naukowcow/

Abstrakty i zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: zgloszeniakmn@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwiecień


Zaproszenie na XXI Warsztaty Zootechniczne

sobota 20.05.2017

ptz


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie