photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE

wtorek 20.11.2018

Serdecznie zapraszamy na prelekcję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Genetyczne, Oddział Warszawski. Wykład na temat: „Co ma ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta do badań biomedycznych?”, który wygłosi Pani Dr inż. Marta Gajewska. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2018r. o godz. 14,30, sala 1069 budynek WNZ.

Dr inż. Marta Gajewska jest absolwentką Wydziału Zootechnicznego SGGW, od ponad 20 lat związana z hodowlą i badaniami zwierząt laboratoryjnych. Od wielu lat pracuje w Centrum  Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskie-Curie w Warszawie, od 2013r. jest kierownikiem tamtejszej Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych. Od 2013r. jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, a od 2016 r. członkiem II LKE w Warszawie. Dr M. Gajewska prowadzi hodowlę gryzoni laboratoryjnych (przede wszystkim myszy szczepów wsobnych, w mniejszym zakresie myszy linii selekcyjnych). W swoich badaniach zajmuje się m.in. standaryzacją genetyczną i monitoringiem genetycznym zwierząt laboratoryjnych. We wcześniejszych pracach, wykonywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN prowadziła badania genetyczne zwierząt dziko żyjących oraz tzw. „ancient DNA” (m. in. badania szczątków Mikołaja Kopernika oraz pierwsze na świecie badania „ancient DNA” pochodzącego od nietoperzy).

Gajewska


wtorek 23.10.2018

ekopasze29112018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na II Krajowe Forum „Nauka – Praktyce” pt. „Bezpieczeństwo pasz: zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt

– systemy zarządzania środowiskiem.”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 listopada br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Organizatorami są Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Komitet Nauk Zootechnicznych i

Akwakultury PAN.

Konferencja ma na celu:

  • zapoznanie środowiska producentów pasz i hodowców zwierząt z problematyką:

‒ dostępności i jakości ubocznych produktów przemysłowych (UPP)

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

‒ technologii utrwalania materiału paszowego, w kontekście jakości

produktu, ekonomii procesów i bezpieczeństwa środowiskowego;

‒ legislacji nowych uregulowań prawnych dotyczących wykorzystania mączek

mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt;

‒ perspektywy wykorzystania nowych surowców na cele paszowe, np. odpadów

spożywczych, przetworzonego białka owadziego;

  • zwiększenie świadomości w zakresie:

‒ ochrony środowiska poprzez efektywniejsze wykorzystanie UPP i

zastosowanie właściwych technologii ich uzdatniania do celów paszowych;

‒ nowych rynków zbytu i potencjału produktów ubocznych pochodzenia

roślinnego i zwierzęcego;

  • integrację środowiska hodowców, przedstawicieli przemysłu

rolno-spożywczego i paliwowego, producentów pasz oraz lekarzy weterynarii.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: www.ekopasze.net.pl


Warsztaty Zootechniczne 14.11.2018r.

wtorek 2.10.2018

 

 

 

 

Zgłoszenie_warsztatyWarsztaty


ZAPROSZENIE

czwartek 10.05.2018

Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awolc Anna  Wolc

 Dr hab. Anna Wolc jest adiunktem na Wydziale Nauk o Zwierzętach Iowa State University i genetykiem genomowym w firmie Hy-Line International. Dr Anna Wolc uzyskała magisterium i doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego na podstawie wyników modelowania nieśności kur oraz habilitację na podstawie prac dotyczących niejednorodności wariancji. Po uzyskaniu doktoratu dr Anna Wolc pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2008r. dr Anna Wolc odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu pod kierunkiem prof. Williama Hilla. W 2010r. wyjechała na staż podoktorski do Iowa State University, gdzie podjęła pracę w grupie prof. Jacka Dekkersa nad projektem dotyczącym implementacji selekcji genomowej w programach hodowlanych kur nieśnych. W 2012r. firma Hy-Line International zatrudniła dr Annę Wolc do prowadzenia programu selekcji genomowej jednocześnie pozostawiając możliwość pracy akademickiej na stanowisku adiunkta.  Dr hab. Anna Wolc jest współautorem 84 oryginalnych prac twórczych cytowanych ponad 500 razy (według Web of Science), H=13. Wyniki badań dr hab. Anny Wolc zostały wdrożone w czołowych firmach hodowlanych na świecie.


„Status prawno-etyczny zwierząt i jego implikacje w działalności weterynaryjnej”,

veta_SGGW-620x500oZAPRASZAMY  NA SEMINARIUM  z cyklu „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ” (Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie).

Wykład pt.: „Status prawno-etyczny zwierząt i jego implikacje w działalności weterynaryjnej”wygłosi Dr hab. (prof. SGGW) Teresa Malinowska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW), 22 maja 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 12 czerwca 2018 r., mecenas Gabriela Morawska-Stanecka (Kancelaria GMS Katowice) wygłosi referat pt. „Problematyka odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarii”.

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

http://www.sggw.pl/aktualnosci/status-prawno-etyczny-zwierzat-i-jego-implikacje-w-dzialalnosci


VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna

środa 11.04.2018

plakat2Zapraszamy Studentów do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej, która odbędzie się w dniach 26-27.05.2018r w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101.


ZAPROSZENIE

czwartek 15.03.2018

26.03


Seminarium „Status zwierząt w perspektywie etyczno-prawnej”

czwartek 8.03.2018

dog_sggw-620x500oZakład Filozofii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zaprasza na seminarium „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”. Wykład pt.: „Prawna ochrona zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem – doświadczenia w praktyce” wygłosi 20 marca 2018r. o godz. 18,30, sala 1, budynek 4, Pani adwokat Karolina Kuszlewicz prowadząca Kancelarię Adwokacką, specjalizująca się w prawnej ochronie zwierząt, autorka bloga „W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokata”, członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 17 kwietnia 2018 r., referat pt. „Rola etiologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła” wygłosi Pan Dr. hab. Tadeusz Kaleta z Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW.

Organizatorem wykładów jest Pan dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

(http://www.sggw.pl/aktualnosci/wns-sggw-zaprasza-na-seminarium-bdquo-statut-zwierzat-w-perspekt)

Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie