photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – studia II stopnia – niestacjonarne

poniedziałek 2.03.2020

Przedmioty do wyboru: 2Z_3Z_Bydło mięsne 2Z_3Z_Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka 2Z_3Z_Zanieczyszczenie środowiska a dobrostan zwierząt Pasze_niekonwencjonalne Komercjalizacja_badań

Przedmioty humanistyczne: 2Z_1Z_Ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych 2Z_1Z_Relacje człowiek – zwierzę 2Z_1Z_Zwierzęta w kulturze Żywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

Przedmioty prowadzone w języku angielskim (w ramach zajęć z języka obcego)Czynna ochrona przyrody Dobre praktyki rolnicze w zakresie bezpieczeństwa żywności Konwencja o różnorodności biologicznej i jej Protokoły Pasze żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy Praca hodowlana w praktyce Zarządzanie i dobrostan w hodowli zwierząt Zootechnika po angielsku


Zootechnika – studia II stopnia

środa 1.01.2020

semestr I

2S_1LAnaliza_instrumentalna

2S_1LDoświadczalnictwo_zootechniczne

2S_1L_Globalizacja w produkcji zwierzęcej_cov19

2S_1LGospodarka_paszowa_i_biotechnologie_w_produkcji_pasz

2S_1LKomercjalizacja_badań

2S_1LMetodologia_pracy_badawczej

2S_1LModyfikowanie_wartości_odżywczej_produktów_pochodzenia_zwierzęcego

2S_1L_Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego_cov19

2S_1LOchrona_własności_przemysłowej_oraz_prawa_autorskiego_i_praw_pokrewnych

2S_1LStandaryzacje_w_produkcji_zwierzęcej

2S_1LZarządzanie_gospodarstwem

semestr II

2S_2Z_Absolwent na rynku pracy

2S_2Z_Bezpieczeństwo i jakość_Żywność pochodzenia zwierzęcego

2S_2Z_Biotechniki rozrodu zwierząt

2S_2Z_Diagnostyka genetyczna

2S_2Z_Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej

2S_2Z_Proekologiczne metody chowu zwierząt

2S_2Z_Relacje człowiek – zwierzę

2S_2Z_Seminarium-magisterskie1-1

semestr III

ZT2S_3LBezpieczeństwo_i_jakość

ZT2S_3LFermowy chów zw.płowej_cov19

ZT2S_3LNutrigenomika

ZT2S_3LProekologiczne metody chowu zwierząt_cov19

ZT2S_3LSeminarium_mgr

ZT2S_3LŻywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

 

uwaga: W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

Przedmioty do wyboru

2S_3L_Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka

2S_3L_Bydło mięsne

2S_3L_Zanieczyszczenie środowiska a dobrostan zwierząt

ZT2S_3LŻywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt

 

Przedmioty humanistyczne

2S_1LKomercjalizacja badań

2S_1LOchr wł przem oraz prawa autorsk ZOOT

2S_2Z_Zwierzęta w kulturze

2S_2Z_Relacje człowiek – zwierzę

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

ZT2S_3LBezpieczeństwo i jakość

2S_2Z_Konwencja o różnorodności biologicznej i jej Protokoły

2S_2Z_Zootechnika po angielsku

2S_3L_Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

2S_3L_Dobre praktyki rolnicze w zakresie bezpieczeństwa żywności

2S_3L_Praca hodowlana w praktyce

 

 

 

 


« Poprzednia strona

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie