photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Przepiórki

wtorek 10.04.2012

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt prowadzi przepiórkarnię doświadczalną od lat70 poprzedniego wieku. Istniejąca populacja wywodzi się z przepiórek sprowadzonych z hodowli Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w początkach lat 80. Populacja ta hodowana jest w cyklu zamkniętym (tj. pozyskiwanie i namnażanie materiału wyłącznie z własnego źródła) dysponując niezbędnym do tego celu wyposażeniem w znacznej części zakupionym z Funduszu Nauki Polskiej w ramach programu „Zwierzętarnia”.

Stado podstawowe przepiórek japońskich liczy 80 gniazd rodzicielskich z czterech linii wśród których: dwie linie J i Wprowadzone w systemie linii zachowawczych od 50 pokoleń (źródło materiału genetycznego), dwie pozostałe to S- selekcjonowana od 15 pokoleń w kierunku masy ciała w 28 dniu życia i K- równolegle prowadzona linia kontrolna.

fot. B.Grzegrzółka

Przepiórki japońskie są wykorzystywane głównie jako materiał doświadczalny stanowiąc relatywnie tani model do badań nad drobiem, w tym przede wszystkim do badań genetyczno-hodowlanych, ale także do badań żywieniowych, fizjologicznych, embriologicznych itp.

Efektem ubocznym prowadzonej hodowli jest możliwość dostarczania cennego materiału tego gatunku dla innych hodowli w Polsce (ośrodki naukowe, prywatni hodowcy) jak również pozyskiwanie produkcji w postaci jaj i tuszek.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie