photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja naukowa „Zarządzanie populacją łosia w Polsce”

wtorek 30.01.2018

Zaproszenie Konferencja WL SGGW 02.02.2018 r.W dniu 2 lutego 2018r. na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie odbędzie się ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie populacją łosia Alces alces w Polsce”. Celem konferencji jest udostępnienie pola do dyskusji wielu stronom zainteresowanym zarządzaniem oraz ochroną gatunkiem jakim jest łoś. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać referatów poświęconych metodom zarządzania gatunkiem, historii zmian liczebności populacji w Polsce oraz w państwach sąsiednich, dowiedzieć się wielu  ciekawostek na temat gatunku oraz porozmawiać z krajowymi specjalistami w zakresie biologii i gospodarowania populacją łosia. Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:00. W załączeniu znajduje się program wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

 

 

konferencjaós


Osobowość, genetyka i emocje u psów

czwartek 18.01.2018

MiklosiW dniach 20-21 stycznia 2018r. na naszym Wydziale odbędzie się dwudniowe seminarium z jednym z najsłynniejszych na świecie naukowców zajmujących się psami, prof. Ádámem Miklósim z Węgier. Przedstawi on aktualną wiedzę naukową na temat psów, która pomoże nam lepiej rozumieć psy i lepiej się z nimi komunikować. Uczestnicy będą również mieli możliwość obejrzenia oryginalnych nagrań video z eksperymentów. Organizatorem seminarium jest Fundacja Psia Wachta i Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ádám Miklósi jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Etologii na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jest również współzałożycielem i kierownikiem zespołu badawczego Family Dog Project (http://familydogproject.elte.hu), który jako pierwszy na świecie zaczął badać zdolności poznawcze psów oraz ich interakcje z ludźmi z etologicznego punktu widzenia. Prof. Miklósi i jego współpracownicy wykazali, że psy tworzą szczególną więź ze swoimi właścicielami, potrafią komunikować się z nami używając szeregu subtelnych sygnałów optycznych i dźwiękowych oraz, że są również zdolne do uczenia się przez obserwację i wykorzystywania zdobytych informacji do własnych celów. Prof. Miklósi jest jednym z najsłynniejszych specjalistów od psiego umysłu i zachowań oraz szczyci się największym dorobkiem naukowym w tej dziedzinie. Jego badania na psach obejmują lateralizację zachowań, uczenie się i komunikację oraz genetyczne uwarunkowania zachowań. W ostatnich latach prof. Miklósi skoncentrował swoje zainteresowania na automatyzacji mierzenia zachowań psów. W 2014r. wydawnictwo Oxford University Press opublikowało drugie wydanie podręcznika akademickiego autorstwa prof. Miklósiego, pod tytułem: Dog Behavior, Evolution and Cognition, który podsumowuje aktualną wiedzę naukową o psach.


I Międzynarodowa Konferencja na temat rozrodu zwierząt gospodarskich

poniedziałek 18.12.2017

konferencjaZapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji nt. „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich” organizowanej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

w dniu 26.01.2018 r. przy ul. Chełmońskiego 38c, w godz. 9.00-18.00.

Więcej na: https://konferencjarozrod.wixsite.com/upwr

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych biotechnik stosowanych w rozrodzie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, owce, drób) z uwzględnieniem aspektów hodowlanych, organizacyjnych, fizjologicznych i żywieniowych. W programie konferencji przewiduje się wykłady plenarne zaproszonych gości z wiodących ośrodków naukowych i klinik weterynaryjnych.


ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

czwartek 30.11.2017

W dniu 14 grudnia 2017 (czwartek) w sali konferencyjnej im. Jerzego Konorskiego (II p. gmachu głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) o godz. 14.30 odbędzie się 216 posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (353 Seminarium Etologiczne), na którym dr hab. Michał Dzięcioł (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wygłosi wykład zatytułowany „Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psa domowego (*Canis familiaris*) w kontekście zachowań rozrodczych”.

Zawiadomienie o posiedzeniu PTEtol 14 grudnia 2017 dr hab Michał Dzięcioł


Konferencja „Badania młodych naukowców” – część II

środa 18.10.2017

krakow-katowiceCelem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

* Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy
** Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach
*** Miejsce Konferencji:- KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1 -
       KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice
**** ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ
karta zgłoszeniowa
wymogi edytorskie monografia
zaproszenie na konferencję

 


ZAPROSZENIE

wtorek 3.10.2017

wieso


Warsztaty Zootechniczne 15.11.2017r.

piątek 7.07.2017

 

Warszt1
Warszt2

V Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych”

wtorek 13.06.2017

KONFERENCJA_POLLASA_2017 (1)Zapraszamy na organizowaną przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

V Krajową Konferencję „Zwierzęta w badaniach naukowych”.  Konferencja odbędzie się w SGGW w Warszawie, w dniach 11-13 września 2017

Planowane rozpoczęcie: 11.09.2017 o godzinie 11.00

Planowane zakończenie: 13.09.2017 ok. godziny 15.00

W programie Konferencji znajdą Państwo wykłady i warsztaty odnośnie 3 tematów wiodących :

1. Żywienie, mikrobiom, metabolizm (3 sesje)

2. Dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie (2 sesje)

3. Ustawa w praktyce (1 sesja plus warsztaty)

 

 

 

 

Przewidziana jest również sesja plakatowa obejmująca badania prowadzone z wykorzystaniem:
a) zwierząt laboratoryjnych
b) zwierząt gospodarskich
c) zwierząt modelowych- modyfikowanych genetycznie
d) zwierząt dzikożyjących
e) alternatywnych metod badawczych

 

Tematy te przybliżą Państwu Wykładowcy z kraju, jak również zaproszeni zagraniczni Goście, m.in.:

(tematy robocze)

Joanna Gromadzka (SGGW) „Zwierzęta w badaniach żywieniowych człowieka”

Tomasz Niemiec (SGGW) „Różnice w metabolizmie zwierząt młodych i starzejących się”

Lidia Markiewicz (IRZ, PAN) „Rola metabolitów bakterii w utrzymaniu homeostazy mikrobiota-   organizm”

Marcin Taciak (IfiŻZ, PAN) „Wpływ interakcji pomiędzy białkiem a węglowodanami na aktywność flory bakteryjnej zasiedlającej przewód pokarmowy zwierząt monogastrycznych”

Beata Nalepa (UWM) „Wpływ różnych składników pokarmowych na mikrobiota układu pokarmowego”

Marcin Ufnal (WUM) „Drogi oddziaływania bakterii jelitowych na homeostazę układu krążenia”

Agata Kowalska (IRŚ) „Żywienie ryb doświadczalnych”

Maria Kulecka (COI) „Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji w badaniach mikrobiomu bakteryjnego gryzoni laboratoryjnych”

Natalia Dziekan (SGGW) „Nowości w metodach alternatywnych”

Anna Kosson (IMDiK, PAN) „3R w praktyce w hodowli”

Krzysztof Różycki (IMDiK, PAN) „Baza próbek biologicznych – bankiem próbek rozproszonych”

Kirk Lech (EARA) „Komunikacja ze społeczeństwem”

Daria Abramowicz (Park Psychologii) „Wypalenie zawodowe, wpływ na dobrostan zwierząt”

Elżbieta Kompanowska-Jezierska (IMDiK, PAN; KKE) „Ustawa w praktyce”

Piotr Sowiński (ESLAV)„Weterynaryjna ocena zwierzęcia przeznaczonego do ponownego wykorzystania w procedurach”

Warsztaty:

„Rola zespołów doradczych ds. dobrostanu zwierząt – teoria i praktyka” – prowadzący: przedstawiciele PolLASA i KKE

Anna Cabaj (IBD PAN, I LKE w Warszawie); Monika Mikulska (SGGW, PolLASA) „Wnioski o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia składane do LKE (problematyczne punkty)”

 

Koszty uczestnictwa w Konferencji PolLASA 2017: 

uczestnik – 400zł, uczestnik – członek PolLASA (z aktualnie opłacona składką)  350zł, student lub
doktorant – 250zł;
Opłata konferencyjna obejmuje: koszt materiałów, koszt udziału w warsztatach, koszty posiłków w trakcie konferencji (obiady w trakcie konferencji, uroczysta kolacja, przerwy kawowe)

 

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania.

Proponowane miejsca noclegu:

Pokoje gościnne IKAR: http://ikar.sggw.pl/ – prośba o rezerwacje pokoi najpóźniej do 15 sierpnia 2017.
Hotel** Szkoleniowy Ursynów: www.hotelursynow.pl
Holtel*** Puławska Residence : www.pulawskaresidence.com.pl
Hotel *** Poleczki: www.hotelpoleczki.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 31 maja 2017r.

 

Zalecenia dotyczące formatowania tekstu streszczenia.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) należy przesłać w formacie pliku .doc przygotowane wg podanego schematu:

Format pionowy A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, odstęp miedzy wierszami 1,5·

Tytuł – pogrubiony, wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Autorzy – wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Afiliacja – wyrównany do lewej, Times New Roman, 10 pkt·

Tekst podstawowy – wyjustowany, Times New Roman, 12 pkt. Maksymalnie 250 słów·

 

Plakaty w języku angielskim.

Rozmiar plakatów: 60 cm (szer.) x 90 cm (wys.)

 

Wszelkie aktualne informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne na stronie:

http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/

Komitet Naukowy i Organizacyjny


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie