photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Owce i kozy

wtorek 10.04.2012

Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz 

 im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

96-116 Dębowa Góra

tel. (046) 8313911

Kierownik: prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Pracownicy fermy: Gabriela i Leszek Brudkowie

 

Ferma powstała w 1988 roku jako obiekt wydzielony w RZD Żelazna podległy organiza­cyjnie Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwie­rząt SGGW.

Wiodące zagadnienia badawcze skoncentro­wane są wokół problematyki: hodowli zacho­wawczej owiec rasy wrzosówka i żelaźnieńskiej, produkcji jag­niąt rzeźnych w warunkach glebowych kom­pleksu glebowego żytnio-ziemniaczanego opar­tej na krzyżowaniu międzyrasowym, oceny cech rozrodu i użytkowości mlecznej krajowego pogłowia kóz i owiec. Prowadzone są prace zmierzające do wytworzenia mięsnej rasy kóz burskich. Rozpoczęto również prace związane z wytworzeniem dwóch linii syntetycznych owiec przeznaczonych do produkcji jagniąt rzeźnych na potrzeby rynku krajowego.

Ferma jest głównym obiektem, w którym realizowane są zajęcia terenowe ze studentami wydziałów: zootechnicznego, rolniczego i ekonomiczno-rolniczego. Zgrupowana na niej kolekcja kilku ras owiec służy temu celowi.

Obecnie realizowane są następujące prace badawcze na fermie:

  • „Poprawa metod zachowania i rozwoju rodzimych ras owiec wytworzonych w efekcie udomowienia ich dzikich przodków”
  • „Praca hodowlana prowadzona w kierunku obniżenia częstotliwości występowania uwarunkowań genetycznych białka prionowego wrażliwych na trzęsawkę, u owiec wrzosówek i żelaźnieńskich”
  • „Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej”
  • „Ocena wpływu stosowania mieszanki paszowej uzupełniającej opartej na fitoncydach na cechy wzrostu i rozwoju kóz”

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie