photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE

wtorek 20.11.2018

Serdecznie zapraszamy na prelekcję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Genetyczne, Oddział Warszawski. Wykład na temat: „Co ma ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta do badań biomedycznych?”, który wygłosi Pani Dr inż. Marta Gajewska. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2018r. o godz. 14,30, sala 1069 budynek WNZ.

Dr inż. Marta Gajewska jest absolwentką Wydziału Zootechnicznego SGGW, od ponad 20 lat związana z hodowlą i badaniami zwierząt laboratoryjnych. Od wielu lat pracuje w Centrum  Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskie-Curie w Warszawie, od 2013r. jest kierownikiem tamtejszej Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych. Od 2013r. jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, a od 2016 r. członkiem II LKE w Warszawie. Dr M. Gajewska prowadzi hodowlę gryzoni laboratoryjnych (przede wszystkim myszy szczepów wsobnych, w mniejszym zakresie myszy linii selekcyjnych). W swoich badaniach zajmuje się m.in. standaryzacją genetyczną i monitoringiem genetycznym zwierząt laboratoryjnych. We wcześniejszych pracach, wykonywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN prowadziła badania genetyczne zwierząt dziko żyjących oraz tzw. „ancient DNA” (m. in. badania szczątków Mikołaja Kopernika oraz pierwsze na świecie badania „ancient DNA” pochodzącego od nietoperzy).

Gajewska


Międzynarodowa Konferencja „Terapia z udziałem zwierząt w rehabilitacji i aktywizacji społecznej seniorów”

sobota 17.11.2018

Prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom informuje, że dnia 8 grudnia 2018r. w Warszawie organizowana jest bezpłatna Międzynarodowa Konferencja o terapii z udziałem zwierząt dla seniorów. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie z języka angielskiego, a zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc dla osób zainteresowanych ta tematyką. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

terapia123
terapia-2
terapia-3

Praca!!!

środa 14.11.2018

TrouwNutr


wtorek 23.10.2018

ekopasze29112018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na II Krajowe Forum „Nauka – Praktyce” pt. „Bezpieczeństwo pasz: zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt

– systemy zarządzania środowiskiem.”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 listopada br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Organizatorami są Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Komitet Nauk Zootechnicznych i

Akwakultury PAN.

Konferencja ma na celu:

 • zapoznanie środowiska producentów pasz i hodowców zwierząt z problematyką:

‒ dostępności i jakości ubocznych produktów przemysłowych (UPP)

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

‒ technologii utrwalania materiału paszowego, w kontekście jakości

produktu, ekonomii procesów i bezpieczeństwa środowiskowego;

‒ legislacji nowych uregulowań prawnych dotyczących wykorzystania mączek

mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt;

‒ perspektywy wykorzystania nowych surowców na cele paszowe, np. odpadów

spożywczych, przetworzonego białka owadziego;

 • zwiększenie świadomości w zakresie:

‒ ochrony środowiska poprzez efektywniejsze wykorzystanie UPP i

zastosowanie właściwych technologii ich uzdatniania do celów paszowych;

‒ nowych rynków zbytu i potencjału produktów ubocznych pochodzenia

roślinnego i zwierzęcego;

 • integrację środowiska hodowców, przedstawicieli przemysłu

rolno-spożywczego i paliwowego, producentów pasz oraz lekarzy weterynarii.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: www.ekopasze.net.pl


Warsztaty Zootechniczne 14.11.2018r.

wtorek 2.10.2018

 

 

 

 

Zgłoszenie_warsztatyWarsztaty


Studia podyplomowe – rekrutacja

wtorek 4.09.2018

zoopsychologia (1)Zapraszamy na III edycję studiów podyplomowych  Zoopsychologia – problemy behawioru psów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zachowania psów i terapii zachowań niepożądanych. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym licencjackim (inżynierskim) najchętniej o profilu biologicznym (weterynaria, zootechnika, biologia, psychologia) a w przypadku wykształcenia o innym profilu o ukończonych studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych z zakresu kynologii i doświadczeniu w pracy ze zwierzętami.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi, przygotowania psów bezdomnych do adopcji.

Szczegółowe informacje na stronie http://zoopsychologia.sggw.pl/

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 190 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń:  od 04.06.2018 do 31.08.2018r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl

pies w społeczen_stwoie (1)Studia podyplomowe – „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”
Program studiów podzielono na cztery bloki tematyczne:

 1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.
 1. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów . charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
 2. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia
 3. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 12  edycję studiów, rekrutacja  trwa od 04.06.2018 do 31.08.2018r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 3200 zł (wpisowe – 300 zł, 1500 zł – I semestr, 1400 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl

Regulamin z dnia 30 pażdziernika 2017 r_

afiszKG


Studia podyplomowe „Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych”

czwartek 21.06.2018

Zapraszamy na I edycję studiów podyplomowych Baner 2Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania populacjami zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem obcych gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zarządzanie populacjami jest podstawowym narzędziem służącym do kontrolowania liczebności oraz struktury populacji. Obecnie coraz więcej gatunków zwierząt objętych różnymi formami ochrony (np. żubr, bóbr, kormoran, wilk, niedźwiedź, wydra, dzik itp.) stwarza problemy w gospodarce człowieka. Skuteczne techniki zarządzania populacjami mogą łagodzić skutki ich obecności oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu człowieka. Kolejną grupą silnie oddziałującą na środowiska przyrodnicze są gatunki inwazyjne, profesjonalne techniki zarządzania ich populacjami mogą zmniejszyć skalę oddziaływania na rodzimą faunę.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa oraz metod czynnego zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zapoznają się ze znaczeniem i efektywnością metod inwentaryzacji zwierząt oraz problemów i skutków  podejmowanych decyzji dotyczących zarządzania populacjami. Absolwenci zostaną zapoznani z zasadami zarządzania populacjami w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt takich jak np. afrykański pomór świń, choroba wyniszczająca jeleniowatych czy grypa ptaków. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat problemów w zarządzaniu populacjami gatunków inwazyjnych ukierunkowanych na minimalizację negatywnych skutków inwazji oraz ze sposobami łagodzenia konfliktów powodowanych przez gatunki zwierząt w gospodarce (rolnictwo, leśnictwo i inne). Zdobędą kwalifikacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących aktywnego sterowania populacjami z uwzględnieniem takich czynników jak struktura demograficzna populacji, pojemności środowiska, tempo wzrostu liczebności oraz wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze czy działalność człowieka.

Program studiów podzielono na bloki tematyczne:

 1. Zoogeografia z elementami fauny Polski
 2. Prawne, społeczne i środowiskowe aspekty ochrony przyrody
 3. Metody inwentaryzacji zwierząt
 4. Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków konfliktowych
 5. Łagodzenie konfliktów społecznych z udziałem zwierząt
 6. Gospodarka łowiecka – świadome zarządzanie populacjami zwierzyny
 7. Gatunki obce i inwazyjne – zagrożenia i metody zarządzania
 8. Demografia populacji zwierząt wraz z elementami genetyki populacji
 9. Choroby zakaźne zwierząt i ich wpływ na zarządzanie populacjami
 10. Biostatystyka

Adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Kierownik studiów: dr Bartłomiej Popczyk
Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń – pierwszeństwo przyjęcia na studnia mają pracownicy służb ochrony środowiska np. Ministerstwo Środowiska, GDOŚ, RDOŚ oraz administracji samorządowej zajmujący się tematyką ochrony środowiska.
Termin zgłoszeń:  od 1 czerwca  do 31 sierpnia 2018 roku

Liczba miejsc: 30
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl


I Kongres Zootechniki Polskiej – zapraszamy do obejrzenia materiałów

środa 20.06.2018

logo kongresu 2018Wydział Nauk o Zwierzętach serdecznie zaprasza na I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne we współpracy z Komitetem Nauk Zootechnicznych i Akwakultury oraz Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg „gorących” problemów branżowych. Są to między innymi: określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie; dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia; jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów. Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnj8u7c9gAN7v83-wgy23d00_R5sYfcew

 


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie