photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Oferta pracy

środa 22.11.2023

logo top agrarWIODĄCE CZASOPISMO ROLNICZE z siedzibą w Poznaniu

poszukuje od zaraz Panią/Pana:

 

DZIENNIKARZA/REDAKTORA

specjalistę ds. produkcji zwierzęcej

 

Od kandydatów oczekujemy:

– ukończonych studiów zootechnicznych lub weterynaryjnych

– znajomości rolnictwa i agrobiznesu – produkcji mleka, żywca

– zorientowania w problematyce życia na wsi

– łatwości w nawiązywaniu kontaktów

– umiejętności jasnego formułowania myśli i redagowania tekstów

– prawa jazdy kat. B i doświadczenia za kierownicą

– mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

 

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie

– ciekawe i ambitne zadania

– pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze

 

Jeśli Pan/Pani widzi siebie w naszym zespole – prosimy niezwłocznie wysłać list motywacyjny wraz z życiorysem na adres:

 

Redaktor Naczelny top agrar Polska

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań,

e-mail: sekretariat@topagrar.pl

PRACA_zwierzeta_88x125mm_02.11.23


Praca dla Inspektora weterynaryjnego

czwartek 9.11.2023

logo_wiw2Szanowni Państwo,

Biuro Karier SGGW przesłało informację o ofercie pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego – oferty w załączeniu!

inspektor-weterynaryjny,129673

inspektor-weterynaryjny,129764


OFERTA PRACY

piątek 13.01.2023

pigsrysOferta pracy dotyczy stanowiska Kierownika Fermy 500 loch w cyklu otwartym. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ofertą.

praca wlodawiec


Oferta pracy – NaturAgra Drób Szlachetny

piątek 2.12.2022

ZWDSpółka NaturAgra Drób Szlachetny  wchodzi w skład Grupy Drosed, jednego z największych producentów drobiu i wyrobów drobiowych w Polsce. Od 2000 roku Drosed należy do francuskiej Grupy LDC, która jest jednym z europejskich liderów w produkcji drobiu świeżego. Spółka poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. surowca – zootechnik, szczegóły oferty poniżej.

 

 

Ofertaptacydrób


Nabór na wolontariat w Sekcji Naczelnych (podsekcja Goryle) – ZOO w Warszawie

wtorek 11.10.2022

1167482_627781940595097_222320159_o-350x357Zapraszamy studentów i absolwentów Wydziału Nauk o Zwierzętach na Wolontariat do Sekcji Naczelnych (Podsekcji Goryle) w Warszawskim ZOO. Wolontariat odbywa się minimum raz, a najlepiej 2 razy w tygodniu i trwa 5 godzin. Po okresie próbnym jest możliwość uzyskania pracy w tym dziale. Do obowiązków wolontariusza będzie należała opieka nad zwierzętami, czynności pielęgnacyjne, sprzątanie wybiegów, obserwacja.

Zgłoszenia należy nadsyłać na maila koordynatora wolontariatu wolontariat@zoo.waw.pl, j.piotrowska@zoo.waw.pl

W razie jakichkolwiek pytań poprosimy o telefon na numer 885 523 323

Joanna Piotrowska

Specjalista ds. dostępności

Koordynator wolontariatu i praktyk

Dział Komunikacji

tel. 22 619 40 41 wew. 110

kom. 885 523 323

j.piotrowska@zoo.waw.pl


Oferta pracy

wtorek 28.06.2022

serowniaOferta pracy/praktyki w gospodarstwie Kuchary Borowe pod Koninem

100ha, 100szt. krów mlecznych, serowarnia

Kontakt do właścicielki:

Ilona Michalak 609 763 440


Zaproszenie na wykład

wtorek 24.05.2022

alpaki_3Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich INZ SGGW zaprasza na wykład otwarty pt.: „Ocena wartości hodowlanej alpak na przykładzie Peru i Niemiec” , który odbędzie się 30.05.2022r. (poniedziałek) o godz. 18:00 na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW (budynek 23) w Sali 1099.  Wykład poprowadzi dr inż. Anna Morales Villavicencio – miłośniczka i pasjonatka lam oraz alpak, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz pierwszej w Polsce książki o alpakach („Chów alpak” Wydawnictwo Multico). Pani Anna Morales Villavicencio jest absolwentką Wydziału Zootechnicznego SGGW w Warszawie, a obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące alpak, głównym obszarem badań są wskaźniki produkcyjne tych zwierząt oraz wykorzystanie lam i alpak w agroturystyce, rekreacji, alpakoterapii.

logo


70 lat pracy dr. Jerzego Zółkowskiego dla rozwoju hodowli bydła i polskiego rolnictwa

czwartek 12.05.2022

jz1Jerzy Żółkowski urodził się 19 sierpnia 1928 r. w Grodzisku, powiat Sokołów Podlaski, w rodzinie ziemiańskiej. Jego pradziadek Jan Żółkowski kupił 230 ha majątek ziemski k/ Grodziska. Dr J. Żółkowski jest wybitnym światowym specjalistą w zakresie hodowli bydła. W 1949 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi uzyskując dyplom inżyniera rolnictwa. Podczas studiów odbył praktyki w bardzo dobrym gospodarstwie Chodów, Kruszów i Żuromin. Po studiach pracował na stanowisku kierownika Wychowalni Źrebiąt na Torze Wyścigów Konnych w Widzewie k/ Łodzi. W 1950 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1951 r. i rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt. W 1952 r. został pełnomocnikiem Dziekana, a następnie Rektora ds. organizacji praktyk studenckich SGGW. Dr J. Żółkowski dokonał wyboru 150 najlepszych gospodarstw sektora państwowego (POHZ, SK, SHR, Zakłady Doświadczalne), do których wyjeżdżali studenci aby gruntownie zapoznać się z technologią produkcji rolniczej, organizacją produkcji i zarządzaniem gospodarstw sektora państwowego. W 1952 r. z inicjatywy prof. Jana Pająka powołano Koło Naukowe Zootechników (Wydział powstał w 1951 r), którego opiekunem do 1960 r. był dr J. Żółkowski. Za osiągniecia naukowo-organizacyjne w 1957 r. został nagrodzony praktyką zawodową w Szwecji, co zaowocowało uzyskaniem stypendium naukowym Króla Szwecji. Wyniki badań naukowych prowadzone pod kierunkiem prof. Hanssona dotyczące wpływu inbredu na użytkowość mleczną krów zostały opublikowane w wysoko cenionym czasopiśmie Acta Scandinavica. W Szwecji ukończył kursy z zakresu hodowli bydła, żywienia oraz budownictwa inwentarskiego. W 1959 r. pracował na stanowisku inspektora w Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych, w 1964 r. wrócił do pracy w SGGW i pod kierunkiem prof. Jerzego Hersego organizował Ośrodek Upowszechniania Wiedzy Rolniczej. W 1977 r. został zatrudniony w Zakładzie Hodowli Bydła na Wydziale Zootechnicznym SGGW na etacie pracownika naukowo-dydaktycznego. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu Stołecznego Ośrodka Postępu Rolniczego w Brwinowie. W 1981 r. obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk rolniczych i stanowisko adiunkta. Jest autorem ok. 500 artykułów naukowych i popularno-naukowych, dwóch poradników dla hodowców, norm dobrostanu zwierząt. Pod jego kierunkiem wykonano 86 prac inżynierskich i magisterskich. Dr J. Żółkowski był cenionym przez studentów dydaktykiem i organizatorem ich praktyk studenckich. Imponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w dziedzinie przyrody, rolnictwa, a w szczególności hodowli zwierząt, w tym bydła. Odbył wiele staży m.in. w Szwecji, Szwajcarii, USA, Holandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Kazachstanie, Nepalu. W Szwajcarii pracował w Związku Hodowców Bydła Rasy Brown Swiss i Simental jako doradca hodowlany i prowadził badania dotyczące łatwości oddawania mleka i indeksu wymienia. W Nepalu był ekspertem FAO. Brał udział w badaniach dotyczących wpływu warunków transportu kolejowego i morskiego bydła opasowego i cieląt (do Grecji, Włoch, Turcji, na Wyspy Kanaryjskie) na ich kondycję i zdrowie. Był doradcą w wielu wiodących przedsiębiorstwach rolnych m. in. w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Zakładzie Doświadczalnym Instytucie Zootechniki w Kołbaczu, Stadninie Koni Nowe Jankowice. Dr J. Żółkowski jest osobą o dużym autorytecie zawodowym i moralnym. Pełnił wiele funkcji m. in. był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i jego przedstawicielem w Europejskiej Federacji Zootechnicznej, członkiem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników i Techników Rolnictwa. W uznaniu zasług dla rozwoju rolnictwa, nauki i dydaktyki otrzymał liczne odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski Ordery Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Dyplom uznania NOT, Medal Jubileuszowy 50. lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach. Ponadto, w latach 1980-1995 został wyróżniony 6. Nagrodami Rektora SGGW za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. Przejście na emeryturę w 1998 r. nie było zakończeniem pracy zawodowej dr. J. Żółkowskiego, który nadal pracuje realizując się także w najbardziej ulubionej dziedzinie – doradztwie i upowszechnianiu wiedzy oraz kształceniu praktycznym studentów. Przez kilka lat był koordynatorem praktyk na Wydziale Nauk o Zwierzętach, a następnie do chwili obecnej studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Dzięki licznym kontaktom osobistym dr. J. Żółkowskiego wielu studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach było kierowanych na praktyki i staże do krajów  Europy Zachodniej i do USA. Mimo sędziwego wieku Dr J. Żółkowski wciąż pracuje, pisze artykuły, służy radami hodowcom i organizuje praktyki studenckie.

Z okazji Jubileuszu 70. lecia pracy zawodowej życzymy Dr. Jerzemu Żółkowskiemu wielu dalszych lat w zdrowiu i aktywności zawodowej.

[na podstawie H. Grodzki "70 lat pracy dr Jerzego Żółkowskiego dla rozwoju hodowli bydła i polskiego rolnictwa"
 w Hodowca bydła 3/2022]

 


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie