photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Owce i kozy

środa 10.04.2019

Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz 

im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

96-116 Dębowa Góra

tel. (046) 8313911

Kierownik: prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Ferma powstała w 1988r. jako obiekt wydzielony w RZD Żelazna podległy organiza­cyjnie Katedrze Hodowli Zwie­rząt SGGW. Obecnie utrzymywanych jest: 15 kóz rasy burskiej, 120 matek owcy żelazneńskiej, 145 matek rasy wrzosówka polska, 35 matek owcy olkuskiej. Wszystkie rasy utrzymywanych owiec objęte są Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

Zwierzęta utrzymywane są na głębokiej ściółce w dwóch budynkach zamkniętych i trzech wiatach półotwartych, wyposażonych w standardowe paśniki i poidła dla owiec. Stado produkuje materiał zarodowy dla innych hodowli zachowawczych, prowadzona jest ocena efektywności tuczu i wartości rzeźnej jagniąt opartej na krzyżowaniu międzyrasowym, ocena cech rozrodu i użytkowości mlecznej kóz i owiec.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie