photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Czasopismo

czwartek 2.04.2020

ISSN 1898-8830

The Editorial Office of „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science” informs that the printed version of the Journal is primary.

It has been published twice a year since 2015. Currently we publish 4 issues per year.

„Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science” is abstracted and/or indexed by: CAB Abstracts, EBSCO, Crossref, AGRIS, AGRO, CEON, ARIANTA, ICI Journal Master List, ePNP, PBN and POL-index. Index Copernicus Value (ICV) 2018 – 87.

Journal’s contents are licensed under CC BY-NC, with an open access from the Publishers’ website, being available at the moment of publication.

Full access to individual content on Publisher’s site: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW

An article processing charge of (net) 550 PLN currently applies for papers accepted after peer-review.

 

The Journal recognizes the Publication Ethics and Malpractice Statement adopted by the Publisher – Warsaw University of Life Sciences Press, available at: https://www.wydawnictwosggw.pl/s/doc/id/266/Kodeks-etyki-wydawniczej (in Polish)

English version of the document: Publication_Ethics_and_Malpractice_Statement_2020

  ————————————————————————————————————————————————————————-

Redakcja „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW  Animal Science” informuje, że wersja drukowana czasopisma jest wersją pierwotną.

Od 2015 roku było wydawane dwa razy w roku. Od 2018 ukazują się cztery wydania rocznie.

„Annals of Warsaw University of Life Sciences – Animal Science” jest indeksowane przez: CAB Abstracts, EBSCO, Crossref, AGRIS, AGRO (zeszyty 1992-2005), CEON – Biblioteka Nauki, ARIANTA bazę e-Publikacje Nauki Polskiej, ICI Journal Master List, ePNP, PBN oraz POL-index. Index Copernicus Value (ICV) 2018 – 87.

Opublikowane manuskrypty objęte są licencją CC BY-NC , w otwartym dostępie ze strony internetowej Wydawcy, z chwilą umieszczenia w witrynie.

Pełny dostęp do poszczególnych opublikowanych manuskryptów ze strony Wydawcy: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Za publikację artykułu przyjętego do druku pobierana jest opłata w wysokości 550 złotych netto.

Czasopismo prowadzi politykę wydawniczą zgodną z wymaganiami Kodeksu postępowania etycznego, przyjętego przez Wydawnictwo SGGW: https://www.wydawnictwosggw.pl/s/doc/id/266/Kodeks-etyki-wydawniczej (wersja polska)

Pełny tekst w wersji angielskiej: Publication_Ethics_and_Malpractice_Statement_2020

————————————————————————————————————————————————————————-

Redaktor naczelny serii Animal Science (Editor-in-Chief):

prof. dr hab. Anna Rekiel

Sekretarz serii Animal Science (Secretary):

dr Danuta Dzierżanowska-Góryń

Adres redakcji serii Animal Science (Address of Editorial Office):

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Redaktorzy (Editors):

redaktor statystyczny/statistics editor – Wanda Olech-Piasecka                                          

redaktor językowy/English language consultant – Natalia Filipczak

korekta języka polskiego/Polish language consultant – Agata Kropiwiec

 

Redaktorzy tematyczni (Section Editors): 

Genetics and animal breeding – Elżbieta Michalska

Biology and ecology – Grzegorz Lesiński

Animal nutrition and feedstuffs – Iwona Kosieradzka

Animal behaviour – Tadeusz Kaleta

Animal welfare – Ewa Skibniewska

Biological engineering of animal species – Ewa Sawosz

Animal husbandry and production technology – Justyna Więcek

Animal husbandry and production technology – Robert Głogowski

 

SERIES EDITOR:

Prof. dr hab. Anna Rekiel

 

SERIES EDITORIAL ADVISORY BOARD

A. Chwalibóg, University of Copenhagen, Denmark

K. Dąbrowski, The Ohio State University, Columbus, United States

O. Debréceni, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Y. Dobruk, Grodno State Agrarian University, Belarus

R.J. Eckert, National Research Institute of Animal Production, Cracov, Poland

S. Ermidou-Pollet, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

G. Garbaczewska, Warsaw University of Life Sciences, Poland

L.L. Gosálvez, University of Lleida, Spain

A. Harrison, University of Copenhagen, Denmark

J.O. Horbańczuk, Institute of Genetics and Animal Breeding PAS, Jastrzębiec, Poland

D. Kompan, University of Ljubljana, Slovenia

S. Kukovics, Research Institute for Animal Breeding, Nutrition and Meat Science, Hungary

S. Metodiev, Trakia University, Bulgaria

F.K. Siebrits, Tshwane University of Technology, Pretoria, Republic of South Africa

J. Skomiał, Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition PAS, Jabłonna, Poland

A. Terman, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

R. Zabielski, Warsaw University of Life Sciences, Poland

 

Dokumenty/Documents

Procedura recenzowania tekstów/Reviewing procedure

Oświadczenie Autorów/Authors declaration

Instrukcja dla Autorów/Authors guidelines

Techniczna forma przygotowania manuskryptu/Manuscript preparation requirements 16.01.19

Druk recenzji

Evaluation form

Arkusz oceny pracy przeglądowej (Animal Science) 17.07.2018

Review Evaluation Form (Animal Science) 17.07.2018

 

Publikacje/Volumes (Issues)

Animal Science No 58 (4) 2019

Animal Science No 58 (3) 2019

Animal Science No 58 (2) 2019

Animal Science No 58 (1) 2019

Animal Science No 57 (4) 2018

Animal Science No 57 (3) 2018

Animal Science No 57 (2) 2018

Animal Science No 57 (1) 2018

Animal Science No 56 (2) 2017

Animal Science No 56 (1) 2017

Animal Science No 55 (2) 2016

Animal Science No 55 (1) 2016

Animal Science No 54 (2) 2015

Animal Science No 54 (1) 2015

Animal Science No 53 2014 (wersja uwzględnia erratę/with erratum)

Animal Science No 52 2013

Animal Science No 51 2012

Animal Science No 50 2011

Animal Science No 49 2011

Animal Science No 48 2011

Animal Science No 47 2010

Animal Science No 46 2009

Animal Science No 45 2008

Animal Science No 44 2007

 

Recenzenci/Reviewers

Zeszyt 58 (1-4) 2019

Zeszyt 57 (1-4) 2018

Zeszyt 56 (1-2) 2017

Zeszyt 55 (1-2) 2016

Zeszyt 54 (1-2) 2015

Zeszyt 53 2014

Zeszyt 52 2013

Zeszyt 51 2012

Zeszyt 49 2011

 

Autorzy/Authors

Zeszyt 58 (2) 2019

Zeszyt 58 (1) 2019

Zeszyt 57 (4) 2018

Zeszyt 57 (3) 2018

Zeszyt 57 (2) 2018

Zeszyt 57 (1) 2018

Zeszyt 56 (2) 2017

Zeszyt 56 (1) 2017

Zeszyt 55 (2) 2016

Zeszyt 55 (1) 2016

Zeszyt 54 (2) 2015

Zeszyt 54 (1) 2015

Zeszyt 53 2014

Zeszyt 52 2013

Zeszyt 51 2012

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie