photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE

środa 18.09.2019

zaproszenie 2


ZAPROSZENIE

zaproszenieSońta


ZAPROSZENIE

wtorek 26.03.2019

plakat geny


Spotkanie z cyklu „Wędrówki przyrodnicze”

wtorek 26.02.2019

52087511_2743608578990518_2177525582730887168_oSerdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wędrówki Przyrodnicze!

W ramach spotkania zaprezentowany zostanie film dokumentalny Michała Adamowicza i Filipa Chudzyńskiego „Pustać Ostoja cietrzewia”.

Tym razem przeniesiemy się na Bagna Biebrzańskie, gdzie magia Natury jest szczególnie wyczuwalna, a wszechogarniająca cisza potrafi dzwonić w uszach.

Naszym gościem będzie Michał Adamowicz.

 

Zapraszamy!

 

Kiedy?

5 marca 2019 (wtorek), godzina 19.00

Gdzie?

Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, budynek Nr 23, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa

Aula I (parter)

 


Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych”

wtorek 22.01.2019

POLASA


Konferencja „Trends in animal products processing from field to fork”

piątek 4.01.2019

krakowUniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji „Trends in animal products processing from field fo fork”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019r. w Krakowie, ul. Sławkowska 17.

 

 

 

kr1
kr3
kr4

ZAPROSZENIE

wtorek 20.11.2018

Serdecznie zapraszamy na prelekcję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Genetyczne, Oddział Warszawski. Wykład na temat: „Co ma ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta do badań biomedycznych?”, który wygłosi Pani Dr inż. Marta Gajewska. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2018r. o godz. 14,30, sala 1069 budynek WNZ.

Dr inż. Marta Gajewska jest absolwentką Wydziału Zootechnicznego SGGW, od ponad 20 lat związana z hodowlą i badaniami zwierząt laboratoryjnych. Od wielu lat pracuje w Centrum  Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskie-Curie w Warszawie, od 2013r. jest kierownikiem tamtejszej Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych. Od 2013r. jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, a od 2016 r. członkiem II LKE w Warszawie. Dr M. Gajewska prowadzi hodowlę gryzoni laboratoryjnych (przede wszystkim myszy szczepów wsobnych, w mniejszym zakresie myszy linii selekcyjnych). W swoich badaniach zajmuje się m.in. standaryzacją genetyczną i monitoringiem genetycznym zwierząt laboratoryjnych. We wcześniejszych pracach, wykonywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN prowadziła badania genetyczne zwierząt dziko żyjących oraz tzw. „ancient DNA” (m. in. badania szczątków Mikołaja Kopernika oraz pierwsze na świecie badania „ancient DNA” pochodzącego od nietoperzy).

Gajewska


wtorek 23.10.2018

ekopasze29112018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na II Krajowe Forum „Nauka – Praktyce” pt. „Bezpieczeństwo pasz: zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt

– systemy zarządzania środowiskiem.”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 listopada br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Organizatorami są Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Komitet Nauk Zootechnicznych i

Akwakultury PAN.

Konferencja ma na celu:

  • zapoznanie środowiska producentów pasz i hodowców zwierząt z problematyką:

‒ dostępności i jakości ubocznych produktów przemysłowych (UPP)

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

‒ technologii utrwalania materiału paszowego, w kontekście jakości

produktu, ekonomii procesów i bezpieczeństwa środowiskowego;

‒ legislacji nowych uregulowań prawnych dotyczących wykorzystania mączek

mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt;

‒ perspektywy wykorzystania nowych surowców na cele paszowe, np. odpadów

spożywczych, przetworzonego białka owadziego;

  • zwiększenie świadomości w zakresie:

‒ ochrony środowiska poprzez efektywniejsze wykorzystanie UPP i

zastosowanie właściwych technologii ich uzdatniania do celów paszowych;

‒ nowych rynków zbytu i potencjału produktów ubocznych pochodzenia

roślinnego i zwierzęcego;

  • integrację środowiska hodowców, przedstawicieli przemysłu

rolno-spożywczego i paliwowego, producentów pasz oraz lekarzy weterynarii.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: www.ekopasze.net.pl


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie