photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Przepiórki

środa 10.04.2019

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt prowadzi przepiórkarnię doświadczalną od lat 1970 ubiegłego wieku. Istniejąca populacja wywodzi się z przepiórek sprowadzonych z hodowli Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w początkach lat 80. Populacja ta hodowana jest w cyklu zamkniętym (tj. pozyskiwanie i namnażanie materiału wyłącznie z własnego źródła) dysponując niezbędnym do tego celu wyposażeniem w znacznej części zakupionym z Funduszu Nauki Polskiej w ramach programu „Zwierzętarnia”. Przepiórkarnia ze stadem podstawowym przepiórek japońskich liczących 80 gniazd rodzicielskich z czterech linii, wśród których dwie linie – J i W, prowadzone są w systemie linii zachowawczych od 60 pokoleń (źródło materiału genetycznego); dwie pozostałe to S – selekcjonowana od ponad 20 pokoleń w kierunku masy ciała w 28 dniu życia i K – równolegle prowadzona linia kontrolna. Przepiórki japońskie są wykorzystywane głównie jako materiał doświadczalny stanowiąc relatywnie tani model do badań nad drobiem, w tym przede wszystkim do badań genetyczno-hodowlanych, ale także do badań żywieniowych, fizjologicznych, embriologicznych itp.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie