photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Czasopisma

środa 10.01.2018

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW

 

The Editorial Board (Office) of „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science” informs that the printed version of the journal is the original version.

 

The journal is periodically evaluated by Ministry of Science and Higher Education – 12 points (according to the list published in 23.12.2015). It has been published twice a year since 2015.

„Annals of Warsaw University of Life Sciences – Animal Science” are indexed by AGRIS, AGRO, Index Copernicus (7.83), CAB Direct, CEON, ARIANTA, ePNP, PBN and POL-index.

 

 

Redakcja „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science” informuje, że wersja drukowana czasopisma jest wersją pierwotną.

 

Czasopismo jest poddawane okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 12 punktów (wg listy opublikowanej 23.12.2015). Od 2015 roku jest wydawane dwa razy w roku.

„Annals of Warsaw University of Life Sciences – Animal Science” jest indeksowane przez AGRIS, AGRO (zeszyty 1992-2005), Index Copernicus (7,83), CAB Direct, CEON – Biblioteka Nauki, ARIANTA bazę e-Publikacjie Nauki Polskiej, PBN oraz POL-index.


 

Redaktor naczelny serii Animal Science (Editor-in-Chief): prof. dr hab. Anna Rekiel
Sekretarz serii Animal Science (Secretary): dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Adres redakcji serii Animal Science (Address of Editorial Office): Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Redaktorzy:(Editors) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - redaktor statystyczny
Natalia Filipczak – redaktor językowy
Agata Kropiwiec – korekta języka polskiego
Redaktorzy tematyczni:(Theme Editor) Genetics and animal breeding – Elżbieta Michalska
Biology and ecology – Grzegorz Lesiński
Animal nutrition and feedstuffs – Iwona Kosieradzka
Behaviour of animal – Tadeusz Kaleta
Animal husbandry and production technology – Justyna Więcek
Welfare of animal – Ewa Skibniewska
Biological engineering of animal – Ewa Sawosz

 

SERIES EDITOR: Anna Rekiel

SERIES EDITORIAL ADVISORY COUNCIL

Prof. DSc. Andrzej Chwalibóg (Denmark)

Prof. DSc. Konrad Dąbrowski (U.S.A.)

Prof. DSc. Ondrey Debréceni (Slovakia)

Prof. Ewgienij Dobruk (Belarus)

Prof. Robert J. Eckert (Poland)

Prof. DSc. Sophie Ermidou-Pollet (Greece)

Prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska (Poland)

Prof. DSc. Luis L. Gosálvez (Spain)

Prof. DSc. Adrian Harrison (Denmark)

Prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk (Poland)

Prof. Dr Drago Kompan (Slovenia)

Prof. Dr Sándor Kukovics (Hungary)

Prof. Dr Stoycho Metodiev (Bulgaria)

Prof. DSc. Francois K. Siebrits (R.S.A.)

Prof. dr hab. Jacek Skomiał (Poland)

dr hab. inż. Arkadiusz Terman (Poland)

Prof. dr hab. Romuald Zabielski (Poland)

 

 

Publikacje

Animal Science No 57 (3) 2018

Animal Science No 57 (2) 2018

Animal Science No 57(1) 2018

Animal Science No 56 (2) 2017

Animal Science No 56 (1) 2017

Animal Science No 55(2)2016

Animal Science No 55(1)2016

Animal Science No 54(2)/2015

Animal Science No 54(1)/2015

Animal Science No 53/2014 (wersja uwzględnia erratę)

Animal Science No 52/2013

Animal Science No 51/2012

Animal Science No 50/2011

Animal Science No 49/2011

 

 Recenzenci

Zeszyt 57 (1-4) 2018

Zeszyt 56 (1-2) 2017

Zeszyt 55 (1-2)_2016

zeszyty 54(1-2)/2015

zeszyt 53/2014

zeszyt 52/2013

zeszyt 51/2012

zeszyt 49/2011

 

Autorzy prac

Zeszyt 57 (3) 2018

Zeszyt 57 (2) 2018

Zeszyt 57 (1) 2018

Zeszyt 56 (2) 2017

Zeszyt 56 (1) 2017

Zeszyt 55 (2) 2016

Zeszyt 55 (1) 2016

Zeszyt 54 (2) 2015

Zeszyt 54(1)_2015

zeszyt 53/2014

zeszyt 52/2013

zeszyt 51/2012

 

Dokumenty

Procedura recenzowania tekstów

Oświadczenie Autorów Annalsoświadczenia_Autorów

 

Instrukcja dla Autorów

TECHNICZNA FORMA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO DRUKU

Druk recenzji

Evaluation form

Arkusz oceny pracy przeglądowej (Animal Science) 17.07.2018

Review Evaluation Form (Animal Science) 17.07.2018

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ STOSOWANE PRZEZ AWULS-SGGW. ANIM. SCI. (zgodne z COPE)


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie