photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koordynatorzy INZ

wtorek 26.01.2021

Koordynator ds. Współpracy z Gospodarką i Zapleczem Badawczo-Dydaktycznym – dr Marek Balcerak

Koordynator ds.  Niepełnosprawnych  – dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Koordynator ds. Równego Traktowania – dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej  – dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW

Koordynator ds. Zamówień Publicznych – mgr Krystyna Cielniak

Koordynator ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – mgr Teresa Majdecka

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych – mgr Agnieszka Serwatka

Koordynator ds. Laboratoriów – dr Małgorzata Rzepkowska

Koordynator ds. Projektów Naukowych

Koordynatorzy dyscyplin w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN):

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW,

dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW,

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka,

dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW,

mgr Agnieszka Serwatka

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie